Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Kristijan Benčić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Kristijan Prezime Benčić
Stručna sprema VSS
Zvanje ing elektrotehnike dipl ing politehnike Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti PRAGRANDE d.o.o. za obavljanje djelatnosti javne odvodnje

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula Ulica Trg I istarske brigade Kućni broj 14

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +385996267778
Datum početka mandata 01/03/2022 Predviđeni datum kraja mandata 08/07/2022
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 30/06/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25228,02 3185,5928.07.2023. Neto iznos (EUR) 14207,50 2326,9528.07.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 260000,00 34507,93 37784,0010.03.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Iznajmljivanje apartmana turistima. Dvije kuće kategorizirane na mene.26.09.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Cesta d.o.o. OIB poslodavca 11100535105
Bruto iznos (EUR) 16701,60 2216,60 Neto iznos (EUR) 11843,91 1571,84
Datum stupanja u radni odnos 07/03/2005 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 230000,00 30526,25 37378,0010.03.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena Iznajmljivanje kuće za odmor turistima. Jedna kuća kategorizirana na suprugu.26.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 800,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3700000,00 491074,39
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 484,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,00 398168,43
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Nasljedstvo i ušteđevina
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 850,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3700000,00 491074,39
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Nasljedstvo i ušteđevina
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 457,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 39816,84
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 9975,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1826,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,00 13272,28
Katastarska općina Štinjan Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 47,56
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Pula Poštanski broj 52100
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 46,18
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,00 66361,40
Katastarska općina Pula Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Ugovorom o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.07.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.07.2023.
Mjesto pula28.07.2023. Poštanski broj 5210028.07.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.07.2023. Površina 153,0028.07.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13000,0028.07.2023.
Katastarska općina Štinjan28.07.2023. Vrsta vlasništva Knjižno28.07.2023.
Oblik vlasništva Osobno28.07.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.07.2023.
Napomena 28.07.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom10.03.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.03.2024.
Mjesto Pula10.03.2024. Poštanski broj 5210010.03.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.03.2024. Površina 520,0010.03.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0010.03.2024.
Katastarska općina Štinjan10.03.2024. Vrsta vlasništva Knjižno10.03.2024.
Oblik vlasništva Osobno10.03.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.03.2024.
Napomena 10.03.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi A6
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,00 26544,56
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser Marka/tip Jeanneau leader 805
Godina proizvodnje 2002 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 297000,00 39418,67
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 57000,00 20000,0028.07.2023. 10000,0010.03.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 65000,00 30000,0028.07.2023. 10000,0010.03.2024. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji