Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Josip Dekalić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip21.06.2017. Prezime Dekalić 21.06.2017.
Stručna sprema KV21.06.2017.
Zvanje vozač21.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43227 Šandrovac21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Šandrovac21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43227 Šandrovac21.06.2017. Ulica BJELOVARSKA 21.06.2017. Kućni broj 621.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854387412821.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. 24/05/201323.02.2018. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202121.06.2017. 20/06/201723.02.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 16464,8621.06.2017. Neto iznos (HRK) 10922,6421.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017. Postoji06.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7180,0006.06.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak06.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno06.06.2022.
Napomena 06.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 750,0021.06.2017. 850,0028.06.2021. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 300,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama21.06.2017. Osobno, Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Prodajom imovine21.06.2017.
Postotak 50,0021.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,8921.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10680,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 4,2021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50400,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 1,6621.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19920,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,6021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7200,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,2721.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3240,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,4821.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5760,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,6921.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8280,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,7421.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 8880,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 1,6121.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19320,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 3,4621.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 41520,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto ŠANDROVAC21.06.2017. Poštanski broj 4322721.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,2021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3000,0021.06.2017.
Katastarska općina ŠANDROVAC21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto SIROVA KATALENA21.06.2017. Poštanski broj 4835021.06.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.06.2017. Površina 0,7721.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 6000,0021.06.2017.
Katastarska općina SIROVA KATALENA21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4300023.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,4523.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena MATO OLENKOVIĆ, POK. JE PUNAC BIVŠEG DUŽNOSNIKA JOSIPA DEKALIĆA. NEKRETNINE JE NASLIJEDILA SUPRUGA JOSIPA DEKALIĆA, ANKICA DEKALIĆ06.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv23.10.2020. Površina 484,0023.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 400000,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,3823.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2850,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,1823.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2160,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,4323.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3225,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 1,6023.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 19200,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 2,3023.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 27600,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,4723.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 3525,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,2023.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2400,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada23.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.10.2020.
Mjesto ŠANDROVAC23.10.2020. Poštanski broj 4322723.10.2020.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar23.10.2020. Površina 0,2323.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1747,0023.10.2020.
Katastarska općina ŠANDROVAC23.10.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.10.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2020. Način stjecanja Nasljedstvom23.10.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip BMW21.06.2017. SEAT23.10.2020.
Godina proizvodnje 199921.06.2017. 201823.10.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.06.2017. 70000,0023.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip TORPEDO21.06.2017.
Godina proizvodnje 198921.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor21.06.2017. Marka/tip TORPEDO21.06.2017.
Godina proizvodnje 198521.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0021.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji21.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG SJEVERNA BILOGORA21.06.2017. Sjedište pravne osobe Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo21.06.2017.
OIB pravne osobe 3673674433521.06.2017.
Datum učlanjenja 26/03/201221.06.2017. Datum kraja članstva 21.06.2017.
Funkcije ZAMJENIK PREDSJEDNIKA21.06.2017.
Napomena