Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nevenka Cujzek

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nevenka17.01.2023. Prezime Cujzek17.01.2023.
Stručna sprema VSS17.01.2023.
Zvanje dipl ekonomista17.01.2023. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica17.01.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.01.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.01.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 42250 Lepoglava17.01.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.01.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glavni tajnik17.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo vanjskih i europskih poslova17.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.01.2023. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog17.01.2023. Kućni broj 7/817.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456990817.01.2023.
Datum početka mandata 13/10/202217.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 13/10/202617.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.01.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.01.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.01.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnica Sektora za financije i proračun17.01.2023. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova17.01.2023. OIB pravne osobe 4354112222417.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.01.2023. Ulica Trg Nikole Šubića zrinskog17.01.2023. Kućni broj 7/817.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/05/201617.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202117.01.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ovlaštena za poslove glavnog tajnika Ministarstva17.01.2023. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslovaRH17.01.2023. OIB pravne osobe 4354112222417.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.01.2023. Ulica Trg Nikole Šubića Zrinskog17.01.2023. Kućni broj 7/817.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/202217.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/10/202217.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 5192,2217.01.2023. Neto iznos (EUR) 3371,2317.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.01.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji17.01.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji17.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 663,6117.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti17.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno17.01.2023.
Druga djelatnost mirovina17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.01.2023. Nositelj obveze Osobno17.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing17.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10215,7217.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro17.01.2023. Godina zaduženja 202017.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 4817.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 259,4017.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,6117.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.01.2023.
Mjesto Lepoglava17.01.2023. Poštanski broj 4225017.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.01.2023. Površina 2372,0017.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0017.01.2023.
Katastarska općina Lepoglava17.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno17.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug17.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.01.2023. Marka/tip Audi Q317.01.2023.
Godina proizvodnje 201617.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23000,0017.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.01.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji17.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 4000,0017.01.2023. Valuta EUR - Euro17.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno17.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.01.2023.
Napomena 17.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.01.2023.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: