Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Anja Bagarić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Anja07.05.2022. Prezime Bagarić07.05.2022.
Stručna sprema VSS07.05.2022.
Zvanje diplomirani pravnik07.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.05.2022. Hrvatska demokratska zajednica05.02.2024.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena07.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb07.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj uprave07.05.2022. Ravnatelj ravnateljstva05.02.2024. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja07.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb07.05.2022. Ulica Radnička cesta07.05.2022. Ulica grada Vukovara27.01.2023. Kućni broj 8007.05.2022. 7827.01.2023.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371717507.05.2022. +3851610611127.01.2023.
Datum početka mandata 08/04/202207.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 08/04/202607.05.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.05.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji07.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji07.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora07.05.2022. Naziv pravne osobe JADRANSKI NAFTOVOD dioničko društvo07.05.2022.
OIB pravne osobe 8901871226507.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.05.2022.
Datum početka dužnosti 19/07/202107.05.2022. Datum kraja dužnosti 07.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2022. Ulica Miramarska cesta07.05.2022. Kućni broj 2407.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851303936107.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog odbora07.05.2022. Naziv pravne osobe Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost07.05.2022.
OIB pravne osobe 8582862599407.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.05.2022.
Datum početka dužnosti 14/01/202107.05.2022. Datum kraja dužnosti 07.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2022. Ulica Radnička cesta07.05.2022. Kućni broj 8007.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851539180007.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Upravnog vijeća07.05.2022. Naziv pravne osobe Energetski institut Hrvoje Požar07.05.2022.
OIB pravne osobe 4398017061407.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.05.2022.
Datum početka dužnosti 17/09/202007.05.2022. Datum kraja dužnosti 07.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2022. Ulica Savska cesta07.05.2022. Kućni broj 16307.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851632610007.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća07.05.2022. Naziv pravne osobe Agencija EKO-Kaštelanski zaljev07.05.2022. Agencija Eko-Kaštelanski zaljev27.01.2023.
OIB pravne osobe 6211530551207.05.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski07.05.2022.
Datum početka dužnosti 03/11/202107.05.2022. Datum kraja dužnosti 07.05.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split07.05.2022. Ulica Dražanac07.05.2022. Kućni broj 7007.05.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852130250007.05.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog odbora05.02.2024. Naziv pravne osobe Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost05.02.2024.
OIB pravne osobe 8582862599405.02.2024. Način obnašanja dužnosti Volonterski05.02.2024.
Datum početka dužnosti 14/01/202405.02.2024. Datum kraja dužnosti 05.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb05.02.2024. Ulica Radnička cesta 05.02.2024. Kućni broj 8005.02.2024.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851539180005.02.2024.

Druga javna dužnost

Dužnost Član Upravnog vijeća05.02.2024. Naziv pravne osobe Agencija Eko-Kaštelanski zaljev05.02.2024.
OIB pravne osobe 6211530551205.02.2024. Način obnašanja dužnosti Volonterski05.02.2024.
Datum početka dužnosti 03/11/202105.02.2024. Datum kraja dužnosti 05.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 21000 Split05.02.2024. Ulica Dražanac05.02.2024. Kućni broj 7005.02.2024.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852130250005.02.2024.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji07.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Glavni savjetnik ministra07.05.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja07.05.2022. OIB pravne osobe 1937010088107.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.05.2022. Ulica Radnička cesta07.05.2022. Kućni broj 8007.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/06/201707.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/04/202207.05.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 23818,3907.05.2022. 3501,2527.01.2023. 3767,4205.02.2024. Neto iznos (EUR) 15501,8007.05.2022. 2265,2627.01.2023. 2427,9305.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 600,0007.05.2022. 79,6307.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,0007.05.2022. 1327,2307.05.2022. 1696,3405.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0007.05.2022. 265,4507.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1125,0007.05.2022. 149,3107.05.2022. 2418,3905.02.2024. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.05.2022. Jednokratno05.02.2024.
Napomena 07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2720,0007.05.2022. 361,0107.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0007.05.2022. 265,4507.05.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka07.05.2022.
Vremenski raspon Mjesečno07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji07.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma07.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.05.2022.
Mjesto Baške Oštarije07.05.2022. Poštanski broj 5320607.05.2022.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv07.05.2022. Površina 928,0007.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0007.05.2022. 46500,0027.01.2023.
Katastarska općina Baške Oštarije07.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno07.05.2022.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama07.05.2022. Osobno27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka07.05.2022.
Postotak 50,0007.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2023.
Mjesto Slatinski Drenovac27.01.2023. Poštanski broj 3351427.01.2023.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv27.01.2023. Površina 1479,0027.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0027.01.2023.
Katastarska općina Slatinski Drenovac27.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka27.01.2023.
Napomena 27.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.05.2022. Ne postoji05.02.2024.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.05.2022. Marka/tip Nissan Qashqai07.05.2022.
Godina proizvodnje 201507.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0007.05.2022. 14000,0027.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine07.05.2022.
Drugi način stjecanja nekretnine Darovanjem novca od roditelja07.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji07.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice07.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.07.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656007.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 907.05.2022.
Broj dionica 2507.05.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 182,0007.05.2022. 24,1607.05.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%07.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno07.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice05.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.05.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 8179314656005.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 905.02.2024.
Broj dionica 2505.02.2024. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 27,3005.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%05.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2024.
Napomena 05.02.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri05.02.2024. Naziv poslovnog subjekta Republika Hrvatska - Ministarstvo financija05.02.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648705.02.2024. Sjedište poslovnog subjekta Katančićeva 505.02.2024.
Vrsta vrijednosnog papira Obveznica Republike Hrvatske05.02.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 5000,0005.02.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno05.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.02.2024.
Napomena Narodna obveznica iz 3mj./2023. ima rok dospijeća od 2 godine, godišnji prinos iznosi 3,65%.05.02.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji07.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 27000,0007.05.2022. 35000,0005.02.2024. Valuta EUR - Euro07.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2022. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka27.01.2023. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine05.02.2024.
Napomena 07.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 90000,0007.05.2022. 11945,0507.05.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.05.2022. EUR - Euro07.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 5000,0007.05.2022. Valuta USD - Američki Dolar07.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno07.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji07.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Institut za vode Josip Juraj Strossmayer07.05.2022. Sjedište pravne osobe Zagreb, Ulica grada Vukovara 22007.05.2022.
OIB pravne osobe 0471664315107.05.2022.
Datum učlanjenja 02/03/202207.05.2022. Datum kraja članstva 07.05.2022.
Funkcije Član Upravnog vijeća07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za socijalnu skrb Ploče07.05.2022. Sjedište pravne osobe Ploče, Dalmatinska 4007.05.2022.
OIB pravne osobe 1444776037607.05.2022.
Datum učlanjenja 27/05/202107.05.2022. Datum kraja članstva 07.05.2022.
Funkcije Član Upravnog vijeća07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NACIONALNI PARK PAKLENICA07.05.2022. Nacionalni park Paklenica27.01.2023. Sjedište pravne osobe Starigrad Paklenica, Dr. Franje Tuđmana 14 A07.05.2022.
OIB pravne osobe 2491366514607.05.2022.
Datum učlanjenja 27/04/202007.05.2022. Datum kraja članstva 07.05.2022.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća07.05.2022.
Napomena 07.05.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nacionalni park Paklenica05.02.2024. Sjedište pravne osobe Starigrad05.02.2024.
OIB pravne osobe 2491366514605.02.2024.
Datum učlanjenja 27/04/202005.02.2024. Datum kraja članstva 05.02.2024.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća05.02.2024.
Napomena 05.02.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Energetski institut Hrvoje Požar05.02.2024. Sjedište pravne osobe Zagreb05.02.2024.
OIB pravne osobe 4398017061405.02.2024.
Datum učlanjenja 17/09/202005.02.2024. Datum kraja članstva 05.02.2024.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća05.02.2024.
Napomena 05.02.2024.