Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Josip Bišćanin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Josip05.05.2022. Prezime Bišćanin05.05.2022.
Stručna sprema VSS05.05.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer strojarstva05.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke05.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 34551 Lipik05.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor05.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALAC d.o.o. za pružanje komunalnih usluge, Pakrac05.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 34550 Pakrac05.05.2022. Ulica Ulica križnog puta 1805.05.2022. Kućni broj 1805.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853441122505.05.2022.
Datum početka mandata 06/06/201805.05.2022. 06/06/202219.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 06/06/202205.05.2022. 05/06/202619.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji05.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji05.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor05.05.2022. Naziv pravne osobe Pakrac Plin d.o.o.05.05.2022. OIB pravne osobe 5693780254605.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34550 Pakrac05.05.2022. Ulica Ulica križnog puta05.05.2022. Kućni broj 1805.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201405.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/06/201805.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15139,4705.05.2022. 2162,3219.01.2023. Neto iznos (EUR) 11262,0305.05.2022. 1590,1819.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola braće Radića Pakrac05.05.2022. OIB poslodavca 4404011518805.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 10795,4005.05.2022. 1432,7405.05.2022. Neto iznos (EUR) 7616,3305.05.2022. 1010,8205.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200305.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji05.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2022. Nositelj obveze Osobno05.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb05.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0005.05.2022. 5308,9105.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022. Godina zaduženja 202105.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3605.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1216,5205.05.2022. 161,4619.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9805.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit05.05.2022. Nositelj obveze Osobno05.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb05.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 26000,0005.05.2022. 3450,7905.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna05.05.2022. EUR - Euro05.05.2022. Godina zaduženja 202105.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3605.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 790,7305.05.2022. 104,9519.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9805.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan05.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2022.
Mjesto Lipik05.05.2022. Poštanski broj 3455105.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2022. Površina 54,2905.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 325000,0005.05.2022. 43134,9105.05.2022.
Katastarska općina Lipik05.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno05.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom05.05.2022.
Napomena 05.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.05.2022.
Mjesto Lipik05.05.2022. Poštanski broj 3455105.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.05.2022. Površina 227,3705.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0005.05.2022. 99542,1105.05.2022.
Katastarska općina Lipik05.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno05.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom05.05.2022.
Napomena Pomoć roditelja, manji kredit, prodaja dionica05.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji05.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2022. Marka/tip Toyota Corolla Verso05.05.2022.
Godina proizvodnje 200605.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0005.05.2022. 2654,4605.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno05.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine05.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil05.05.2022. Marka/tip Nissan Qashqai05.05.2022.
Godina proizvodnje 201505.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0005.05.2022. 9290,6005.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug05.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine05.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji05.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji05.05.2022. Ne postoji19.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Pakrac Plin d.o.o.05.05.2022. Sjedište pravne osobe Ulica križnog puta 18, Pakrac05.05.2022.
OIB pravne osobe 5693780254605.05.2022.
Datum učlanjenja 06/06/201805.05.2022. Datum kraja članstva 06/06/202205.05.2022.
Funkcije Skupština društva05.05.2022.
Napomena Funkcija se obavlja bez naknade, Pakrac Plin d.o.o. je tvrtka kćer Komunalac d.o.o. i u 100% vlasništvu.05.05.2022.