Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivica Ahac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivica09.05.2022. Prezime Ahac09.05.2022.
Stručna sprema VŠS09.05.2022.
Zvanje Inženjer poljoprivrede iz područja ratarstva09.05.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica09.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece09.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 43290 Grubišno Polje09.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor09.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje09.05.2022. VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. za vodne usluge19.05.2022. KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje22.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43290 Grubišno Polje09.05.2022. Ulica I.N.Jemeršića09.05.2022. Kućni broj 37c09.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854348500609.05.2022.
Datum početka mandata 02/08/201809.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/08/202209.05.2022. 04/05/202219.05.2022. 01/08/202622.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 04/05/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.05.2022. Postoji19.05.2022. Ne postoji22.08.2022.
Dužnost Direktor19.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 09.05.2022. KOMUNALAC d.o.o., Grubišno Polje19.05.2022. 22.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 09.05.2022. 43290 Grubišno Polje19.05.2022. 22.08.2022. Ulica 09.05.2022. I.N.Jemeršića19.05.2022. 22.08.2022. Kućni broj 09.05.2022. 37c19.05.2022. 22.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 09.05.2022. +3854348500619.05.2022. 22.08.2022.
Datum početka mandata 09.05.2022. 02/08/201819.05.2022. 22.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 09.05.2022. 01/08/202219.05.2022. 22.08.2022.
Način obnašanja dužnosti 09.05.2022. Profesionalno19.05.2022. 22.08.2022. Stvarni datum kraja mandata 09.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo09.05.2022. Naziv pravne osobe Grad Grubišno Polje09.05.2022. OIB pravne osobe 1391865667909.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43290 Grubišno Polje09.05.2022. Ulica Trg b.J.Jelačića09.05.2022. Kućni broj 109.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/200309.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/08/201809.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor09.05.2022. Naziv pravne osobe Vodovod Grubišno Polje d.o.o.09.05.2022. OIB pravne osobe 2046764207009.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43290 Grubišno Polje09.05.2022. Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića09.05.2022. Kućni broj 37c09.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/08/201809.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/05/202209.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15275,0009.05.2022. 20235,9723.01.2023. 2452,1427.02.2023. Neto iznos (EUR) 10861,3009.05.2022. 1446,9923.01.2023. 1490,5227.02.2023.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 0,0019.05.2022. Neto iznos (EUR) 0,0019.05.2022.
Napomena Budući da su tvrtke Komunalac d.o.o. Grubišno Polje i Vodovod Grubišno Polje d.o.o. do 2016. bile jedna tvrtka, koja se morala razdvojiti samo zbog zakonskog osnova JVIU - pružanja samo usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a koje su i dalje ostale u istom poslovnom prostoru i u stvarnosti funkcioniraju kao jedna tvrtka, kojima je jedni osnivač i vlasnik Grad Grubišno Polje ostala je jedna osoba za direktora u obje tvrtka ali samo sa plaćom u jednoj, odnosno trenutno u Vodovodu Grubišno Polje d.o.o.09.05.2022. Budući da su tvrtke Komunalac d.o.o. Grubišno Polje i Vodovod Grubišno Polje d.o.o. do 2016. bile jedna tvrtka, koja se morala razdvojiti samo zbog zakonskog osnova JVIU - pružanja samo usluge javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, a koje su i dalje ostale u istom poslovnom prostoru i u stvarnosti funkcioniraju kao jedna tvrtka, kojima je jedni osnivač i vlasnik Grad Grubišno Polje ostala je jedna osoba za direktora u obje tvrtka ali samo sa plaćom u jednoj.19.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji09.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji09.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji09.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 12750,0009.05.2022. 1692,2209.05.2022. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji09.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Grubišno Polje09.05.2022. Poštanski broj 4329009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 662,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 831000,0009.05.2022. 110292,6509.05.2022.
Katastarska općina Grubišno Polje09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip Citroen C4 Picaso09.05.2022.
Godina proizvodnje 200609.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0009.05.2022. 4645,3009.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip Citroen Aircross C409.05.2022.
Godina proizvodnje 201709.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 105000,0009.05.2022. 13935,8909.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT D.D09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656009.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta RADNIČKA CESTA 21, 10000 ZAGREB, HRVATSKA09.05.2022.
Broj dionica 3609.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 192,0009.05.2022. 25,4809.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%09.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji09.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 14312,8809.05.2022. Valuta EUR - Euro09.05.2022.
Oblik vlasništva Dijete09.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena Dječja stambena štednja za sina09.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 22000,0009.05.2022. 24000,0023.01.2023. Valuta EUR - Euro09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji09.05.2022. Postoji23.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BK Otkos 1023.01.2023. Sjedište pravne osobe Grubišno Polje, Trg b.J.Jelačića 123.01.2023.
OIB pravne osobe 2503040061223.01.2023.
Datum učlanjenja 24/11/200723.01.2023. Datum kraja članstva 23.01.2023.
Funkcije Dopredsjednik udruge23.01.2023.
Napomena Funkciju u udruzi obavljam bez naknade23.01.2023.