Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Manuel Marković

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Manuel 19.06.2017. Prezime Marković19.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik19.06.2017.
Zvanje hoteljesrsko turistički tehničar19.06.2017. Hoteljersko - turistički tehničar07.05.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke19.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece19.06.2017. Ima djece07.05.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 48213 Cirkvena19.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika19.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sveti Ivan Žabno19.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48214 Sveti Ivan Žabno19.06.2017. Ulica Trg Karla Lukaša19.06.2017. Kućni broj 1119.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854821103219.06.2017.
Datum početka mandata 09/06/201719.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202119.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.06.2017. Profesionalno07.05.2019. Stvarni datum kraja mandata 31/08/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji19.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 5873,9007.05.2019. Neto iznos (HRK) 4816,6107.05.2019.
Volonterski (HRK) 1531,0019.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji19.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji19.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 111288,0019.06.2017. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti19.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji19.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Opel Corsa19.06.2017.
Godina proizvodnje 201119.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 45000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl19.06.2017. Marka/tip Gillera19.06.2017.
Godina proizvodnje 200819.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom19.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.05.2019. Marka/tip BMW 320 GT07.05.2019.
Godina proizvodnje 201407.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 150000,0007.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.06.2017. Postoji21.08.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio21.08.2017. Naziv poslovnog subjekta Royal Beauty21.08.2017.
OIB poslovnog subjekta 8523822080521.08.2017. Sjedište poslovnog subjekta 48214 Sveti Ivan Žabno, Braće Radića 1121.08.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0021.08.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos21.08.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug21.08.2017. Način stjecanja Na neki drugi način21.08.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Ušteđevina21.08.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.06.2017.