Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Gordana Žmak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Gordana21.03.2023. Prezime Žmak21.03.2023.
Stručna sprema VŠS21.03.2023.
Zvanje ekonomist21.03.2023. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.03.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.03.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.03.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula21.03.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.03.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor21.03.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TRŽNICA d.o.o. tržnica na malo, Pula21.03.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52100 Pula21.03.2023. Ulica Narodni trg21.03.2023. Kućni broj 921.03.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855221479521.03.2023.
Datum početka mandata 31/10/202221.03.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/05/202321.03.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.03.2023. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.03.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.03.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji21.03.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj financijsko-računovodstvene službe21.03.2023. Naziv pravne osobe Tržnica d.o.o. Pula21.03.2023. OIB pravne osobe 3738628763321.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 PULA21.03.2023. Ulica Narodni trg21.03.2023. Kućni broj 921.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/199621.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa 21.03.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji21.03.2023.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj financijsko-računovodstvene službe21.03.2023. Naziv pravne osobe Tržnica d.o.o. Pula21.03.2023. OIB pravne osobe 3738628763321.03.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52100 Pula21.03.2023. Ulica Narodni trg 21.03.2023. Kućni broj 921.03.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/199621.03.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 3539,1521.03.2023. Neto iznos (EUR) 2376,1021.03.2023. 2292,3018.07.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.03.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.03.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.03.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji21.03.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 275,5121.03.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.03.2023.
Vremenski raspon Mjesečno21.03.2023.
Napomena MIROVINA21.03.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji21.03.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.03.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.03.2023. Nositelj obveze Osobno21.03.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP BANKA21.03.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0021.03.2023.
Valuta duga EUR - Euro21.03.2023. Godina zaduženja 201721.03.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12021.03.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 487,5221.03.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,8121.03.2023.
Napomena 21.03.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.03.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.03.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.03.2023.
Mjesto Pula21.03.2023. Poštanski broj 5210021.03.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.03.2023. Površina 76,9221.03.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 180000,0021.03.2023.
Katastarska općina Pula21.03.2023. Vrsta vlasništva Knjižno21.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.03.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.03.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji21.03.2023. Postoji04.08.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Druge pokretnine04.08.2023. Marka/tip Motocikl VESPA PIAGGIO04.08.2023.
Godina proizvodnje 196404.08.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0004.08.2023.
Oblik vlasništva Osobno04.08.2023. Način stjecanja Nasljedstvom04.08.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji21.03.2023. Ne postoji04.08.2023.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine21.03.2023. Marka/tip Motocikl VESPA PIAGGIO21.03.2023.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0021.03.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.03.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.03.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji21.03.2023.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice21.03.2023. Naziv poslovnog subjekta VELEKEM dd Zagreb21.03.2023.
OIB poslovnog subjekta 6234740758921.03.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Dubrava 264b21.03.2023.
Broj dionica 36821.03.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 13,2821.03.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos21.03.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno21.03.2023. Način stjecanja Nasljedstvom21.03.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 21.03.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.03.2023. Postoji18.07.2023.

Podatci o štednji

Iznos 9000,0018.07.2023. Valuta EUR - Euro18.07.2023.
Oblik vlasništva Osobno18.07.2023. Način stjecanja Od štednje18.07.2023.
Napomena 18.07.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji21.03.2023.