Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Antonija Bišćan

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Antonija29.07.2022. Prezime Bišćan29.07.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Specijalist29.07.2022.
Zvanje sveučilišna specijalistica lovstva29.07.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.07.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.07.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.07.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 47000 Karlovac29.07.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.07.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj29.07.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Javna ustanova NATURA VIVA za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije29.07.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47000 Karlovac29.07.2022. Ulica Jurja Križanića29.07.2022. Kućni broj 3029.07.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854760128429.07.2022.
Datum početka mandata 01/07/202229.07.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/07/202629.07.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.07.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.07.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji29.07.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost članica Nacionalnog povjerenstva za gospodarenje smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj29.07.2022. Naziv pravne osobe Vlada Republiike Hrvatske29.07.2022.
OIB pravne osobe 6443488513129.07.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.07.2022.
Datum početka dužnosti 10/01/202029.07.2022. Datum kraja dužnosti 10/01/202429.07.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb29.07.2022. Ulica Planinska 29.07.2022. Kućni broj 2a29.07.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591958818129.07.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost zamjenica voditelja Interventnog tima za gospodarenje smeđim medvjedom29.07.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede29.07.2022.
OIB pravne osobe 7676736919729.07.2022. Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.07.2022.
Datum početka dužnosti 20/01/202229.07.2022. Datum kraja dužnosti 29.07.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb29.07.2022. Ulica Planinska 29.07.2022. Kućni broj 2a29.07.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38591958818129.07.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.07.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji29.07.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viša lovna inspektorica29.07.2022. Naziv pravne osobe Državni inspektorat29.07.2022. OIB pravne osobe 3370643996229.07.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb29.07.2022. Ulica Šubićeva29.07.2022. Kućni broj 2929.07.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/04/201929.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/06/202229.07.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17225,3529.07.2022. 2575,8731.01.2023. 2495,9822.02.2024. Neto iznos (EUR) 11648,1729.07.2022. 1623,8331.01.2023. 1955,8222.02.2024.
Napomena Obzirom da sam na dužnost ravnateljice stupila 1. srpnja 2022. godine, točan iznos bruto i neto plaće nisam u mogućnosti unijeti, jer mi prva plaća još nije isplaćena. Okvirni iznos bruto i neto plaće preuzet je od dosadašnje ravnateljice- za lipanj 2022. godine29.07.2022. Prosjek u zadnjih 6 mjeseci31.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.07.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji29.07.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1418,8529.07.2022. 188,2029.07.2022. 226,0022.02.2024. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti29.07.2022.
Vremenski raspon Jednokratno29.07.2022.
Napomena S Veleučilištem u Karlovcu imam sklopljen Ugovor o djelu, te držim prema potrebi (ljetni semestar) predavanja iz Pravnih propisa u lovstvu. Obično držim uzastopno predavanja dva mjeseca, ali ove godine sam održala tri stoga mi se platilo tri puta godišnje (ukupno 1418,85kn- mjesečno 472,95)29.07.2022. S Veleučilištem u Karlovcu imam sklopljen Ugovor o djelu, te držim prema potrebi (ljetni semestar) predavanja iz Pravnih propisa u lovstvu. Obično držim uzastopno predavanja dva mjeseca, ali ove godine sam održala tri stoga mi se platilo tri puta godišnje (ukupno 188,31kn- mjesečno 62,77)31.01.2023. S Veleučilištem u Karlovcu imam sklopljen Ugovor o djelu, te držim prema potrebi (ljetni semestar) predavanja iz Pravnih propisa u lovstvu. Obično držim uzastopno predavanja dva mjeseca i plaćeno je po satu predavanja. Zbog potrebe zamjene profesora, u 2023. godini održala sam predavanja tri mjeseca22.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.07.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatske šume d.o.o. Zagreb29.07.2022. OIB poslodavca 6969314450629.07.2022.
Bruto iznos (EUR) 11634,2529.07.2022. 1763,0031.01.2023. 1872,1422.02.2024. Neto iznos (EUR) 9307,4129.07.2022. 1333,0031.01.2023. 1286,9522.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/200629.07.2022. Datum prestanka radnog odnosa 29.07.2022.
Napomena Prikazan je prosječan iznos plaće unazad 12 mjeseci. Zaposlen na neodređeno.29.07.2022. Prikazan je prosječan iznos plaće unazad 6 mjeseci. Zaposlen na neodređeno.31.01.2023. Prikazan je prosječan iznos plaće za 2023. godinu. Zaposlen na neodređeno.22.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji29.07.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 700,0029.07.2022. 92,9129.07.2022. 100,0022.02.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava29.07.2022.
Vremenski raspon Mjesečno29.07.2022.
Napomena Ugovor o najmu stana29.07.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.07.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja29.07.2022. Nositelj obveze Osobno29.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Uniqa osiguranje d.d. Zagreb29.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4100,0029.07.2022.
Valuta duga EUR - Euro29.07.2022. Godina zaduženja 202029.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 41,5329.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0029.07.2022.
Napomena Polica osiguranja života, nije prikazana kamatna stopa29.07.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja29.07.2022. Nositelj obveze Osobno29.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Generali osiguranje d.d.29.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8873,8329.07.2022.
Valuta duga EUR - Euro29.07.2022. Godina zaduženja 200929.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24029.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 37,8129.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0029.07.2022.
Napomena Polica osiguranja doživljenja, sa indeksacijom, stoga se kvartalni anuiteti uplate mijenjaju svake godine, a time i osigurani iznos u slučaju doživljenja. Kamatna stopa nije iskazana. Podatak dobiven sa stanjem srpanj 2022. godine29.07.2022. Polica osiguranja doživljenja, sa indeksacijom, stoga se kvartalni anuiteti uplate mijenjaju svake godine, a time i osigurani iznos u slučaju doživljenja. Kamatna stopa nije iskazana.31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja29.07.2022. Nositelj obveze Bračni drug29.07.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Wiener osiguranje29.07.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 11800,0029.07.2022.
Valuta duga EUR - Euro29.07.2022. Godina zaduženja 200629.07.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 24029.07.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 44,8429.07.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0029.07.2022.
Napomena Polica osiguranja života broj 10023356, Wiener osiguranje sljednik Erste osiguranja s kojim je sklopljena polica29.07.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.07.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.07.2022.
Mjesto Karlovac29.07.2022. Poštanski broj 4700029.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.07.2022. Površina 98,7529.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 950000,0029.07.2022. 126086,6729.07.2022.
Katastarska općina Karlovac II29.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug29.07.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.07.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Novčana pomoć od roditelja i dar za vjenčanje29.07.2022.
Napomena Vlasništvo 50% glasi na supruga, 50 % na moje ime29.07.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan29.07.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.07.2022.
Mjesto Karlovac29.07.2022. Poštanski broj 4700029.07.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.07.2022. Površina 38,4429.07.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 304000,0029.07.2022. 40347,7329.07.2022.
Katastarska općina Karlovac II29.07.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.07.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.07.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.07.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine novčani dar od roditelja i novac od isplate isteklog životnog osiguranja29.07.2022.
Napomena 29.07.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.07.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.07.2022. Marka/tip Toyota yaris29.07.2022.
Godina proizvodnje 201029.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0029.07.2022. 3318,0729.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.07.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)29.07.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.07.2022. Marka/tip Passat29.07.2022.
Godina proizvodnje 201429.07.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0029.07.2022. 15926,7429.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.07.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.07.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.07.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.07.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji29.07.2022.

Podatci o štednji

Iznos 5763,2129.07.2022. 6027,8831.01.2023. 6455,4022.02.2024. Valuta EUR - Euro29.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.07.2022. Način stjecanja Od osiguranja29.07.2022.
Napomena trenutno kapitaliziran iznos na polici životnog osiguranja Generali osiguranje, otkupna vrijednost je 4535,8629.07.2022. trenutno kapitaliziran iznos na polici životnog osiguranja Generali osiguranje, otkupna vrijednost je manja31.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 958,1329.07.2022. 1248,8431.01.2023. 1747,2022.02.2024. Valuta EUR - Euro29.07.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.07.2022. Način stjecanja Od osiguranja29.07.2022.
Napomena trenutno kapitaliziran iznos na polici životnog osiguranja Uniqa29.07.2022.

Podatci o štednji

Iznos 42610,8129.07.2022. 5841,1331.01.2023. 5984,0722.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.07.2022. EUR - Euro29.07.2022.
Oblik vlasništva Dijete29.07.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2022.
Napomena Stambena štednja slolpljena do 12.04.2023. za dijete Jakov Bišćan, nositelj sam osobno (uplaćujem štednju)29.07.2022. Stambena štednja sklopljena do 12.04.2023. za dijete Jakov Bišćan, nositelj sam osobno (uplaćujem štednju)31.01.2023. Stambena štednja sklopljena do 12.04.2023. za dijete Jakov Bišćan u RBA banci. Štednja prenesena u Erste bank (medo štedo) sklopljena 16. 08.2023. do 17.08.2025.22.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 24823,5029.07.2022. 3583,5231.01.2023. 3000,0022.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna29.07.2022. EUR - Euro29.07.2022.
Oblik vlasništva Dijete29.07.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.07.2022.
Napomena Stambena štednja sklopljena do 17.12.2022. za dijete Šimun Bišćan, nositelj sam osobno (uplaćujem štednju)29.07.2022. Stambena štednja sklopljena do 17.12.2022. za dijete Šimun Bišćan, nositelj sam osobno (uplaćujem štednju). Po isteku , novac je na tekućem računu djeteta.31.01.2023. Stambena štednja sklopljena do 17.12.2022. za dijete Šimun Bišćan. Štednja prenesena u Erste bank (medo štedo) sklopljena 16. 08.2023. do 17.08.2025.22.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 8474,7929.07.2022. 8788,6731.01.2023. 9328,6722.02.2024. Valuta EUR - Euro29.07.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug29.07.2022. Način stjecanja Od osiguranja29.07.2022.
Napomena trenutno kapitaliziran iznos na polici životnog osiguranja WIENER29.07.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.07.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski lovački savez29.07.2022. Sjedište pravne osobe Ulica Vladimira Nazora 6329.07.2022.
OIB pravne osobe 2881756044429.07.2022.
Datum učlanjenja 18/09/200729.07.2022. Datum kraja članstva 29.07.2022.
Funkcije član29.07.2022.
Napomena 29.07.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko šumarsko društvo29.07.2022. Sjedište pravne osobe Trg Antuna, Ivana i Vladimira Mažuranića 1129.07.2022.
OIB pravne osobe 1140544007529.07.2022.
Datum učlanjenja 01/07/200929.07.2022. 17/09/200831.01.2023. Datum kraja članstva 29.07.2022.
Funkcije član29.07.2022.
Napomena Nisam uspjela dobiti točan podatak o datumu učlanjenja29.07.2022. 31.01.2023.