Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Dinko Blažević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Dinko Prezime Blažević
Stručna sprema VSS
Zvanje diplomirani ekonomist Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 33000 Virovitica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33000 Virovitica Ulica Ljudevita Gaja Kućni broj 21

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38533747266
Datum početka mandata 25/12/202116.05.2022. 04/06/202215.06.2022. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/2022 04/06/202615.06.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto ravnatelj16.05.2022. Naziv pravne osobe Opća bolnica Virovitica16.05.2022. OIB pravne osobe 8284403578016.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica16.05.2022. Ulica Ljudevita Gaja 16.05.2022. Kućni broj 2116.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/06/201816.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.05.2022. 04/06/202215.06.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21612,78 3162,2327.01.2023. Neto iznos (EUR) 15301,38 2214,1327.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji15.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0015.06.2022. 199,0815.06.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava15.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno15.06.2022.
Napomena 15.06.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko - podravske županije OIB poslodavca 76860791838
Bruto iznos (EUR) 18710,86 2749,9427.01.2023. Neto iznos (EUR) 12555,58 1832,7627.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji Postoji15.06.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1500,0015.06.2022. 199,0815.06.2022. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava15.06.2022.
Vremenski raspon Mjesečno15.06.2022.
Napomena 15.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji15.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.06.2022. Nositelj obveze Bračni drug15.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.15.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 35000,0015.06.2022.
Valuta duga EUR - Euro15.06.2022. Godina zaduženja 202215.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6015.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 618,0915.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,3015.06.2022.
Napomena 15.06.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 730,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200000,00 159267,37
Katastarska općina Virovitica-centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Nasljedstvom
Postotak 50,00
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća površine 134 m2, pomoćna zgrada 22m216.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 42,44
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,00 59725,26
Katastarska općina Virovitica-centar Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Selce Poštanski broj 51266
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 48,69
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,00 99542,11
Katastarska općina Selce Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10020
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 36,90
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,00 72997,54
Katastarska općina Klara Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Virovitica Poštanski broj 33000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 318,7116.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000000,0016.05.2022. 265445,6216.05.2022.
Katastarska općina Petrovac Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Postotak 7,50
Napomena Poslovni prostor kao posebni dio nekretnine koji se proteže na više etaža i sastoji se od 213,38 m2 poslovnog prostora i 105,33m2 korisne površine tavana.16.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan15.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2022.
Mjesto Rijeka15.06.2022. Poštanski broj 5100015.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.06.2022. Površina 49,6715.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 690000,0015.06.2022. 91578,7415.06.2022.
Katastarska općina Plase15.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug15.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2022.
Napomena Nekretnina kupljena sredstvima novčane štednje i kredita.15.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW 320D
Godina proizvodnje 2019 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,00 30000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Fiat 500
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 3500,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Atlantic grupa
OIB poslovnog subjekta 71149912416 Sjedište poslovnog subjekta Miramarska 23,Zagreb
Broj dionica 21 8427.01.2023. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 840,00 1,3327.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21,Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 265,00 35,17
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Viro tvornica šećera
OIB poslovnog subjekta 04525204420 Sjedište poslovnog subjekta Ulica grada Vukovara 269,Zagreb
Broj dionica 73 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 300,00 39,82
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21,Zagreb
Broj dionica 63 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 265,00 35,17
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji Ne postoji15.06.2022.

Podatci o štednji

Iznos 290000,00 38489,61 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 190000,00 25217,33 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji