Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dragan Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dragan09.05.2022. Prezime Blažević09.05.2022.
Stručna sprema Magistar Inženjer09.05.2022.
Zvanje diplomirani inženjer građevinarstva09.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke09.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana09.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece09.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 51000 Rijeka09.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji09.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave09.05.2022. Član uprave - Direktor22.07.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Komunalno društvo Viškovo d. o. o. za komunalne djelatnosti09.05.2022. Komunalno društvo Viškovo društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti09.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51216 Viškovo09.05.2022. Ulica Vozišće09.05.2022. Kućni broj 309.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855144576009.05.2022.
Datum početka mandata 28/12/201909.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 27/12/202309.05.2022. 28/12/202322.07.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno09.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 31/03/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji09.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji09.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji09.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji09.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto direktor09.05.2022. Naziv pravne osobe Komunalno društvo Viškovo d.o.o.09.05.2022. OIB pravne osobe 5766125938809.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51216 Viškovo09.05.2022. Ulica Vozišće09.05.2022. Kućni broj 309.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/04/201609.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/12/201909.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14474,0009.05.2022. 1950,0018.01.2023. Neto iznos (EUR) 11505,0009.05.2022. 1550,0018.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji09.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji09.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3806,0009.05.2022. 505,1409.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022.
Napomena Prihod od sudskog vještačenja po imenovanju sudskim vještakom neprekidno od 1988. godine09.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 11497,0009.05.2022. 1525,9109.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022.
Napomena Prihod od sudjelovanju u povjerenstvu po imenovanju sudskim vještakom neprekidno od 1988. godine09.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 50000,0009.05.2022. 24848,6718.01.2023. 5000,0022.07.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022. Mjesečno22.07.2023.
Napomena Prihod od sudskog vještačenja po imenovanju sudskim vještakom neprekidno od 1988. godine, Sud Crikvenica, Rijeka, Trgovački sud u Pazinu,09.05.2022. Prihod od sudskog vještačenja po imenovanju sudskim vještakom neprekidno od 1988. godine od sudova, Općina i gradova18.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 150000,0009.05.2022. 19908,4209.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka09.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini09.05.2022.
Napomena Prihod od sudskog vještačenja po imenovanju sudskim vještakom neprekidno od 1988. godine vještačenje po osiguranju dokaza za izvlaštenja cesta, Naručitelj Hrvatske ceste d.d. preko Odjela PGŽ Lošinj09.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji09.05.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Triglav osiguranje d.d.09.05.2022. OIB poslodavca 2974354750309.05.2022.
Bruto iznos (EUR) 8416,0009.05.2022. 1117,0009.05.2022. Neto iznos (EUR) 6110,0009.05.2022. 810,9409.05.2022.
Datum stupanja u radni odnos 27/06/200509.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa 09.05.2022.
Napomena 09.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji09.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji09.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji09.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji09.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Jadranovo09.05.2022. Poštanski broj 5126409.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 57,5009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0009.05.2022. 80000,0018.01.2023.
Katastarska općina Jadranovo09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena Nekretnina stečena 2007. godine09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Jdranovo09.05.2022. Jadranovo22.07.2023. Poštanski broj 5126409.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 155,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0009.05.2022. 7500,0018.01.2023.
Katastarska općina Jadranovo09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti09.05.2022.
Napomena Zemljište je kupljeno 2007. godine09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Rijeka09.05.2022. Poštanski broj 5100009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 56,0009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 560000,0009.05.2022. 75000,0018.01.2023. 100000,0022.07.2023.
Katastarska općina Kozala09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena Stan je kupljen 1997. godine09.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.05.2022.
Mjesto Rijeka09.05.2022. Poštanski broj 5100009.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.05.2022. Površina 86,1009.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0009.05.2022. 110000,0018.01.2023.
Katastarska općina Kozala09.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno09.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.05.2022.
Napomena Nekretnina stečena darovnim ugovorom pokojne majke 1994. godine i još se otplaćuje po ugovoru o otkupu stanova09.05.2022. Nekretnina stečena darovnim ugovorom pokojne majke supruge Svetlane Blažević 1994. godine po ugovoru o otkupu stanova22.07.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji09.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip BMW 109.05.2022.
Godina proizvodnje 201509.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0009.05.2022. 13272,2809.05.2022. 15000,0022.07.2023.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.05.2022. Marka/tip Nissan Micra 09.05.2022.
Godina proizvodnje 200809.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0009.05.2022. 3318,0709.05.2022. 2500,0022.07.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji09.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Građevinski biro d.o.o.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 3690986099509.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka, Tizianova 1609.05.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0009.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena Tvrtka je osnovana 1993. godine i nema zaposlenih te ostvaruje minimalne prihode09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656009.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Radnička cesta 2109.05.2022.
Broj dionica 6309.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 183,0009.05.2022. 24,2909.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%09.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena Kupljeno prilikom privatizacije 2007. godine09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656009.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Radnička cesta 2109.05.2022.
Broj dionica 6309.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 183,0009.05.2022. 24,2909.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada09.05.2022.
Napomena Kupljeno prilikom privatizacije 2007. godine09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Institut IGH d.d.09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 7976612471409.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Janka Rakuše 109.05.2022.
Broj dionica 8609.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 82,0009.05.2022. 10,8809.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%09.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno09.05.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)09.05.2022.
Napomena Dionice kupljene prilikom privatizacije 1994. godine uz zaduženje prema tvrtki09.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu09.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Erste Bank d.d. - Erste09.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 2305703932009.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Rijeka, Jadranski trg 3a09.05.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0009.05.2022. 3318,0709.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Nasljedstvom09.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Dobiven nasljedstvom majke09.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji09.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 12000,0009.05.2022. 19500,0022.07.2023. Valuta EUR - Euro09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti09.05.2022.
Napomena Rentna štednja od 2005.09.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 10500,0009.05.2022. Valuta USD - Američki Dolar09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti09.05.2022.
Napomena Oročenje od 2000. godine09.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 125000,0009.05.2022. 28000,0018.01.2023. 30000,0022.07.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna09.05.2022. EUR - Euro09.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno09.05.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti09.05.2022. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od samostalne djelatnosti, Od štednje22.07.2023.
Napomena Tekući račun od primitaka od vještačenja kojim se bavim od 1988.09.05.2022. Tekući račun od primitaka od vještačenja i radnog odnosa kojim se bavim od 1988.18.01.2023. Tekući račun od primitaka od vještačenja, radnog odnosa i ranije štednje22.07.2023.

Podatci o štednji

Iznos 20000,0009.05.2022. 40000,0018.01.2023. Valuta EUR - Euro09.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug09.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Novčanom pozajmicom09.05.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Od nasljeđa i od otpremnine iz Erste bank d.d. iz 2005. godine09.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji09.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HSGI09.05.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb, Berislavićeva 609.05.2022.
OIB pravne osobe 5745086385209.05.2022.
Datum učlanjenja 01/04/200009.05.2022. Datum kraja članstva 09.05.2022.
Funkcije Potpredsjednik09.05.2022.
Napomena Bio sam i Prisjednik HSGI-a u 4 godine09.05.2022.