Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Damir Culjak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Damir31.10.2022. Prezime Culjak31.10.2022.
Stručna sprema VSS31.10.2022.
Zvanje Diplomirani inženjer šumarstva31.10.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke31.10.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.10.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece31.10.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 44320 Kutina31.10.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.10.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Vršitelj dužnosti ravnatelja31.10.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Javna ustanova Park prirode Lonjsko Polje31.10.2022. Javna ustanova Park prirode Lonjsko polje31.10.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44324 Jasenovac31.10.2022. Ulica Krapje31.10.2022. Kućni broj 1631.10.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3859822208731.10.2022.
Datum početka mandata 20/06/202231.10.2022. Predviđeni datum kraja mandata 20/06/202331.10.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.10.2022. Stvarni datum kraja mandata 08/05/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji31.10.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji31.10.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.10.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji31.10.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15468,0031.10.2022. 1981,6729.01.2023. Neto iznos (EUR) 10498,0031.10.2022. 1349,1429.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.10.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.10.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.10.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca LAS VEGAS d.o.o.31.10.2022. OIB poslodavca 0775154085031.10.2022.
Bruto iznos (EUR) 6818,0031.10.2022. 904,9031.10.2022. Neto iznos (EUR) 5128,0031.10.2022. 680,6031.10.2022.
Datum stupanja u radni odnos 12/05/202031.10.2022. Datum prestanka radnog odnosa 31.10.2022.
Napomena 31.10.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.10.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.10.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.10.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.10.2022. Nositelj obveze Osobno31.10.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb31.10.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 16000,0031.10.2022.
Valuta duga EUR - Euro31.10.2022. Godina zaduženja 202131.10.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 5031.10.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 355,0131.10.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,9831.10.2022.
Napomena 31.10.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji31.10.2022.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Dugovanje31.10.2022. Nositelj potraživanja Osobno31.10.2022.
Iznos (EUR) 59800,4631.10.2022. 7936,8231.10.2022. Vremenski raspon Jednokratno31.10.2022.
Napomena 31.10.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.10.2022.
Mjesto Kutina31.10.2022. Poštanski broj 4432031.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.10.2022. Površina 92,0031.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,0031.10.2022. 33180,7031.10.2022.
Katastarska općina Kutina31.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.10.2022.
Mjesto Ilova31.10.2022. Poštanski broj 4432031.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.10.2022. Površina 200,0031.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0031.10.2022. 46452,9831.10.2022.
Katastarska općina ilova31.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.10.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.10.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.10.2022.
Mjesto Kutina31.10.2022. Poštanski broj 4432031.10.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.10.2022. Površina 95,0031.10.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 220000,0031.10.2022. 29199,0231.10.2022.
Katastarska općina Kutina31.10.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.10.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug31.10.2022. Način stjecanja Nasljedstvom31.10.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.10.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.10.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.10.2022. Marka/tip Nissan Qashqai31.10.2022.
Godina proizvodnje 201531.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0031.10.2022. 13272,2831.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.10.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.10.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.10.2022. Marka/tip Peugeot 20731.10.2022.
Godina proizvodnje 200731.10.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0031.10.2022. 1990,8431.10.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.10.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.10.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.10.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.10.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji31.10.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji31.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačka udruga Fazan Kutina31.10.2022. Sjedište pravne osobe Kutina31.10.2022.
OIB pravne osobe 6451455589031.10.2022.
Datum učlanjenja 10/01/201431.10.2022. Datum kraja članstva 31.10.2022.
Funkcije Tajnik31.10.2022.
Napomena 31.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Dinamo Kutina31.10.2022. Sjedište pravne osobe Kutina31.10.2022.
OIB pravne osobe 2542235729631.10.2022.
Datum učlanjenja 01/01/199431.10.2022. Datum kraja članstva 31.10.2022.
Funkcije Tajnik31.10.2022.
Napomena 31.10.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ribolovna udruga za tradicijski ribolov Hanja Repušnica31.10.2022. Sjedište pravne osobe Repušnica31.10.2022.
OIB pravne osobe 7564694889831.10.2022.
Datum učlanjenja 01/01/201031.10.2022. Datum kraja članstva 31.10.2022.
Funkcije 31.10.2022.
Napomena 31.10.2022.