Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nenad Strizrep

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nenad23.03.2016. Prezime Strizrep 23.03.2016. Strizrep15.05.2022.
Stručna sprema VSS23.03.2016.
Zvanje diplomirani pravnik23.03.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske23.03.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske23.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10450 Jastrebarsko23.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra23.03.2016. Direktor15.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Zaštite Okoliša I Prirode23.03.2016. CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za usluge15.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.03.2016. 10450 Jastrebarsko15.05.2022. Ulica Radnička cesta23.03.2016. Dr. Franje Tuđmana 15.05.2022. Kućni broj 8023.03.2016. 4715.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851486610223.03.2016. +3851628380715.05.2022.
Datum početka mandata 12/01/201223.03.2016. 01/04/202015.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/201623.03.2016. 31/03/202415.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 17/02/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.03.2016. Postoji15.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik školskog odbora15.05.2022. Naziv pravne osobe Glazbena škola Jastrebarsko15.05.2022.
OIB pravne osobe 3002703508915.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski15.05.2022.
Datum početka dužnosti 14/01/202215.05.2022. Datum kraja dužnosti 13/01/202615.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10450 Jastrebarsko15.05.2022. Ulica Zrinski Frankopanska15.05.2022. Kućni broj 1315.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851627160515.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.03.2016. Ne postoji15.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj23.03.2016. Naziv pravne osobe Javna ustanova Maksimir23.03.2016. OIB pravne osobe 7835679596023.03.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.03.2016. Ulica Maksimirski pervioj23.03.2016. Kućni broj 123.03.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/200523.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/01/201223.03.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22345,3323.03.2016. 21983,1415.05.2022. 2917,6515.05.2022. Neto iznos (EUR) 16575,8123.03.2016. 17586,5115.05.2022. 2334,0615.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji23.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.03.2016. Ne postoji15.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1663,0023.03.2016. 220,7223.03.2016. Pravna osnova Od nesamostalnog rada23.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno23.03.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.03.2016. Postoji15.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing15.05.2022. Nositelj obveze Osobno15.05.2022.
Predmet leasinga osobni automobil15.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Mobil Leasing d.o.o.15.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29687,2815.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro15.05.2022. Godina zaduženja 201615.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 7215.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 265,4915.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0015.05.2022.
Napomena 15.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.05.2022. Nositelj obveze Osobno15.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.15.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 152311,1115.05.2022. 20215,1415.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.05.2022. EUR - Euro15.05.2022. Godina zaduženja 201915.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2941,0715.05.2022. 390,3415.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9515.05.2022.
Napomena 15.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Krašić23.03.2016. Poštanski broj 1045423.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 2359,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0023.03.2016. 4778,0223.03.2016.
Katastarska općina Pribić23.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Krašić23.03.2016. Poštanski broj 1045423.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 3576,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 63000,0023.03.2016. 8361,5423.03.2016.
Katastarska općina Pribić23.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.
Postotak 50,0023.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.03.2016.
Mjesto Dugopolje23.03.2016. Poštanski broj 2123123.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.03.2016. Površina 1153,0023.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0023.03.2016. 311310,0015.05.2022. 41317,9415.05.2022.
Katastarska općina Koprivno23.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.03.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.03.2016. Marka/tip Mercedes C klasa CDI23.03.2016. Mitsubishi Outlander15.05.2022.
Godina proizvodnje 200823.03.2016. 201615.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0023.03.2016. 160000,0015.05.2022. 21235,6515.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.03.2016. Osobno, Bračni drug23.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način23.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Otplatom leasinga23.03.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.03.2016. Postoji23.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0023.01.2023. Valuta EUR - Euro23.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2023. Način stjecanja Novčanom pozajmicom23.01.2023.
Napomena Novčana pozajmica uz obvezu vraćanja za 15 godina od brata Tihomira Strizrepa ovjerena kod bilježnika i primljena putem bankarske transakcije.23.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.03.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: