Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Lana Labaš

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Lana12.05.2022. Prezime Labaš12.05.2022.
Stručna sprema Magistar Znanosti12.05.2022.
Zvanje MR SC OEC 12.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana12.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece12.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin12.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor12.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti POSLOVNA ZONA IVANEC društvo s ograničenom odgovornošću za poslovne usluge u svrhu promicanja gospodarskih aktivnosti na području grada Ivanca12.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42240 Ivanec12.05.2022. Ulica TRG HRVATSKIH IVANOVACA 12.05.2022. Kućni broj 9B12.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854249287012.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202112.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/203512.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji12.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18192,4312.05.2022. 2673,9626.01.2023. 2783,1823.01.2024. Neto iznos (EUR) 12284,8512.05.2022. 1793,2826.01.2023. 1861,9823.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan12.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2022.
Mjesto VARAŽDIN12.05.2022. Poštanski broj 4200012.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.05.2022. Površina 52,2512.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 610000,0012.05.2022. 80960,9112.05.2022. 90000,0023.01.2024.
Katastarska općina VARAŽDIN12.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil12.05.2022. Marka/tip AUDI 112.05.2022.
Godina proizvodnje 201212.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0012.05.2022. 7963,3712.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine12.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice12.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM D.D.12.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656012.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB12.05.2022.
Broj dionica 4912.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 265,0012.05.2022. 35,1712.05.2022. 35,0023.01.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%12.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2022.
Napomena 12.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji12.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe udruga POSLOVNI KLUB IVANEC 12.05.2022. Sjedište pravne osobe TRG HRVATSKIH IVANOVACA 9B 12.05.2022.
OIB pravne osobe 6074710903012.05.2022.
Datum učlanjenja 10/06/201012.05.2022. Datum kraja članstva 31/12/202212.05.2022. 31/12/202326.01.2023.
Funkcije TAJNIK UDRUGE 12.05.2022.
Napomena 12.05.2022. Volontersko djelovanje, kao predstavnik osnivača udruge.26.01.2023.