Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mauricio Božić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mauricio 12.05.2022. Prezime Božić12.05.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer12.05.2022.
Zvanje MagistarIngaedif12.05.2022. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor12.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52210 Rovinj12.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave12.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti RUBINI za obavljanje stambene i komunalne djelatnosti, poslovne i tehničke usluge, turizam, export-import, d.o.o. 12.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52210 Rovinj12.05.2022. Ulica Obala Aldo Rismondo 12.05.2022. Kućni broj 1812.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855283092812.05.2022.
Datum početka mandata 15/12/202112.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/202212.05.2022. 31/12/202311.01.2023. 31/12/202430.01.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predsjednik uprave 12.05.2022. Naziv pravne osobe RUBINI d.o.o.12.05.2022. OIB pravne osobe 9564628312912.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52210 Rovinj12.05.2022. Ulica Obala Aldo Rismondo12.05.2022. Kućni broj 1812.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/06/200012.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/202212.05.2022. 31/12/202311.01.2023. 31/12/202430.01.2024.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24525,4612.05.2022. 3255,0312.05.2022. 3065,4330.01.2024. Neto iznos (EUR) 15020,1112.05.2022. 1993,5012.05.2022. 2164,5930.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 76500,0012.05.2022. 9630,4011.01.2023. 10475,5530.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.05.2022.
Napomena Prihod od najma apartman12.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5287,5012.05.2022. 701,7112.05.2022. 833,6530.01.2024. Pravna osnova Od kapitala12.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.05.2022.
Napomena Dividenda od Adris Grupe d.d.12.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 47,9611.01.2023. Pravna osnova Od kapitala11.01.2023.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2023.
Napomena Dividenda HT-Hrvatske telekomunikacije d.d11.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji12.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca PROMO AUTO d.o.o.12.05.2022. The Blue Dolphins d.o.o.11.01.2023. OIB poslodavca 5139732596012.05.2022. 0717853776311.01.2023.
Bruto iznos (EUR) 4368,0012.05.2022. 408,4411.01.2023. Neto iznos (EUR) 3000,0012.05.2022. 272,2911.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/202112.05.2022. 01/06/202211.01.2023. 01/02/202330.01.2024. Datum prestanka radnog odnosa 31/05/202212.05.2022. 31/12/202211.01.2023. 31/12/202330.01.2024.
Napomena 12.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji12.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Rovinj12.05.2022. Poštanski broj 5221012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 118,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2212500,0012.05.2022. 293649,2112.05.2022.
Katastarska općina Rovinj12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.05.2022.
Napomena Stjecanje darovnim ugovorom od oca Božić LJubomira dana 28.08.2008. Ovjereno kod javnog bilježnika Rino Zujić Rovinj-Rovigno12.05.2022. Stjecanje darovnim ugovorom od oca Božić Ljubomira dana 28.08.2008. Ovjereno kod javnog bilježnika Rino Zujić Rovinj-Rovigno11.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto Rovinj12.05.2022. Poštanski broj 5221012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 31,0012.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 315000,0012.05.2022. 41807,6812.05.2022.
Katastarska općina Rovinj12.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala12.05.2022.
Napomena Objekata legaliziran prema rješenju o izvedenom stanju 27. svibnja 2015, rješenje nijeprovedeno u katastar i zemljišne knjige12.05.2022. Objekata legaliziran prema rješenju o izvedenom stanju 27. svibnja 2015, rješenje provedeno u katastar u potupku provođenja zemljišne knjige11.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.05.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Adris Grupa d.d.12.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8202316797712.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj12.05.2022.
Broj dionica 47012.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0012.05.2022. 1,3312.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%12.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom12.05.2022.
Napomena Darovniu govor od oca , 28.02.2008.g.12.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.01.2023. Naziv poslovnog subjekta HT-Hrvatski telekom d.d.11.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 8179314656011.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Hrvatska, Zagreb, Ulica grada Vukovara 2311.01.2023.
Broj dionica 6911.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,2711.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od kapitala11.01.2023.
Napomena 11.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji12.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0012.05.2022. Valuta EUR - Euro12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 12.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10120,0011.01.2023. 20140,0030.01.2024. Valuta EUR - Euro11.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2023. Način stjecanja Od imovine i imovinskih prava11.01.2023.
Napomena 11.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Istarski Demokratski Sabor12.05.2022. Sjedište pravne osobe Pula12.05.2022.
OIB pravne osobe 1696425148512.05.2022.
Datum učlanjenja 11/04/199612.05.2022. Datum kraja članstva 31/12/202212.05.2022. 31/12/202311.01.2023. 31/12/202430.01.2024.
Funkcije Član12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VK DELFIN12.05.2022. Sjedište pravne osobe Trg Maršala Tita 3 Rovinj12.05.2022.
OIB pravne osobe 7034171393712.05.2022.
Datum učlanjenja 13/12/200012.05.2022. Datum kraja članstva 31/12/202212.05.2022. 31/12/202311.01.2023.
Funkcije Ptpredsjednik kluba12.05.2022. Zamjenik pedsjednika kluba30.01.2024.
Napomena 12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno12.05.2022. Sjedište pravne osobe Trg Maršala Tita 3 Rovinj12.05.2022.
OIB pravne osobe 9896046786712.05.2022.
Datum učlanjenja 12/06/201812.05.2022. Datum kraja članstva 12/06/202212.05.2022. 12/06/202611.01.2023.
Funkcije Član uzvršnog odbora12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.