Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Mario Moharić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mario27.01.2016. Prezime Moharić 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje doktor veterinarske medicine27.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske27.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske27.01.2016. Nisam član stranke23.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016. Razveden/Razvedena

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 40324 Goričan27.01.2016. 40000 Čakovec23.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Načelnik30.06.2017. Općinski načelnik28.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Općina Goričan30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. 40324 Goričan30.06.2017. Ulica Trg svetog Marka27.01.2016. Trg svetog Leonarda30.06.2017. Kućni broj 627.01.2016. 2230.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456922227.01.2016. +3854060119130.06.2017.
Datum početka mandata 22/12/201127.01.2016. 09/06/201730.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201527.01.2016. 16/05/202130.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Volonterski30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 09/06/2017 20/05/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji27.01.2016. Ne postoji30.06.2017.
Dužnost Općinski načelnik27.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Goričan27.01.2016. 30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40324 Goričan27.01.2016. 30.06.2017. Ulica Trg svetog Leonarda 27.01.2016. 30.06.2017. Kućni broj 2227.01.2016. 30.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854060119227.01.2016. 30.06.2017.
Datum početka mandata 22/12/201127.01.2016. 30.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201727.01.2016. 30.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. 30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016. Postoji30.06.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto referent zaštite na radu30.06.2017. Naziv pravne osobe Međimurje-plin30.06.2017. OIB pravne osobe 2903593360030.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec30.06.2017. Ulica Obrtnička 30.06.2017. Kućni broj 430.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201630.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji27.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23000,0027.01.2016. Neto iznos (HRK) 17500,0027.01.2016.
Volonterski (HRK) 5667,4230.06.2017. 0,0028.06.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016. Postoji30.06.2017.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Međimurje-plin30.06.2017. OIB isplatitelja 2903593360030.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 9500,0030.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada30.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji27.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Međimurske vode27.01.2016. OIB poslodavca 8139471624627.01.2016.
Bruto iznos (HRK) 78893,8727.01.2016. Neto iznos (HRK) 63115,0927.01.2016.
Datum stupanja u radni odnos 13/10/201427.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 27.01.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016. Ne postoji

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo27.01.2016. Nositelj obveze Osobno, Bračni drug27.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ27.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 67000,0027.01.2016. 350000,0030.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2016. HRK - Hrvatska Kuna30.06.2017. Godina zaduženja 200827.01.2016. 201730.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 36027.01.2016. 21630.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0027.01.2016. 2400,0030.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5027.01.2016. 4,6030.06.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Goričan27.01.2016. Poštanski broj 4032427.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 773,0027.01.2016. 30,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0027.01.2016. 90650,0017.02.2020.
Katastarska općina Goričan27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016. Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Mađarska30.06.2017.
Mjesto Sumarton30.06.2017. Poštanski broj 886530.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1582,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0030.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.09.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.09.2020.
Mjesto Čakovec28.09.2020. Poštanski broj 4000028.09.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.09.2020. Površina 56,5028.09.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 623108,0028.09.2020.
Katastarska općina Čakovec28.09.2020. Vrsta vlasništva Knjižno28.09.2020.
Oblik vlasništva Osobno28.09.2020. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava28.09.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište23.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.05.2022.
Mjesto Čakovec23.05.2022. Poštanski broj 4000023.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.05.2022. Površina 854,0023.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 563291,2523.05.2022.
Katastarska općina Čakovec23.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno23.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava23.05.2022.
Napomena 23.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Ford27.01.2016. Ford Smax17.02.2020.
Godina proizvodnje 201127.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 90000,0027.01.2016. 20000,0028.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Prodajom imovine27.01.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji27.01.2016. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 75000,0017.02.2020. 80000,0028.06.2021. 53000,0023.05.2022. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine17.02.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji27.01.2016. Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe lag mura-drava Sjedište pravne osobe Donji Vidovec
OIB pravne osobe 15903403705
Datum učlanjenja 15/10/2012 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik
Napomena