Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Lobel Krpina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Lobel07.07.2022. Prezime Krpina07.07.2022.
Stručna sprema Stručni Specijalist07.07.2022.
Zvanje Spec oec07.07.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica07.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana07.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 23210 Biograd na Moru07.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor07.07.2022. Član uprave - Direktor25.09.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpada 07.07.2022. JANKOLOVICA društvo s ograničenom odgovornošću za zbrinjavanje otpada07.07.2022. ISKORAK NOVI PODUZETNIČKI CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi s upravljanjem, zastupanje i djelatnost putničke agencije25.09.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23210 Biograd na Moru07.07.2022. Ulica Bukovačka 07.07.2022. Kućni broj 2307.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38595199885007.07.2022.
Datum početka mandata 24/06/202007.07.2022. 16/11/202025.09.2023. 01/09/202325.09.2023. Predviđeni datum kraja mandata 24/06/202407.07.2022. 28/08/202325.09.2023. 02/09/202725.09.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2022. Stvarni datum kraja mandata 28/08/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik07.07.2022. Direktor25.09.2023. Naziv pravne osobe Udruga Volonter07.07.2022. Jankolovica d.o.o.25.09.2023. OIB pravne osobe 8160682767407.07.2022. 0774818977925.09.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23210 Biograd na Moru07.07.2022. Ulica Trg K. Tomislava 07.07.2022. Bukovačka 25.09.2023. Kućni broj 107.07.2022. 2325.09.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/05/201907.07.2022. 11/11/202025.09.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 09/06/201907.07.2022. 28/08/202325.09.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik25.09.2023. Naziv pravne osobe Udruga Volonter25.09.2023. OIB pravne osobe 8160682767425.09.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23210 Biograd na Moru25.09.2023. Ulica Trg K. Tomislava 25.09.2023. Kućni broj 125.09.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/02/201825.09.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 14/02/201925.09.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član OPG25.09.2023. Naziv pravne osobe OPG25.09.2023. OIB pravne osobe 6973973823325.09.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23210 Biograd na Moru25.09.2023. Ulica A. B. Šimića 25.09.2023. Kućni broj 1325.09.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/02/201925.09.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 29/03/201925.09.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11299,9807.07.2022. 1499,6407.07.2022. 1571,1825.09.2023. Neto iznos (EUR) 8637,0807.07.2022. 1146,3307.07.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji07.07.2022. Ne postoji25.09.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca INTERIGRE d.o.o.07.07.2022. OIB poslodavca 5793098191207.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 4500,0007.07.2022. 597,2507.07.2022. Neto iznos (EUR) 3800,0007.07.2022. 504,3507.07.2022.
Datum stupanja u radni odnos 09/06/200307.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 07.07.2022.
Napomena 07.07.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji07.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.07.2022. Nositelj obveze Osobno07.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka07.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,0007.07.2022. 4500,0025.01.2023. 45000,0007.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro07.07.2022. Godina zaduženja 201907.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 16807.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 310,2307.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,2907.07.2022.
Napomena 07.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji07.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser07.07.2022. Marka/tip Pilot house07.07.2022.
Godina proizvodnje 201407.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0007.07.2022. 9290,6007.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2022. Marka/tip Ford Mondeo07.07.2022.
Godina proizvodnje 201207.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0007.07.2022. 5308,9107.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl25.01.2023. Marka/tip Yamaha XMax25.01.2023.
Godina proizvodnje 202125.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4500,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2023. Kupnjom od štednje07.02.2024.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.01.2023. Marka/tip Renault Clio25.01.2023.
Godina proizvodnje 201925.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug25.01.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.01.2023. Kupnjom od štednje07.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.07.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio07.07.2022. Naziv poslovnog subjekta Anker gradnja d.o.o.07.07.2022.
OIB poslovnog subjekta 4180985206907.07.2022. Sjedište poslovnog subjekta Biograd na Moru07.07.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0007.07.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu07.07.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022. OIB 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022. 07.07.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2022.
Napomena 07.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji07.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.07.2022.