Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Martina Marušić Britvec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Martina 05.05.2022. Prezime Marušić Britvec05.05.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist05.05.2022.
Zvanje sveučilišni specijalist za EU projekte05.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 47206 Lasinja05.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor05.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PODUZETNIČKA ZONA KORANA d.o.o. za usluge i poslovanje nekretninama05.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac05.05.2022. Ulica A. Vraniczanya05.05.2022. Kućni broj 205.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3857466613405.05.2022.
Datum početka mandata 01/02/202205.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/02/202605.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditeljica odjela za društvene djelatnosti05.05.2022. Naziv pravne osobe Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis05.05.2022. OIB pravne osobe 50199820179 05.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47280 Ozalj05.05.2022. Ulica Kurilovac05.05.2022. Kućni broj 105.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201605.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/01/202205.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15822,3505.05.2022. 2278,9831.01.2023. Neto iznos (EUR) 10753,1405.05.2022. 1538,8831.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske šume d.d.05.05.2022. OIB poslodavca 6969314450605.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 11736,9605.05.2022. 1557,6305.05.2022. Neto iznos (EUR) 8588,8705.05.2022. 1139,8205.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/200505.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.05.2022. Postoji31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug31.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.31.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13000,0031.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2023. Godina zaduženja 202231.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 393,0031.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,5031.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2022.
Mjesto Zagreb05.05.2022. Poštanski broj 1000005.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2022. Površina 27,5205.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0005.05.2022. 46452,9805.05.2022.
Katastarska općina Žitnjak05.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2022. Marka/tip VW Passat05.05.2022. VW Tiguan31.01.2023.
Godina proizvodnje 201205.05.2022. 201731.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0005.05.2022. 24000,0031.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.05.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2022. Marka/tip VW Golf 405.05.2022.
Godina proizvodnje 199905.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0005.05.2022. 1327,2305.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)05.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji05.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.05.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 3620121284705.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč05.05.2022.
Broj dionica 145605.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 35,0005.05.2022. 4,6505.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%05.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način05.05.2022.
Drugi način stjecanja Dodjela dionica bez naplate05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji05.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 80000,0005.05.2022. 10000,0031.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za razvoj lokalne zajednice Alba05.05.2022. Sjedište pravne osobe Lasinja05.05.2022.
OIB pravne osobe 4105033249905.05.2022.
Datum učlanjenja 11/11/202005.05.2022. Datum kraja članstva 05.05.2022.
Funkcije zamjenica predsjednice05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Lasinja31.01.2023. Sjedište pravne osobe Lasinja31.01.2023.
OIB pravne osobe 7581219997431.01.2023.
Datum učlanjenja 07/05/200931.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije članica i likvidator31.01.2023.
Napomena Ujedno i likvidator Vatrogasne zajednice Općine Lasinja31.01.2023.