Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Darko Saftić

Zbirna imovinska kartica obveznika

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Darko08.04.2023. Prezime Saftić08.04.2023.
Stručna sprema Doktor Znanosti08.04.2023.
Zvanje Diplomirani ekonomist08.04.2023. Stranačka pripadnost Istarski Demokratski Sabor08.04.2023.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.04.2023.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece08.04.2023.

Podatci o prebivalištu

Grad 52440 Žbandaj08.04.2023.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2023.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor08.04.2023. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VELETRŽNICA RIBE POREČ društvo s ograničenom odgovornošću za ulov i trgovinu ribom08.04.2023.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52440 Poreč08.04.2023. Ulica Mate Vlašića 08.04.2023. Kućni broj 24B08.04.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38599473666108.04.2023.
Datum početka mandata 10/03/202308.04.2023. Predviđeni datum kraja mandata 10/04/202408.04.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski08.04.2023. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.04.2023.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2023.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji08.04.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Pročelnik Upravnog odjela za opću upravu 08.04.2023. Naziv pravne osobe GRAD POREČ-PARENZO08.04.2023. OIB pravne osobe 4130390649408.04.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč08.04.2023. Ulica Obala maršala Tita 08.04.2023. Kućni broj 5/108.04.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 16/10/201708.04.2023. Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji08.04.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (EUR) 0,0008.04.2023.
Napomena Ne ostvarujem naknadu za obavljanje dužnosti08.04.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji08.04.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Grad Poreč-Parenzo08.04.2023. OIB isplatitelja 4130390649408.04.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 1819,8608.04.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada08.04.2023.
Napomena Službenički odnos u tijeku08.04.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.04.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Usluga Poreč d.o.o.08.04.2023. OIB poslodavca 3107358776508.04.2023.
Bruto iznos (EUR) 1603,0108.04.2023. Neto iznos (EUR) 1132,1008.04.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/202008.04.2023. Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2023.
Napomena Radni odnos u tijeku08.04.2023.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.04.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.04.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.04.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2023. Nositelj obveze Osobno08.04.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d.08.04.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 78873,8408.04.2023.
Valuta duga EUR - Euro08.04.2023. Godina zaduženja 202108.04.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 20408.04.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 519,4108.04.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,1108.04.2023.
Napomena Stambeni kredit za kupovinu stana08.04.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.04.2023. Nositelj obveze Bračni drug08.04.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka d.d.08.04.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1990,8408.04.2023.
Valuta duga EUR - Euro08.04.2023. Godina zaduženja 202208.04.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 3008.04.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 71,7108.04.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,0908.04.2023.
Napomena Gotovinski kredit za potrebe kupovine osobnog automobila08.04.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2023.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Žbandaj08.04.2023. Poštanski broj 5244008.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 60,2408.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0008.04.2023.
Katastarska općina Žbandaj08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2023.
Napomena 08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 97,1108.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 117000,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.04.2023.
Napomena k.č. 12154 Kuća u ruševnom stanju (nije useljivo) Darovanje od roditelja08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 54,0008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 65000,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 12152/1 Kuća u ruševnom stanju (nije useljivo) Nasljedstvo (1/2) i darovanje od roditelja (1/2)08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 370,4508.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1200,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.04.2023.
Napomena k.č. 12155 Darovanje od roditelja08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 187,0308.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.04.2023.
Napomena k.č. 12148 Darovanje od roditelja08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 118,6908.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 464,0808.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 12018 Nasljedstvo (1/2) i darovanje od roditelja (1/2)08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 212,2008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 665,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 12119 Nasljedstvo (1/2) i darovanje od roditelja (1/2)08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 129,4808.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 405,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 12153 Nasljedstvo (1/2) i darovanje od roditelja (1/2)08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 43,1608.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 135,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 12127 Nasljedstvo (1/2) i darovanje od roditelja (1/2)08.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 370,4508.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12410,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1226508.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 1064,6108.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35700,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1226308.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 1377,5208.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4315,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1232608.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 104,3008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 330,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1232808.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 129,4808.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 405,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1233008.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 316,5108.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1226408.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 856,0008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2700,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 6,4808.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 1226708.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Bribir - Vinodolska općina08.04.2023. Poštanski broj 5125308.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 9469,8008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37050,0008.04.2023.
Katastarska općina Bribir08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama08.04.2023. Način stjecanja Nasljedstvom08.04.2023.
Postotak 50,0008.04.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena k.č. 3144/108.04.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom08.04.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.04.2023.
Mjesto Oprtalj08.04.2023. Poštanski broj 5242808.04.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.04.2023. Površina 122,0008.04.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 152000,0008.04.2023.
Katastarska općina Oprtalj08.04.2023. Vrsta vlasništva Knjižno08.04.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug08.04.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.04.2023.
Napomena k.č. 472/1 ZGR Darovanje od roditelja08.04.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.04.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2023. Marka/tip Volkswagen Polo08.04.2023.
Godina proizvodnje 200308.04.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700,0008.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.04.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac08.04.2023. Marka/tip ELAN gliser GT 435 F08.04.2023.
Godina proizvodnje 198408.04.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0008.04.2023.
Oblik vlasništva Osobno08.04.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.04.2023.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.04.2023. Marka/tip Volkswagen Taigo08.04.2023.
Godina proizvodnje 202208.04.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0008.04.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug08.04.2023. Način stjecanja Prodajom imovine08.04.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2023.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.04.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.04.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA HRVATSKE POREČ08.04.2023. Sjedište pravne osobe Nikole Tesle 14, Poreč - Parenzo08.04.2023.
OIB pravne osobe 5706869813008.04.2023.
Datum učlanjenja 01/06/201708.04.2023. Datum kraja članstva 08.04.2023.
Funkcije Član08.04.2023.
Napomena 08.04.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe POREČKI PODUZETNIČKI CENTAR - neaktivna udruga08.04.2023. Sjedište pravne osobe Špadići 62, Poreč - Parenzo08.04.2023.
OIB pravne osobe 2294908626508.04.2023.
Datum učlanjenja 01/12/200508.04.2023. Datum kraja članstva 08.04.2023.
Funkcije Član08.04.2023.
Napomena 08.04.2023.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u PDF formatu: