Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Danijel Žamboki

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Danijel24.03.2016. Prezime Žamboki24.03.2016.
Stručna sprema Magistar Znanosti24.03.2016.
Zvanje ekonomist24.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica24.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica24.03.2016. Nisam član stranke16.11.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena24.03.2016. Izvanbračna zajednica15.01.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece24.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb24.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji24.03.2016. Ne postoji16.11.2021. Mjesto 10000 Zagreb24.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra24.03.2016. ravnatelj uprave12.03.2021. Predsjednik Upravnog Vijeća16.11.2021. Predsjednik Upravnog vijeća16.11.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Graditeljstva I Prostornog Uređenja24.03.2016. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja24.03.2016. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine12.03.2021. Hrvatska energetska regulatorna agencija16.11.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb24.03.2016. Ulica Ulica Republike Austrije24.03.2016. Ulica grada Vukovara 16.11.2021. Kućni broj 2024.03.2016. 1416.11.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378212324.03.2016. +3851632370016.11.2021.
Datum početka mandata 17/02/201624.03.2016. 11/02/202112.03.2021. 22/10/202116.11.2021. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202024.03.2016. 11/02/202512.03.2021. 14/10/202816.11.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno24.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021 21/10/2021 08/11/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji24.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji24.03.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji24.03.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji24.03.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto pomoćnik direktora24.03.2016. pomoćnik ministra12.03.2021. ravnatelj uprave16.11.2021. 07.11.2023. Naziv pravne osobe Gradska toplana d.o.o.24.03.2016. Ministarstvo prostornoga uređenja graditeljstva i državne imovine 12.03.2021. 07.11.2023. OIB pravne osobe 8430061793424.03.2016. 9509321068712.03.2021. 07.11.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac24.03.2016. 10000 Zagreb12.03.2021. 07.11.2023. Ulica Tina Ujevića24.03.2016. Ulica Republike Austrije12.03.2021. 07.11.2023. Kućni broj 724.03.2016. 2012.03.2021. 07.11.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/02/201424.03.2016. 17/02/201612.03.2021. 11/02/202116.11.2021. 07.11.2023. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/02/201624.03.2016. 11/02/202112.03.2021. 21/10/202116.11.2021. 07.11.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23267,8424.03.2016. 23677,8515.01.2020. 27704,1112.03.2021. 28018,5112.03.2021. 41465,6016.11.2021. 5503,3516.11.2021. Neto iznos (EUR) 13729,4224.03.2016. 15206,2215.01.2020. 15891,5512.03.2021. 18481,8912.03.2021. 26700,7916.11.2021. 3543,7016.11.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji24.03.2016. Postoji07.11.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatska energetska regulatorna agencija07.11.2023. OIB isplatitelja 8376465453007.11.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 2760,5607.11.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada07.11.2023.
Napomena 07.11.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji24.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5649,0024.03.2016. 6000,0015.01.2020. 8984,3712.03.2021. 1192,4307.11.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.03.2016. Od kapitala15.01.2020.
Vremenski raspon Mjesečno24.03.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5649,0024.03.2016. 4870,2812.03.2021. 900,0007.11.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno24.03.2016.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji15.01.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Državni ured za reviziju15.01.2020. Hrvatski zavod za javno zdravstvo 12.03.2021. OIB poslodavca 5544828117615.01.2020. 7529753204112.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 8061,7715.01.2020. 13628,4712.03.2021. 2204,8107.11.2023. Neto iznos (EUR) 5020,6415.01.2020. 8093,9812.03.2021. 1282,0107.11.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/12/201615.01.2020. 14/09/202012.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 15.01.2020.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji15.01.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji24.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji24.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit24.03.2016. Nositelj obveze Osobno24.03.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka24.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 516500,0024.03.2016. 39979,3115.01.2020. 29889,1112.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna24.03.2016. EUR - Euro15.01.2020. Godina zaduženja 200724.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12024.03.2016. 9615.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 6370,1724.03.2016. 4828,2415.01.2020. 648,7812.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,8024.03.2016. 3,0015.01.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.03.2021. Nositelj obveze Osobno12.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENTBANK12.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 42750,0012.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro12.03.2021. Godina zaduženja 202112.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8412.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 576,5012.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,6012.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.11.2021. Nositelj obveze Osobno16.11.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) KENTBANK16.11.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0016.11.2021.
Valuta duga EUR - Euro16.11.2021. Godina zaduženja 202116.11.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2416.11.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 861,8416.11.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,2516.11.2021.
Napomena 16.11.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.11.2022. Nositelj obveze Osobno11.11.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka11.11.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0011.11.2022.
Valuta duga EUR - Euro11.11.2022. Godina zaduženja 202211.11.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.11.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 310,9311.11.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5011.11.2022.
Napomena 11.11.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji24.03.2016. Postoji15.01.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica15.01.2020. Nositelj potraživanja Osobno15.01.2020.
Iznos (EUR) 750000,0015.01.2020. 1250000,0012.03.2021. 150000,0007.11.2023. Vremenski raspon Jednokratno15.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji24.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan24.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.03.2016.
Mjesto Zagreb24.03.2016. Poštanski broj 1000024.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.03.2016. Površina 63,2524.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 985000,0024.03.2016. 130731,9724.03.2016.
Katastarska općina Trnje24.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno24.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno24.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)24.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Poslovni prostor24.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.03.2016.
Mjesto Zagreb24.03.2016. Poštanski broj 1000024.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.03.2016. Površina 54,7424.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 620000,0024.03.2016. 920000,0015.01.2020. 180000,0007.11.2023.
Katastarska općina Trnje24.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno24.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno24.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine24.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica24.03.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem15.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.03.2016.
Mjesto Krapinske toplice24.03.2016. Poštanski broj 4921724.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.03.2016. čhv - čhv15.01.2020. m2 - metar kvadratni16.11.2021. Površina 41,3324.03.2016. 168,0015.01.2020. 38,4116.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 95000,0024.03.2016. 75000,0015.01.2020. 9954,2115.01.2020.
Katastarska općina Vrtnjakovec24.03.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno24.03.2016. Knjižno15.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno24.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.03.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža15.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.01.2020.
Mjesto zagreb15.01.2020. Zagreb16.11.2021. Poštanski broj 1000015.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.01.2020. Površina 8,7515.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0015.01.2020. 60000,0012.03.2021. 12000,0007.11.2023.
Katastarska općina Trnje15.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.01.2020. Način stjecanja Prodajom imovine15.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište15.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.01.2020.
Mjesto Igrane15.01.2020. Poštanski broj 2132915.01.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni15.01.2020. Površina 181,0015.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0015.01.2020. 40000,0007.11.2023.
Katastarska općina Igrane15.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.01.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug15.01.2020. Način stjecanja Nasljedstvom15.01.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada15.01.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.01.2020.
Mjesto Krapinske toplice15.01.2020. Poštanski broj 4921715.01.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.01.2020. Površina 131,0015.01.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0015.01.2020. 1990,8415.01.2020.
Katastarska općina Vrtnjakovec15.01.2020. Vrsta vlasništva Knjižno15.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.01.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2021.
Mjesto Zagreb16.11.2021. Poštanski broj 1000016.11.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.11.2021. Površina 347,9716.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0016.11.2021. 250000,0007.11.2023.
Katastarska općina Dubrava16.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.11.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.11.2021.
Mjesto Donja Stubica16.11.2021. Poštanski broj 4924016.11.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv16.11.2021. Površina 251,0016.11.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0016.11.2021. 2654,4616.11.2021.
Katastarska općina Strmec Stubički16.11.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.11.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2021. Suvlasnik s trećim osobama07.11.2023. Način stjecanja Nasljedstvom16.11.2021.
Postotak 2,5507.11.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.11.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji24.03.2016. Postoji15.01.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.01.2020. Marka/tip Hyundai i1015.01.2020. Mercedes A klasa07.11.2023.
Godina proizvodnje 200815.01.2020. 201107.11.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0015.01.2020. 7000,0007.11.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug15.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.01.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2022. Marka/tip Alfa Romeo11.11.2022. Alfa Romeo Stelvio07.11.2023.
Godina proizvodnje 201811.11.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 210000,0011.11.2022. 27000,0007.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.11.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji24.03.2016.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine24.03.2016. Marka/tip ručni sat IWC Portuguese24.03.2016.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0024.03.2016. 50000,0012.03.2021. 7000,0007.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.03.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine16.11.2021. Marka/tip ručni sat HUBLOT16.11.2021.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0016.11.2021. 11000,0007.11.2023.
Oblik vlasništva Osobno16.11.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.11.2021.
Napomena 16.11.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji24.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji24.03.2016. Postoji15.01.2020.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0015.01.2020. 80000,0012.03.2021. Valuta EUR - Euro15.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno15.01.2020. Način stjecanja Prodajom imovine15.01.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 42000,0015.01.2020. Valuta EUR - Euro15.01.2020.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug15.01.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.01.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji24.03.2016.