Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Linda Kasalo Malić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Linda30.09.2022. Prezime Kasalo Malić30.09.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist30.09.2022.
Zvanje univ spec kvalitete dipl oecc30.09.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica30.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb30.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji30.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik glavnog ravnatelja30.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državni zavod za statistiku30.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb30.09.2022. Ulica Ilica30.09.2022. Kućni broj 330.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480629730.09.2022.
Datum početka mandata 25/08/202230.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 24/08/202630.09.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji30.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji30.09.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnateljica sektora za vrednovanje i ugovaranje projekata30.09.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije30.09.2022. OIB pravne osobe 2560955934230.09.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb30.09.2022. Ulica Ksaver30.09.2022. Kućni broj 20830.09.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/201930.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/09/202230.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29804,8930.09.2022. 4193,1425.01.2023. Neto iznos (EUR) 20163,7630.09.2022. 2821,2625.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.09.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.09.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.09.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja30.09.2022. OIB poslodavca 1937010088130.09.2022.
Bruto iznos (EUR) 10627,1530.09.2022. 1447,9525.01.2023. Neto iznos (EUR) 7439,3230.09.2022. 1065,1025.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 23/07/202030.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa 30.09.2022.
Napomena 30.09.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji30.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem30.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina30.09.2022.
Mjesto Neum30.09.2022. Poštanski broj 8839030.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.09.2022. Površina 430,0030.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5500000,0030.09.2022. 729975,4530.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom30.09.2022.
Postotak 33,0030.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan30.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.09.2022.
Mjesto Ploče30.09.2022. Poštanski broj 2034030.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.09.2022. Površina 74,0030.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0030.09.2022. 72997,5430.09.2022.
Katastarska općina Ploče30.09.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno30.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama30.09.2022. Način stjecanja Nasljedstvom30.09.2022.
Postotak 25,0030.09.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.09.2022. Marka/tip Mercedes C klase30.09.2022.
Godina proizvodnje 200530.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0030.09.2022. 5972,5330.09.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug30.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji30.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji30.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.09.2022.