Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Maja Pofuk

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Maja10.05.2022. Prezime Pofuk10.05.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar10.05.2022.
Zvanje magistra ekonomije10.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31000 Osijek10.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor10.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti AGENCIJA ZA ODRŽIVI RAZVOJ OPĆINE ANTUNOVAC - RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva10.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31216 Antunovac10.05.2022. Ulica Gospodarska zona Antunovac10.05.2022. Kućni broj 2310.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853167049610.05.2022.
Datum početka mandata 24/12/202110.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 24/12/202510.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 20/03/2024

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj odjela za financije i opće poslove10.05.2022. Naziv pravne osobe Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac - RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva10.05.2022. OIB pravne osobe 9605819622910.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31216 Antunovac10.05.2022. Ulica Gospodarska zona Antunovac10.05.2022. Kućni broj 2310.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201610.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/12/202110.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12300,0010.05.2022. 1632,4910.05.2022. 1699,5023.01.2024. 0,0026.03.2024. Neto iznos (EUR) 8915,6610.05.2022. 1183,2210.05.2022. 1224,8023.01.2024. 0,0026.03.2024.
Napomena Tijekom siječnja i dijelom veljače isplaćivana je naknada Hrvatskog zavod za zdravstveno osiguranje (komplikacije u trudnoći) u iznosu od 565,04 eura u siječnju, odnosno u veljači u iznosu od 269,07 eura. U veljači je isplaćen iznos od 621,82 eura rodiljnih naknada.26.03.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dom za odgoj djece i mladeži Osijek10.05.2022. Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek23.01.2024. OIB poslodavca 6199742988610.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 7551,5910.05.2022. 1002,1910.05.2022. 1441,2123.01.2024. Neto iznos (EUR) 5579,9510.05.2022. 740,4610.05.2022. 1038,1323.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 11/07/201610.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Osobno10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka d.d.10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 318630,0010.05.2022. 42289,4710.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 201810.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24010.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1769,6510.05.2022. 234,7910.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,9910.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Osobno10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka d.d.10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 97000,0010.05.2022. 12874,1110.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 201910.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1113,7910.05.2022. 147,7210.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,7510.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 117000,0010.05.2022. 15528,5710.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 201910.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12010.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1291,9010.05.2022. 171,3510.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,8810.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Bank d.d.10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40100,0010.05.2022. 5322,1810.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 202110.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 5910.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 803,3910.05.2022. 106,5810.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,9010.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2022.
Mjesto Osijek10.05.2022. Poštanski broj 3100010.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2022. Površina 65,1010.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 440000,0010.05.2022. 58398,0410.05.2022.
Katastarska općina Osijek10.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.05.2022. Marka/tip RENAULT MEGANE GRANDTOUR10.05.2022.
Godina proizvodnje 201010.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36000,0010.05.2022. 4778,0210.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.05.2022.