Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Nataša Tramišak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nataša26.02.2015. Prezime Tramišak 26.02.2015. Tramišak
Stručna sprema VSS26.02.2015.
Zvanje Magistra prava26.02.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica26.02.2015. Hrvatska demokratska zajednica26.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana26.02.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.02.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 31216 Ivanovac26.02.2015. 31000 Osijek

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.02.2015. Postoji23.09.2020. Ne postoji Mjesto 10000 Zagreb23.09.2020.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika26.02.2015. Zastupnik Ministar03.08.2020. Zastupnik25.01.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Antunovac26.02.2015. Hrvatski sabor Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije03.08.2020. Hrvatski sabor25.01.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31216 Antunovac26.02.2015. 10000 Zagreb Ulica Braće Radića26.02.2015. trg Svetog Marka Miramarska03.08.2020. Trg Sv. Marka25.01.2023. Kućni broj 426.02.2015. 6 2203.08.2020. 625.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853127802326.02.2015. +38514569222 +3851640066003.08.2020. +3851456922225.01.2023.
Datum početka mandata 19/05/201326.02.2015. 22/07/2020 24/07/202003.08.2020. 20/01/202325.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/201426.02.2015. 21/05/201718.02.2016. 23/07/2020 23/07/202403.08.2020. 22/07/202425.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.02.2015. Stvarni datum kraja mandata 31/12/2014 23/07/2020 11/01/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.02.2015. Postoji23.09.2020. Ne postoji25.01.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica Upravnog odbora23.09.2020. Naziv pravne osobe Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara23.09.2020.
OIB pravne osobe 3299719261623.09.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.09.2020.
Datum početka dužnosti 17/09/202023.09.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202423.09.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 32000 Vukovar23.09.2020. Ulica J.J Strossmayera 23.09.2020. Kućni broj 14a23.09.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853245040023.09.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost članica Nadzornog odbora23.09.2020. Naziv pravne osobe Hrvatska banka za obnovu i razvitak23.09.2020.
OIB pravne osobe 2670228039023.09.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.09.2020.
Datum početka dužnosti 20/08/202023.09.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202423.09.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb23.09.2020. Ulica Strossmayerov trg 23.09.2020. Kućni broj 923.09.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459047423.09.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednica Upravnog vijeća23.09.2020. Naziv pravne osobe Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije23.09.2020.
OIB pravne osobe 1154827785223.09.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.09.2020.
Datum početka dužnosti 23/07/202023.09.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202423.09.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb23.09.2020. Ulica Ulica grada Vukovara23.09.2020. Kućni broj 28423.09.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851604240023.09.2020.

Druga javna dužnost

Dužnost članica Upravnog vijeća23.09.2020. Naziv pravne osobe Agencija za pravni promet i posredovanje nekretnina23.09.2020.
OIB pravne osobe 6933137592623.09.2020. Način obnašanja dužnosti Volonterski23.09.2020.
Datum početka dužnosti 20/08/202023.09.2020. Datum kraja dužnosti 23/07/202423.09.2020.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb23.09.2020. Ulica Savska Cesta23.09.2020. Kućni broj 41/VI23.09.2020.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38501633160023.09.2020.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.02.2015. Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Zamjenica pročelnika Naziv pravne osobe Osječko-baranjska županija OIB pravne osobe 10383308860
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek Ulica Trg Ante Starčevića Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/04/2023 Datum prestanka radnog odnosa

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pravnik pripravnik26.02.2015. Direktorica Naziv pravne osobe Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek26.02.2015. Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. OIB pravne osobe 9677948832926.02.2015. 96058196229
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek26.02.2015. 10000 Zagreb 31216 Antunovac23.09.2020. Ulica Cara Hadrijana26.02.2015. Gospodarska zona Antunovac Kućni broj 126.02.2015. 23
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/200826.02.2015. 01/01/2016 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/200926.02.2015. 21/07/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnica Naziv pravne osobe Osječko-baranjska županija OIB pravne osobe 10383308860
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31000 Osijek Ulica Trg Ante Starčevića Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/2018 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/07/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik03.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor03.08.2020. OIB pravne osobe 3859750623403.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.08.2020. Ulica Trg sv. Mrka03.08.2020. Kućni broj 203.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/202003.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/07/202003.08.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ministrica25.01.2023. Naziv pravne osobe Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije25.01.2023. OIB pravne osobe 6960891421225.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.01.2023. Ulica Miramarska ulica25.01.2023. Kućni broj 2225.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 23/07/202025.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11/01/202325.01.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 10155,8026.02.2015. 23347,36 3098,68 2910,0025.01.2023. 538,4025.01.2024. Neto iznos (EUR) 6919,9626.02.2015. 16446,37 2182,76 1850,0025.01.2023. 344,5825.01.2024.
Napomena U Hrvatskom saboru primam razliku plaće u odnosu na plaću koju ostvarujem iz radnog odnosa u Osječko- baranjskoj županiji do iznosa plaće koju bih primala samo na dužnosti zastupnice u Hrvatskom saboru. Prijavljeni iznos je posljednji isplaćeni iznos mjesečne naknade isplaćen u za prosinac prethodne godine, a prosječan mjesečni iznos plaće/naknade u razdoblju od prethodne imovinske kartice iznosio je neto 466,66 EURu00e2u0080u009c.25.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.02.2015. Postoji

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. OIB isplatitelja 96058196229
Neto iznos mjesečno (EUR) 5249,55 696,66 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Osječko-baranjska županija OIB isplatitelja 10383308860
Neto iznos mjesečno (EUR) 11178,45 1483,58 Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Osječko-baranjska županija OIB isplatitelja 10383308860
Neto iznos mjesečno (EUR) 1775,8525.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena Prijavljeni iznos je posljednji isplaćeni iznos mjesečne naknade isplaćen u za prosinac prethodne godine, a prosječan mjesečni iznos plaće/naknade u razdoblju od prethodne imovinske kartice iznosio je neto 1558,86EUR25.01.2024.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji26.02.2015. Ne postoji Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0026.02.2015. 6000,0020.01.2016. 796,3420.01.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka26.02.2015.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.02.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 199,10 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 132,72 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 100,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena Prihod od edukacijske djelatnosti u ožujku 2023. godine za održana predavanja o ESI fondovima i mogućnostima za Osječko-baranjsku županiju u 2021-202725.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 273,1425.01.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2024.
Napomena Prihod od edukacijske djelatnosti u listopadu 2023. godine za održana predavanja na stručnom usavršavanju CBA analiza, predavanja o Programi i fondovi EU u programskom razdoblju.25.01.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 220,0025.01.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti25.01.2024.
Vremenski raspon Jednokratno25.01.2024.
Napomena Prihod od edukacijska djelatnosti u listopadu 2023. na konferenciji o javnoj nabavi vezano uz EU Taxonomiju i ESG standarde.25.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.02.2015. Ne postoji20.01.2016. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.02.2015. Nositelj obveze Osobno26.02.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb 26.02.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1600,0026.02.2015.
Valuta duga EUR - Euro26.02.2015. Godina zaduženja 200926.02.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 7226.02.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 219,0026.02.2015. Ugovorena kamatna stopa 11,9926.02.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 404404,80 53673,63
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 120 Iznos mjesečnog anuiteta 4141,16 531,6503.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,44 3,0803.01.2023.
Napomena Ugovorena kamatna stopa je za prvih 60 mjeseci trajanja otplate kredita bila 4,44% fiksno, a drugih 60 mjeseci otplate kredita je ugovorena promijenjiva kamatna stopa koja trenutno iznosi 3,08%03.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,00 4645,30
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 1574,67 Ugovorena kamatna stopa 7,48
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,00 60000,0012.12.2021. 16500,0003.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2018 202012.12.2021. 202203.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 36 4812.12.2021. 6003.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 936,63 1440,9512.12.2021. 314,2603.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,75 7,1512.12.2021. 5,3803.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Osobno
Druga obveza Financijski leasing
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing Iznos duga (početni iznos glavnice) 15230,93
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2020
Rok vraćanja u mjesecima 60 Iznos mjesečnog anuiteta 198,48 Ugovorena kamatna stopa 5,40
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo Nositelj obveze Osobno
Druga obveza Dugovanje po prekoračenju
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb Iznos duga (početni iznos glavnice) 2654,46
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 202425.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 12 Iznos mjesečnog anuiteta 378,85 Ugovorena kamatna stopa 5,94
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.02.2015. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 61,60
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 525000,00 69679,47
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.02.2015. Ne postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.02.2015. Marka/tip Seat Leon26.02.2015.
Godina proizvodnje 200926.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0026.02.2015. 4000,0020.01.2016. 5200,0018.02.2016. 690,1618.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno26.02.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.02.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.02.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.02.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.02.2015. Ne postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG Vuka-Dunav26.02.2015. Sjedište pravne osobe Braće Radića 4, 31216 Antunovac26.02.2015.
OIB pravne osobe 3659341079226.02.2015.
Datum učlanjenja 24/02/201226.02.2015. Datum kraja članstva 24/02/201826.02.2015.
Funkcije Predsjednica udruge26.02.2015.
Napomena