Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivan Bukarica

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan 16.02.2016. Ivan22.11.2022. Prezime Bukarica16.02.2016.
Stručna sprema VSS16.02.2016.
Zvanje diplomirani pravnik16.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 21000 Split16.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji16.02.2016. Ne postoji22.11.2022. Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik Tajnika16.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor16.02.2016. Hrvatski sabor16.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. Ulica Trg svetog Marka16.02.2016. Kućni broj 616.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456943616.02.2016. +3859820407122.11.2022.
Datum početka mandata 22/01/201616.02.2016. 22/07/202024.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/02/201916.02.2016. 22/07/202424.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 01/10/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.02.2016. Ne postoji22.11.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto tajnik radnog tijela16.02.2016. zamjenik tajnika24.08.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor16.02.2016. OIB pravne osobe 3859750623416.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.02.2016. Ulica Trg svetog Marka16.02.2016. Kućni broj 616.02.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/200716.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/01/201616.02.2016. 24.08.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 25609,8016.02.2016. 26060,0024.08.2020. 3458,7624.08.2020. Neto iznos (EUR) 15109,8016.02.2016. 16195,0024.08.2020. 2149,4524.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.02.2016. Postoji22.11.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2500,0022.11.2022. 331,8122.11.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava22.11.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.11.2022.
Napomena 22.11.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 9130,0022.11.2022. 1475,2602.10.2023. Pravna osnova Od osiguranja22.11.2022.
Vremenski raspon Mjesečno22.11.2022.
Napomena 22.11.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.02.2016. Ne postoji07.01.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije16.02.2016. OIB poslodavca 7147487097116.02.2016.
Bruto iznos (EUR) 315596,0016.02.2016. 41886,7916.02.2016. Neto iznos (EUR) 185026,0016.02.2016. 24557,1716.02.2016.
Datum stupanja u radni odnos 15/07/198016.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.02.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.02.2016. Postoji07.01.2020.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 9216,0007.01.2020. 9305,0024.08.2020. 10818,0022.11.2022. 1543,8002.10.2023. Pravna osnova Od osiguranja07.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno07.01.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.02.2016. Ne postoji02.10.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug16.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Splitska banka16.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 605000,0016.02.2016. 418000,0024.08.2020. 55478,1324.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.02.2016. EUR - Euro16.02.2016. Godina zaduženja 201516.02.2016. 201824.08.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 10616.02.2016. 6824.08.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 7061,8816.02.2016. 6747,3024.08.2020. 895,4824.08.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8916.02.2016. 3,2524.08.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Zagreb16.02.2016. Poštanski broj 1000016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 40,3316.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0016.02.2016. 450000,0024.08.2020. 750000,0022.11.2022. 100000,0002.10.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Nečujam16.02.2016. Poštanski broj 2143016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 48,8116.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 480000,0016.02.2016. 800000,0022.11.2022. 120000,0002.10.2023.
Katastarska općina Grohote16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Split16.02.2016. Poštanski broj 2100016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 86,2216.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1100000,0016.02.2016. 1250000,0022.11.2022. 210000,0002.10.2023.
Katastarska općina Split16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Split16.02.2016. Poštanski broj 2100016.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 53,9216.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0016.02.2016. 800000,0022.11.2022. 120000,0002.10.2023.
Katastarska općina Split16.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način16.02.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Otkup stana u društvenom vlasništvu16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 158,0016.02.2016. 734,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0016.02.2016. 500000,0024.08.2020. 80000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 17,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.02.2016. 1000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Livada24.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 19,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0016.02.2016. 10000,0024.08.2020. 1300,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 31,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0016.02.2016. 4645,3016.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 2610,0016.02.2016. 2603,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0016.02.2016. 60000,0024.08.2020. 10000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Livada24.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 1916,0016.02.2016. 2675,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0016.02.2016. 4000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 670,0016.02.2016. 1631,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.02.2016. 4000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 836,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.02.2016. 2654,4616.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 273,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0016.02.2016. 1327,2316.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 168,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.02.2016. 1990,8416.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Voćnjak24.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 32,0016.02.2016. 459,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0016.02.2016. 40000,0024.08.2020. 8000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016. Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 54,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.02.2016. 2654,4616.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.02.2016.
Mjesto Vrlika16.02.2016. Poštanski broj 2123616.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.02.2016. Površina 141,0016.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0016.02.2016. 5308,9116.02.2016.
Katastarska općina Vrlika16.02.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt24.08.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.08.2020.
Mjesto Vrlika24.08.2020. Poštanski broj 2123624.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.08.2020. Površina 76,0024.08.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0024.08.2020. 10000,0002.10.2023.
Katastarska općina Vrlika24.08.2020. Vrsta vlasništva Knjižno24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug24.08.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom24.08.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2016. Marka/tip Renault Twingo16.02.2016.
Godina proizvodnje 200316.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0016.02.2016. 1000,0002.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.01.2020. Marka/tip Suzuki vitara 1.007.01.2020.
Godina proizvodnje 201907.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0007.01.2020. 10000,0002.10.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug07.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.01.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji16.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji16.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 11500,0016.02.2016. 110000,0024.08.2020. 130000,0024.01.2022. 20000,0002.10.2023. Valuta EUR - Euro16.02.2016. HRK - Hrvatska Kuna24.08.2020. EUR - Euro24.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.02.2016.