Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mihael Banović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mihael27.09.2022. Prezime Banović27.09.2022.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik27.09.2022.
Zvanje Prvostupnik agronomije27.09.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke27.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana27.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece27.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 32258 Posavski Podgajci27.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor27.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti DRENOVCI društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti27.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32257 Drenovci27.09.2022. Ulica Franje Hanamana27.09.2022. Kućni broj 127.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853286164427.09.2022.
Datum početka mandata 15/09/202227.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 14/09/202627.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji27.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11484,0027.09.2022. 1524,1927.09.2022. Neto iznos (EUR) 8149,7627.09.2022. 1081,6624.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.09.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji27.09.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8000,0027.09.2022. 1061,7827.09.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka27.09.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.09.2022.
Napomena 27.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji27.09.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR27.09.2022. OIB isplatitelja 9912223570927.09.2022.
Neto iznos (EUR) 8000,0027.09.2022. 1061,7827.09.2022. Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.09.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)27.09.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 27.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji27.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji27.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.09.2022. Marka/tip KIA27.09.2022.
Godina proizvodnje 201027.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,0027.09.2022. 3716,2427.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala27.09.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.09.2022. Marka/tip SEAT IBIZA27.09.2022.
Godina proizvodnje 201027.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0027.09.2022. 3318,0727.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno27.09.2022. Način stjecanja Kupnjom od kapitala27.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji27.09.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a27.09.2022. Naziv poslovnog subjekta OPG BANOVIĆ MIHAEL27.09.2022.
OIB poslovnog subjekta 8498313421327.09.2022. Sjedište poslovnog subjekta Posavski Podgajci27.09.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.09.2022. Način stjecanja Na neki drugi način27.09.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Osobno osnivanje27.09.2022.
Napomena 27.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji27.09.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga mladih ZIB27.09.2022. Sjedište pravne osobe Posavski Podgajci27.09.2022.
OIB pravne osobe 9062328107327.09.2022.
Datum učlanjenja 28/01/202227.09.2022. Datum kraja članstva 28/01/202627.09.2022.
Funkcije Predsjednik udruge27.09.2022.
Napomena 27.09.2022.