Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Linda Sciucca

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Linda07.12.2015. Prezime Sciucca 07.12.2015. Sciucca01.04.2022.
Stručna sprema VSS07.12.2015.
Zvanje diplomirani ekonomist07.12.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.12.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica07.12.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece07.12.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 51000 Rijeka07.12.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.12.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave07.12.2015. Direktor01.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Luka Rijeka d.d.07.12.2015. INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR izgradnja i upravljanje industrijskom zonom d. o. o.01.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51000 Rijeka07.12.2015. 51223 Kukuljanovo01.04.2022. Ulica Riva 07.12.2015. Kukuljanovo 01.04.2022. Kućni broj 107.12.2015. 182/201.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855149653307.12.2015. +3855125306001.04.2022.
Datum početka mandata 11/09/201207.12.2015. 01/02/201901.04.2022. 01/02/202328.02.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/07/201507.12.2015. 31/01/202301.04.2022. 31/01/202728.02.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.12.2015. Stvarni datum kraja mandata 31/07/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.12.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji07.12.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.12.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji07.12.2015. Postoji01.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član Uprave01.04.2022. Direktor28.02.2023. Naziv pravne osobe LUKA RIJEKA d.d.01.04.2022. INDUSTRIJSKA ZONA BAKAR izgradnja i upravljanje industrijskom zonom d.o.o.28.02.2023. OIB pravne osobe 9259092031301.04.2022. 8889707349228.02.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51000 Rijeka01.04.2022. 51223 Kukuljanovo28.02.2023. Ulica Riva 01.04.2022. Kukuljanovo 28.02.2023. Kućni broj 101.04.2022. 182/228.02.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 28/06/201201.04.2022. 01/02/201928.02.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/12/201701.04.2022. 31/01/202328.02.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 41292,7707.12.2015. 21090,0001.04.2022. 2799,1201.04.2022. 3320,5028.02.2023. Neto iznos (EUR) 19620,4407.12.2015. 14330,0001.04.2022. 1901,9201.04.2022. 2228,5228.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.12.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.12.2015.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 780,0007.12.2015. 895,0001.04.2022. 118,7901.04.2022. 128,9828.02.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak07.12.2015.
Vremenski raspon Mjesečno07.12.2015.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.12.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji07.12.2015. Ne postoji01.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit07.12.2015. Nositelj obveze Osobno07.12.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka dd07.12.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 55000,0007.12.2015. 7299,7507.12.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna07.12.2015. EUR - Euro07.12.2015. Godina zaduženja 201207.12.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 6007.12.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1100,0007.12.2015. 146,0007.12.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,0007.12.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.12.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.12.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan07.12.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.12.2015.
Mjesto Rijeka07.12.2015. Poštanski broj 5100007.12.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.12.2015. Površina 75,9507.12.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0007.12.2015. 900000,0001.04.2022. 150000,0023.01.2023.
Katastarska općina Rijeka07.12.2015. Vrsta vlasništva Knjižno07.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.12.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.12.2015.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.12.2015. Ne postoji01.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.12.2015. Marka/tip Peugeot 07.12.2015.
Godina proizvodnje 200907.12.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0007.12.2015. 6636,1407.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.12.2015. Način stjecanja Novčanom pozajmicom07.12.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.12.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.12.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.12.2015. Naziv poslovnog subjekta Luka Rijeka dd07.12.2015.
OIB poslovnog subjekta 9259092031307.12.2015. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka07.12.2015.
Broj dionica 150007.12.2015. 101.04.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,0007.12.2015. 5,3107.12.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos07.12.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.12.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.12.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.12.2015.

Podatci o štednji

Iznos 26000,0007.12.2015. 40000,0001.04.2022. Valuta EUR - Euro07.12.2015.
Oblik vlasništva Osobno07.12.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.12.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.12.2015.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji07.12.2015.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: