Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dragana Pnjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragana 13.05.2022. Prezime Pnjak 13.05.2022.
Stručna sprema VSS13.05.2022.
Zvanje magistra inženjerka bioprocesnog inženjerstva13.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica13.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31540 Donji Miholjac13.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.05.2022. Postoji19.01.2023. Mjesto 10000 Zagreb19.01.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor13.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 13.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31540 Donji Miholjac13.05.2022. Ulica P. Radića 13.05.2022. Kućni broj 9913.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853163097213.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202113.05.2022. 25/07/202204.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25/07/202213.05.2022. 25/07/202604.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji13.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji13.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji13.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktorica13.05.2022. Naziv pravne osobe MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o.13.05.2022. OIB pravne osobe 3060544317213.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31540 Donji Miholjac13.05.2022. Ulica P. Radića 13.05.2022. Kućni broj 9913.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 24/07/201413.05.2022. 25/07/201804.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 24/07/201813.05.2022. 24/07/202204.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12500,0013.05.2022. 14000,0004.08.2022. 1858,1204.08.2022. Neto iznos (EUR) 10056,0013.05.2022. 11240,0004.08.2022. 1491,8004.08.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 350,0013.05.2022. 47,2119.01.2023. Pravna osnova Od osiguranja13.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno13.05.2022.
Napomena - primitak po osnovi invalidnosti13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 8000,0013.05.2022. 1061,7813.05.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena prigodne nagrade - 3.000,00 kn; nagrada za radne rezultate - 5.000,00 kn13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7656,0013.05.2022. 2877,9619.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena - korištenje privatnog automobila u službene svrhe u 2021. godini13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 300,0013.05.2022. 39,8213.05.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno13.05.2022.
Napomena - naknada za podmirivanje troškova prehrane13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1200,0013.05.2022. 159,2713.05.2022. Pravna osnova Uzdržavanje (alimentacija)13.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 600,0013.05.2022. 73,0019.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0013.05.2022. 398,1713.05.2022. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Jednokratno13.05.2022.
Napomena jubilarna nagrada13.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 73,5319.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak19.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno19.01.2023.
Napomena - troškovi mjesnog prijevoza19.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca ENERGO-PROTEKT j.d.o.o.13.05.2022. OIB poslodavca 9957165087413.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 7200,0013.05.2022. 7223,0004.08.2022. 1083,5519.01.2023. Neto iznos (EUR) 5000,0013.05.2022. 4758,0004.08.2022. 699,4519.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/202013.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji13.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 8000,0013.05.2022. 1659,0419.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena prigodne nagrade - 3.000,00 kn nagrada za radne rezultate - 5.000,00 kn13.05.2022. prigodne nagrade - 553,61 u00e2u0082u00ac; nagrada za radne rezultate - 995,42 u00e2u0082u00ac19.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5000,0013.05.2022. 796,3419.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak13.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.05.2022.
Napomena naknada za podmirivanje troškova prehrane13.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1000,0013.05.2022. 132,7213.05.2022. Pravna osnova Od nesamostalnog rada13.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 3664,0004.08.2022. 2269,1619.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak04.08.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini04.08.2022.
Napomena - korištenje privatnog automobila u službene svrhe04.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing13.05.2022. Nositelj obveze Osobno13.05.2022.
Predmet leasinga osobni automobil13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Mobil Leasing d.o.o.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 254900,0013.05.2022. 33831,0413.05.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022. Godina zaduženja 202113.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3613.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4060,1013.05.2022. 538,8719.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,7313.05.2022.
Napomena osobni automobil - marka vozila: Mercedes-benz; model vozila: B 180 d; godina proizvodnje: 2020. OTPLATNI PLAN: 2021. - akontacija 50% - 129.593,57 kn ( 80.000,00 kn zamjena staro za novo + 49.593,57 kn ) 2022. - 25% - rata leasinga - 48.721,25 kn + kamate 2.427,11 kn 2023. - 25%13.05.2022. osobni automobil - marka vozila: Mercedes-benz; model vozila: B 180 d; godina proizvodnje: 2020. OTPLATNI PLAN: 2021. - akontacija 50% - 17200,02 u00e2u0082u00ac ( 10617,82 u00e2u0082u00ac zamjena staro za novo + 6582,2 u00e2u0082u00ac ) 2022. - 25% - rata leasinga - 6466,42 u00e2u0082u00ac + kamate 322,13 u00e2u0082u00ac 2023. - 25%19.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja13.05.2022. Nositelj obveze Osobno13.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Allianz Zagreb d.d.13.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10269,0013.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro13.05.2022. Godina zaduženja 200313.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24013.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 557,0013.05.2022. 46,4219.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0013.05.2022.
Napomena polica osiguranja života13.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.05.2022. Postoji19.01.2023.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Dugovanje19.01.2023. Nositelj potraživanja Izvanbračni drug19.01.2023.
Iznos (EUR) 7000,0019.01.2023. Vremenski raspon Jednokratno19.01.2023.
Napomena 19.01.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto Donji Miholjac13.05.2022. Poštanski broj 3154013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 429,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0013.05.2022. 60000,0019.01.2023.
Katastarska općina Donji Miholjac13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.05.2022.
Mjesto valpovo13.05.2022. Poštanski broj 3155013.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.05.2022. Površina 370,0013.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 382000,0013.05.2022. 60000,0019.01.2023.
Katastarska općina Valpovo13.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno13.05.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug, Suvlasnik s trećim osobama13.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom13.05.2022.
Postotak 25,0013.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 13.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.05.2022. Marka/tip volkswagen13.05.2022.
Godina proizvodnje 201713.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 156000,0013.05.2022. 20000,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)13.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 35000,0013.05.2022. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 19000,0013.05.2022. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0013.05.2022. Valuta EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0013.05.2022. 188000,0004.08.2022. 48360,0019.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 290000,0013.05.2022. 38489,6113.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno13.05.2022. Način stjecanja Od osiguranja13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 456600,0013.05.2022. 60601,2313.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.05.2022. Način stjecanja Prodajom imovine13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 143400,0013.05.2022. 20173,8719.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna13.05.2022. EUR - Euro13.05.2022.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug13.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti13.05.2022.
Napomena 13.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.05.2022.