Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivan Paladina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan 04.04.2022. Prezime Paladina04.04.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist04.04.2022.
Zvanje Sveučilišni specijalist organizacije i menadžmenta04.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ministar04.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine04.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica Ul. Republike Austrije04.04.2022. Kućni broj 2004.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378214404.04.2022.
Datum početka mandata 09/03/202204.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 31/07/202404.04.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.04.2022. Stvarni datum kraja mandata 11/01/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji04.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA04.04.2022. Naziv pravne osobe CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU04.04.2022.
OIB pravne osobe 3808302871104.04.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.04.2022.
Datum početka dužnosti 17/03/202204.04.2022. Datum kraja dužnosti 04.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica IVANA LUČIĆA 04.04.2022. Kućni broj 604.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851634610104.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA04.04.2022. Naziv pravne osobe AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA04.04.2022.
OIB pravne osobe 6933137592604.04.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.04.2022.
Datum početka dužnosti 17/03/202204.04.2022. Datum kraja dužnosti 04.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica SAVSKA CESTA04.04.2022. Kućni broj 41/VI04.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851633160404.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN NADZORNOG ODBORA04.04.2022. Naziv pravne osobe HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK04.04.2022.
OIB pravne osobe 2670228039004.04.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.04.2022.
Datum početka dužnosti 17/03/202204.04.2022. Datum kraja dužnosti 04.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica STROSSMAYEROV TRG04.04.2022. Kućni broj 904.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851459166604.04.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA04.04.2022. Naziv pravne osobe FOND ZA OBNOVU 04.04.2022.
OIB pravne osobe 2050605811204.04.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.04.2022.
Datum početka dužnosti 17/03/202204.04.2022. Datum kraja dužnosti 04.04.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica Ulica Ivana Dežmana04.04.2022. Kućni broj 1004.04.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851644889004.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji04.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor04.04.2022. Naziv pravne osobe Delta savjetovanje d.o.o.04.04.2022. OIB pravne osobe 4848001484704.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica Petrinjska ulica04.04.2022. Kućni broj 2904.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/201804.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/03/202204.04.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik uprave04.04.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska Poštanska Banka d.d.04.04.2022. OIB pravne osobe 8793910421704.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.04.2022. Ulica Jurišićeva ulica04.04.2022. Kućni broj 404.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/12/201904.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/11/202104.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26971,7004.04.2022. 3579,6704.04.2022. Neto iznos (EUR) 18432,1004.04.2022. 2446,3504.04.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji04.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 19276,0004.04.2022. 2809,0018.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 76500,0004.04.2022. 10153,2904.04.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji04.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Delta savjetovanje d.o.o.04.04.2022. OIB poslodavca 4848001484704.04.2022.
Bruto iznos (EUR) 5000,0004.04.2022. 663,6104.04.2022. Neto iznos (EUR) 4000,0004.04.2022. 530,8904.04.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/202104.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa 04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji04.04.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 19276,0004.04.2022. 2809,0018.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1384,9718.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak18.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno18.01.2023.
Napomena rodiljna naknada18.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.04.2022. Nositelj obveze Osobno04.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska Banka d.d.04.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10150000,0004.04.2022. 1347136,5104.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.04.2022. EUR - Euro04.04.2022. Godina zaduženja 202204.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 28804.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 41937,4104.04.2022. 5566,0018.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,1004.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.04.2022. Nositelj obveze Osobno04.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka d.d.04.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 305000,0004.04.2022.
Valuta duga EUR - Euro04.04.2022. Godina zaduženja 201904.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 36004.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1230,7304.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,6504.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji04.04.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje04.04.2022. Nositelj potraživanja Osobno04.04.2022.
Iznos (EUR) 19400000,0004.04.2022. 2574822,4804.04.2022. Vremenski raspon Jednokratno04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 119,8704.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2720000,0004.04.2022. 361006,0404.04.2022.
Katastarska općina Vrapče Novo04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13,5504.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123000,0004.04.2022. 16324,9104.04.2022.
Katastarska općina Vrapče Novo04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13,5304.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123000,0004.04.2022. 16324,9104.04.2022.
Katastarska općina Vrapče Novo04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13,5404.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 123000,0004.04.2022. 16324,9104.04.2022.
Katastarska općina Vrapče Novo04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 2,4204.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0004.04.2022. 2919,9004.04.2022.
Katastarska općina Vrapče Novo04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Beravci04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 9204,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27870,0004.04.2022. 3698,9804.04.2022.
Katastarska općina Beravci04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 8107,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 24548,0004.04.2022. 3258,0804.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 9301,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28163,0004.04.2022. 3737,8704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 31373,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 94997,0004.04.2022. 12608,2704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 5575,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 63304,0004.04.2022. 8401,8804.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 10729,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 121828,0004.04.2022. 16169,3504.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 19706,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 223762,0004.04.2022. 29698,3204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 2881,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32714,0004.04.2022. 4341,8904.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 18307,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 207876,0004.04.2022. 27589,8904.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 4406,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50030,0004.04.2022. 6640,1204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 6470,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 73467,0004.04.2022. 9750,7504.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 25913,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 294242,0004.04.2022. 39052,6204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 11952,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135715,0004.04.2022. 18012,4804.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 5755,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65348,0004.04.2022. 8673,1704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 12247,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 139065,0004.04.2022. 18457,1004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 7869,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 23827,0004.04.2022. 3162,3904.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 19606,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 222626,0004.04.2022. 29547,5504.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 8175,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 92827,0004.04.2022. 12320,2604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 3122,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35450,0004.04.2022. 4705,0204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 7963,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90420,0004.04.2022. 12000,8004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 1503,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 17067,0004.04.2022. 2265,1804.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 7636,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 86707,0004.04.2022. 11508,0004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 12078,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 137146,0004.04.2022. 18202,4004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13531,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 153645,0004.04.2022. 20392,2004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 18802,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 213497,0004.04.2022. 28335,9204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 4755,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53993,0004.04.2022. 7166,1004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 66066,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750179,0004.04.2022. 99565,8604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 7208,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 81847,0004.04.2022. 10862,9604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13023,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 147876,0004.04.2022. 19626,5204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 29158,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 331089,0004.04.2022. 43943,0604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 9912,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112551,0004.04.2022. 14938,0804.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 1036,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11764,0004.04.2022. 1561,3504.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 10189,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30852,0004.04.2022. 4094,7604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 11102,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 126063,0004.04.2022. 16731,4404.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 10189,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115696,0004.04.2022. 15355,5004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 4438,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50393,0004.04.2022. 6688,3004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 10718,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 121703,0004.04.2022. 16152,7604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 7916,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 89886,0004.04.2022. 11929,9204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 11700,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 132854,0004.04.2022. 17632,7604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 9466,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 107486,0004.04.2022. 14265,8404.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 6553,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 74409,0004.04.2022. 9875,7704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 3956,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44920,0004.04.2022. 5961,9104.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 1953,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22176,0004.04.2022. 2943,2604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 19540,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 221877,0004.04.2022. 29448,1404.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 2395,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27195,0004.04.2022. 3609,4004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 3586,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40719,0004.04.2022. 5404,3404.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 18986,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 138828,0004.04.2022. 18425,6404.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 16259,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184621,0004.04.2022. 24503,4204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 13401,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 152168,0004.04.2022. 20196,1604.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 16259,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 184621,0004.04.2022. 24503,4204.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 47957,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 544552,0004.04.2022. 72274,4704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 9592,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 108917,0004.04.2022. 14455,7704.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto BERAVCI04.04.2022. Poštanski broj 3522104.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 83137,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 902777,0004.04.2022. 119819,1004.04.2022.
Katastarska općina BERAVCI04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od kapitala, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 402,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6050000,0004.04.2022. 802972,9904.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Napomena Dvorišna poslovna zgrada i dvorište04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 74,2504.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1010000,0004.04.2022. 134050,0404.04.2022.
Katastarska općina Centar04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine04.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.04.2022.
Mjesto Zagreb04.04.2022. Poštanski broj 1000004.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.04.2022. Površina 415,0004.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1250000,0004.04.2022. 165903,5104.04.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb04.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Napomena dvorište04.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor18.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.01.2023.
Mjesto Zagreb18.01.2023. Poštanski broj 1000018.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.01.2023. Površina 83,7118.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 93000,0018.01.2023.
Katastarska općina Vrapče Novo18.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno18.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava18.01.2023.
Napomena 18.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod04.04.2022. Marka/tip Quicksilver 700 Weekend04.04.2022.
Godina proizvodnje 200704.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 255000,0004.04.2022. 33844,3204.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od imovine i imovinskih prava04.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.04.2022. Marka/tip Mercedes B-klasa04.04.2022. VW Touran18.01.2023.
Godina proizvodnje 201404.04.2022. 202218.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0004.04.2022. 39000,0018.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug04.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.04.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava18.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji04.04.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio04.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Delta savjetovanje d.o.o.04.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 4848001484704.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb04.04.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0004.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos04.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način04.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine ulaganjem ušteđevine i reinvestiranjem zadržane dobiti04.04.2022.
Napomena prijenos upravljačkih prava će biti izvršen u zakonskom roku04.04.2022. prijenos upravljačkih prava je raskinut nakon prestanka dužnosti18.01.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio04.04.2022. Naziv poslovnog subjekta Kupari Luxury Hotels d.o.o.04.04.2022.
OIB poslovnog subjekta 9987033141904.04.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb04.04.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 10,0004.04.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos04.04.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.04.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.04.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine ulaganjem primitaka od nesamostalnog rada i kapitala04.04.2022.
Napomena prijenos upravljačkih prava će biti izvršen u zakonskom roku04.04.2022. prijenos upravljačkih prava je raskinut nakon prestanka dužnosti18.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 1250000,0004.04.2022. 25000,0018.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.04.2022. EUR - Euro04.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug04.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od imovine i imovinskih prava, Od kapitala04.04.2022.
Napomena 04.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.04.2022.