Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Boris Sesar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Boris Prezime Sesar
Stručna sprema Stručni Specijalist
Zvanje Stručni specijalist za poslovno upravljanje Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 41

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38516420128
Datum početka mandata 03/09/2021 Predviđeni datum kraja mandata 03/09/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 31/03/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik nadzornog odbora Naziv pravne osobe Gradska plinara Zagreb
OIB pravne osobe 20985255037 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/11/2021 Datum kraja dužnosti 31/03/202327.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516437777

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Nadzornog odbora Naziv pravne osobe Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.
OIB pravne osobe 83416546499 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/11/2021 Datum kraja dužnosti 07/06/202108.06.2022. 07/06/202227.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Folnegovićeva Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516163770

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik nadzornog odbora Naziv pravne osobe Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
OIB pravne osobe 74364571096 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/11/2021 Datum kraja dužnosti 31/03/202327.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516437320

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik nadzornog odbora Naziv pravne osobe Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo doo
OIB pravne osobe 03744272526 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/11/2021 Datum kraja dužnosti 07/06/202108.06.2022. 07/06/202227.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Savska cesta Kućni broj 1
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38514565811

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik nadzornog odbora Naziv pravne osobe Zagreb plakat d.o.o
OIB pravne osobe 32111742300 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 08/11/2021 Datum kraja dužnosti 07/06/202108.06.2022. 07/06/202227.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica Andrije Hebranga Kućni broj 32
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38513834659

Druga javna dužnost

Dužnost zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora Naziv pravne osobe APIS IT
OIB pravne osobe 02994650199 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 23/11/2021 Datum kraja dužnosti 03/06/202108.06.2022. 03/06/202227.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Paljetkova Kućni broj 18
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38513885777

Druga javna dužnost

Dužnost član nadzornog odbora Naziv pravne osobe Vodoprivreda Zagreb dd
OIB pravne osobe 55860335630 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 25/11/2021 Datum kraja dužnosti 03/06/202108.06.2022. 03/06/202227.04.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Petrovaradinska Kućni broj 110
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38513882141

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća Naziv pravne osobe Gradske ljekarne Zagreb
OIB pravne osobe 37268254106 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 06/10/2021 Datum kraja dužnosti 01/08/202227.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Kralja Držislava Kućni broj 6
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38514557102

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Predsjednik Naziv pravne osobe HAVK Mladost OIB pravne osobe 30065892494
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Jarunska ulica Kućni broj 5
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 25/01/2022 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor Naziv pravne osobe Ironcrew d.o.o. OIB pravne osobe 31513726442
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Hrgovići Kućni broj 26
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 05/07/2017 Datum prestanka radnog odnosa 06/06/202108.06.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Potpredsjednik za Europu08.06.2022. Naziv pravne osobe Deutsche Telekom Ag OIB pravne osobe 81793146560
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Radnička cesta Kućni broj 21
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/10/2020

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor poslovne prodaje08.06.2022. Naziv pravne osobe Telemach Hrvatska d.o.o. OIB pravne osobe 70133616033
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Josipa Marohnića Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/2020 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/04/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 33250,00 4413,03 Neto iznos (EUR) 22269,40 2955,60

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji Ne postoji27.01.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,00 265,45 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost zamjenik Predsjednice nadzornog odbora
Napomena Podnio sam ostavku na članstvo u Nadzornom odboru društva APIS IT te više ne primam naknadu za navedenu dužnost.08.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,00 265,45 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost član nadzornog odbora
Napomena Podnio sam ostavku na članstvo u Nadzornom odboru društva Vodoprivreda Zagreb dd te više ne primam naknadu za navedenu dužnost.08.06.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5394,0008.06.2022. 715,9108.06.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Mjesečno
Druga djelatnost Naknada za korištenje vozila koje nije u vlasništvu tvrtke u službene svrhe08.06.2022.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Odvjetnički ured Ana Glowatzky Sesar OIB poslodavca 07781077349
Bruto iznos (EUR) 8259,83 1096,16 Neto iznos (EUR) 5992,41 795,28
Datum stupanja u radni odnos 01/05/2009 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 5200,00 690,16 Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena Obzirom da imamo maloljetno dijete koje boluje od neizlječive bolesti supruga radi na pola radnog vremena te prima naknadu HZZOa za brigu o djetetu.08.06.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing08.06.2022. Nositelj obveze Bračni drug08.06.2022.
Predmet leasinga osobni automobil08.06.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing Croatia08.06.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 271000,0008.06.2022. 35967,8808.06.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna08.06.2022. EUR - Euro08.06.2022. Godina zaduženja 201808.06.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6008.06.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4300,0008.06.2022. 570,7108.06.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,0008.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Obveza

Vrsta obveze Leasing27.01.2023. Nositelj obveze Osobno27.01.2023.
Predmet leasinga osobni automobil27.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredit Leasing Croatia27.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 58398,0027.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro27.01.2023. Godina zaduženja 202127.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 6027.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 597,0027.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,0027.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Medulin Poštanski broj 52203
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1444,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1742041,60 231208,57
Katastarska općina Pomer Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 1270,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 172000,0008.06.2022. 22828,3208.06.2022.
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 230,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32000,0008.06.2022. 4247,1308.06.2022.
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine čhv - čhv Površina 293,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,00 5308,91
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2681,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 101000,0008.06.2022. 13405,0008.06.2022.
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 60,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190000,0008.06.2022. 25217,3308.06.2022.
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Izgradnjom prihodima od nesamostalnog rada
Napomena Gospodarski objekt nalazi se na čestici broj ZK uloška 6515 i za njega je izdana pravomoćna građevinska dozvola

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Jastrebarsko Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4521,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,0008.06.2022. 22562,8808.06.2022.
Katastarska općina Sveta Ana Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Zagreb08.06.2022. Poštanski broj 1000008.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 40,7608.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 920000,0008.06.2022. 122104,9808.06.2022.
Katastarska općina Vrapče08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Osobno08.06.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.06.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.06.2022.
Mjesto Zagreb08.06.2022. Poštanski broj 1000008.06.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.06.2022. Površina 71,6808.06.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1600000,0008.06.2022. 212356,4908.06.2022.
Katastarska općina Vrapče08.06.2022. Vrsta vlasništva Knjižno08.06.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug08.06.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.06.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW X1
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 240000,00 31853,47
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Tesla M3
Godina proizvodnje 2021 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 396000,00 52558,23
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od kapitala
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Gamepires d.o.o.
OIB poslovnog subjekta 06567129625 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Udio vlasništva izražen u postocima 5,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu08.06.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022. OIB 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Ugovor o osnivanju
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 127,98 16,86
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom
OIB poslovnog subjekta 81793146560 Sjedište poslovnog subjekta Zagreb
Broj dionica 69 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 127,98 16,86
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI)
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio Naziv poslovnog subjekta Gamepires Kft
OIB poslovnog subjekta 06567129625 Sjedište poslovnog subjekta Budimpešta
Udio vlasništva izražen u postocima 5,00
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja Ugovor o osnivanju
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Air France KLM
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Pariz
Broj dionica 510 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 33,11 4,38
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Deutsche Lufthansa AG
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Koln
Broj dionica 300 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 42,87 5,57
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta EVgo Inc.
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Los Angeles
Broj dionica 90 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 160,80 21,24
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta LI Auto INC
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Peking
Broj dionica 60 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 244,89 32,38
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Merck and CO Inc
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Whitehouse Station, Readington Township, New Jersey, SAD
Broj dionica 12 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 574,78 76,18
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Nio Inc
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Šangaj
Broj dionica 37 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 394,45 52,29
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta XPeng Inc
OIB poslovnog subjekta 1234567890 Sjedište poslovnog subjekta Guangzhou, Kina
Broj dionica 40 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 328,06 43,53
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio08.06.2022. Naziv poslovnog subjekta Ironcrew d.o.o.08.06.2022.
OIB poslovnog subjekta 3151372644208.06.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb08.06.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0008.06.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu08.06.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022. OIB 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno08.06.2022. Način stjecanja Na neki drugi način08.06.2022.
Drugi način stjecanja Izjavom o osnivanju08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio08.06.2022. Naziv poslovnog subjekta Gamepires Kft08.06.2022.
OIB poslovnog subjekta 3141227274708.06.2022. Sjedište poslovnog subjekta Budimpešta08.06.2022.
Udio vlasništva izražen u postocima 5,0008.06.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu08.06.2022.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022. OIB 08.06.2022. 08.06.2022. 08.06.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno08.06.2022. Način stjecanja Na neki drugi način08.06.2022.
Drugi način stjecanja Izjava o osnivanju08.06.2022.
Napomena 08.06.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji

Podatci o štednji

Iznos 227000,00 1389491,0027.01.2023. 1359236,0027.04.2023. Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala27.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1098320,85 0,0027.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 19988,41 2652,86 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1301,82 172,67 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1010,19 Valuta AUD - Australski Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 79,51 Valuta EUR - Euro
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5,37 Valuta USD - Američki Dolar
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50326,10 6679,41 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 47227,23 6268,10 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Novčanom pozajmicom
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 10000,00 1327,23 Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HNK Hajduk Split šdd Sjedište pravne osobe Split
OIB pravne osobe 04785516590
Datum učlanjenja 01/05/2014 Datum kraja članstva
Funkcije
Napomena