Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Luka Balen

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Luka10.11.2022. Prezime Balen10.11.2022.
Stručna sprema VSS10.11.2022.
Zvanje Diplomirani ekonomist10.11.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.11.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.11.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.11.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.11.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.11.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor10.11.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost10.11.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.11.2022. Ulica Radnička cesta10.11.2022. Kućni broj 8010.11.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851539182010.11.2022.
Datum početka mandata 10/10/202210.11.2022. Predviđeni datum kraja mandata 10/10/202610.11.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.11.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.11.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.11.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.11.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.11.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor sektora financija i računovodstva10.11.2022. Naziv pravne osobe Plinacro d.o.o.10.11.2022. OIB pravne osobe 6940182975010.11.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.11.2022. Ulica Savska cesta10.11.2022. Kućni broj 88a10.11.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/05/201510.11.2022. 15/05/201731.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/10/202210.11.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28853,1210.11.2022. 3829,4510.11.2022. Neto iznos (EUR) 18579,0210.11.2022. 2465,8610.11.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.11.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.11.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji10.11.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatska elektroprivreda d.d.10.11.2022. OIB poslodavca 2892197858710.11.2022.
Bruto iznos (EUR) 14917,1810.11.2022. 1979,8310.11.2022. Neto iznos (EUR) 9322,9410.11.2022. 1237,2410.11.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/202210.11.2022. Datum prestanka radnog odnosa 10.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji10.11.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.11.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2022. Nositelj obveze Osobno10.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.10.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1003600,0010.11.2022. 133200,6110.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2022. EUR - Euro10.11.2022. Godina zaduženja 201910.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 27010.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4410,8310.11.2022. 585,3110.11.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,3010.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2022. Nositelj obveze Osobno10.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka d.d.10.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0010.11.2022. 9290,6010.11.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2022. EUR - Euro10.11.2022. Godina zaduženja 202010.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6010.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 981,9610.11.2022. 130,2010.11.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,7710.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.11.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2022.
Mjesto Zagreb10.11.2022. Poštanski broj 1000010.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2022. Površina 69,4010.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1300000,0010.11.2022. 172539,6510.11.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb Pešćenica10.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.11.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.11.2022.
Mjesto Sveti Ivan Zelina10.11.2022. Poštanski broj 1038010.11.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.11.2022. Površina 1269,0010.11.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1245000,0010.11.2022. 165239,9010.11.2022.
Katastarska općina Zelina10.11.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.11.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug10.11.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.11.2022.
Napomena Vrijednost suvlasničkog udjela 1/210.11.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.11.2022.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.11.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.11.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.11.2022.

Podatci o štednji

Iznos 11500,0010.11.2022. Valuta EUR - Euro10.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka10.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Podatci o štednji

Iznos 65000,0010.11.2022. 8626,9810.11.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.11.2022. EUR - Euro10.11.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.11.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka10.11.2022.
Napomena 10.11.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.11.2022.