Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Marko Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko Prezime Blažević
Stručna sprema VSS
Zvanje Diplomirani inženjer naftnog rudarstva Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti HEP-Trgovina d.o.o. za trgovanje električnom energijom

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 37

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516322364
Datum početka mandata 01/06/2022 01/12/202231.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 01/12/2022 30/11/202431.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor sektora za razvoj plinskog poslovanja11.11.2022. Naziv pravne osobe HEP-Trgovina d.o.o. OIB pravne osobe 16725102805
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 37
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/12/201811.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/05/2022

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 40264,54 5343,95 Neto iznos (EUR) 22068,20 2928,93

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.11.2022. Naziv poslovnog subjekta AD PLASTIK d.d.11.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 4835174062111.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Solin11.11.2022.
Broj dionica 7511.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0011.11.2022. 13,2711.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.11.2022. Naziv poslovnog subjekta ADRIS GRUPA d. d.11.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 8202316797711.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj11.11.2022.
Broj dionica 3511.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0011.11.2022. 1,3311.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.11.2022. Naziv poslovnog subjekta ATLANTIC GRUPA d.d.11.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 7114991241611.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.11.2022.
Broj dionica 6811.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0011.11.2022. 1,3311.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.11.2022. Naziv poslovnog subjekta ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.11.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 8421477117511.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.11.2022.
Broj dionica 2111.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0011.11.2022. 13,2711.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.11.2022. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.11.11.2022.
OIB poslovnog subjekta 3620121284711.11.2022. Sjedište poslovnog subjekta Poreč11.11.2022.
Broj dionica 50011.11.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0011.11.2022. 1,3311.11.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%11.11.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.11.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji11.11.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga SRETNO11.11.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb11.11.2022.
OIB pravne osobe 7837300918911.11.2022.
Datum učlanjenja 01/10/200011.11.2022. Datum kraja članstva 31/12/202211.11.2022.
Funkcije Član upravnog odbora11.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stručna udruga za plin31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 0735992570731.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/202331.01.2023. Datum kraja članstva 31/12/202331.01.2023.
Funkcije 31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska stručna udruga za plin31.01.2023. Sjedište pravne osobe Zagreb31.01.2023.
OIB pravne osobe 7146267975931.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/202331.01.2023. Datum kraja članstva 31/12/202331.01.2023.
Funkcije Član upravnog odbora31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.