Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ivan Bartulović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ivan 02.05.2022. Prezime Bartulović02.05.2022.
Stručna sprema VŠS02.05.2022.
Zvanje univ bacc oec02.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke02.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece02.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 33410 Suhopolje02.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor02.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti SUHOKOM d.o.o. za komunalne djelatnosti02.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33410 Suhopolje02.05.2022. Ulica Trg sv. Terezija02.05.2022. Kućni broj 1002.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853377205202.05.2022.
Datum početka mandata 13/10/202102.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 27/04/202502.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ućitelj02.05.2022. Naziv pravne osobe Osnovna škola Suhopolje02.05.2022. OIB pravne osobe 0304361755702.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33410 Suhopolje02.05.2022. Ulica Kralja Tomislava02.05.2022. Kućni broj 2602.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/09/202002.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12600,0002.05.2022. 1672,3102.05.2022. Neto iznos (EUR) 9647,0002.05.2022. 1280,3802.05.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji02.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola Suhopolje02.05.2022. OIB poslodavca 0304361755702.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 13689,9202.05.2022. 1816,8402.05.2022. Neto iznos (EUR) 10681,7402.05.2022. 1417,6102.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 15/01/200802.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 02.05.2022.
Napomena 02.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji02.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.05.2022. Nositelj obveze Bračni drug02.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb02.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,0002.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro02.05.2022. Godina zaduženja 201402.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 20402.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 339,0002.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,4102.05.2022.
Napomena 02.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.05.2022.
Mjesto Suhopolje02.05.2022. Poštanski broj 3341002.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.05.2022. Površina 1100,0002.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0002.05.2022. 53089,1202.05.2022. 80000,0024.01.2024.
Katastarska općina Suhopolje02.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)02.05.2022.
Napomena 02.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.05.2022. Marka/tip Opel Insignia02.05.2022.
Godina proizvodnje 201402.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0002.05.2022. 11945,0502.05.2022. 10000,0024.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno02.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji02.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji02.05.2022. Ne postoji24.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0002.05.2022. Valuta EUR - Euro02.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug02.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.05.2022.
Napomena 02.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji02.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga mangulica02.05.2022. Sjedište pravne osobe Đakovo02.05.2022.
OIB pravne osobe 3927372414902.05.2022.
Datum učlanjenja 13/09/202102.05.2022. Datum kraja članstva 02.05.2022.
Funkcije član02.05.2022.
Napomena 02.05.2022.