Početna
 

Imovinsko stanje obveznika - Ana Galić Skoko

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Ana03.08.2022. Prezime Galić Skoko03.08.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar03.08.2022.
Zvanje sveučilišna magistra kliničke farmacije03.08.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke03.08.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana03.08.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece03.08.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 10410 Velika Gorica03.08.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.08.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj03.08.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ljekarne Zagrebačke županije03.08.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10410 Velika Gorica03.08.2022. Ulica Matije Magdalenića03.08.2022. Kućni broj 103.08.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851625181603.08.2022.
Datum početka mandata 04/07/202203.08.2022. Predviđeni datum kraja mandata 03/07/202603.08.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno03.08.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji03.08.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji03.08.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost član Vijeća Hrvatske ljekarničke komore03.08.2022. Naziv pravne osobe Hrvatska ljekarnička komora03.08.2022.
OIB pravne osobe 4935397885803.08.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski03.08.2022.
Datum početka dužnosti 28/09/201903.08.2022. 30/09/202322.02.2024. Datum kraja dužnosti 27/09/202303.08.2022. 30/09/202722.02.2024.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb03.08.2022. Ulica Martićeva ul. 03.08.2022. Kućni broj 2703.08.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851461680503.08.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji03.08.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji03.08.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Voditelj Podružnice i Voditelj edukacijskog centra03.08.2022. Naziv pravne osobe Ljekarne Zagrebačke županije03.08.2022. OIB pravne osobe 7162361693203.08.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10410 Velika Gorica03.08.2022. Ulica Matije Magdalenića03.08.2022. Kućni broj 103.08.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 04/11/200203.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/07/202203.08.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 30937,3803.08.2022. 4319,3329.01.2023. 4699,0322.02.2024. Neto iznos (EUR) 20493,9203.08.2022. 2862,4329.01.2023. 3095,7722.02.2024.
Napomena Uz redovan rad primanje se odnosi i na noćni rad, rad nedjeljom, praznikom i blagdanima (dežursvo) stoga iznos plaće za obnašanje dužnosti (bruto ili neto) može bitno odstupati iz mjeseca u mjesec (+/- 10% i više).03.08.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji03.08.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji03.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0003.08.2022. 597,2529.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.08.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.08.2022.
Napomena Povremeno održavanje predavanja. Više naručitelja edukativnih usluga.03.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 5000,0003.08.2022. 325,1729.01.2023. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.08.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.08.2022.
Napomena Povremeno održavanje predavanja. Više naručitelja edukativnih usluga.03.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0003.08.2022. 132,7203.08.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti03.08.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 60,0022.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.02.2024.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 220,0022.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno22.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 400,0022.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno22.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 800,0022.02.2024. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti22.02.2024.
Vremenski raspon Jednokratno22.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji03.08.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca MUP03.08.2022. OIB poslodavca 3616237187803.08.2022.
Bruto iznos (EUR) 12283,8403.08.2022. 1630,2303.08.2022. Neto iznos (EUR) 9040,3103.08.2022. 1199,8103.08.2022.
Datum stupanja u radni odnos 16/10/200603.08.2022. Datum prestanka radnog odnosa 03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji03.08.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji03.08.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji03.08.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.08.2022. Nositelj obveze Osobno03.08.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka03.08.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 338000,0003.08.2022. 44860,3103.08.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna03.08.2022. EUR - Euro03.08.2022. Godina zaduženja 202103.08.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8403.08.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 4360,2703.08.2022. 578,7219.02.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,3003.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji03.08.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji03.08.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan03.08.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska03.08.2022.
Mjesto Velika Gorica03.08.2022. Poštanski broj 1041003.08.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni03.08.2022. Površina 74,8203.08.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1130000,0003.08.2022. 149976,7703.08.2022. 160863,0022.02.2024.
Katastarska općina Velika Gorica03.08.2022. Vrsta vlasništva Knjižno03.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.08.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji03.08.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.08.2022. Marka/tip AUDI A303.08.2022.
Godina proizvodnje 201503.08.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 101000,0003.08.2022. 13405,0003.08.2022. 11000,0022.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug03.08.2022. Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine03.08.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji03.08.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji03.08.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.08.2022. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.03.08.2022.
OIB poslovnog subjekta 8179314656003.08.2022. Sjedište poslovnog subjekta Radnička cesta 21, Radnička cesta 2103.08.2022.
Broj dionica 5403.08.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 177,0603.08.2022. 23,4903.08.2022. 24,4022.02.2024.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%03.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice03.08.2022. Naziv poslovnog subjekta Đuro Đaković Grupa d.d.03.08.2022.
OIB poslovnog subjekta 5882828639703.08.2022. Sjedište poslovnog subjekta Dr. Mile Budaka 1 35000 SLAVONSKI BROD03.08.2022.
Broj dionica 1903.08.2022. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0003.08.2022. 13,2703.08.2022.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 5%03.08.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno03.08.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji03.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 29815,7703.08.2022. 3965,2729.01.2023. 3897,9322.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.08.2022. EUR - Euro03.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.08.2022. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti03.08.2022.
Napomena Štednja od prihoda održavanja predavanja, sudjelovanja u provedbi ispita prilikom obnove odobrenja za samostalan rad pri Hrvatskoj ljekarničkoj Komori i članstva u Upravnom Vijeću Ljekarni Zagrebačke županije03.08.2022. Štednja od prihoda održavanja predavanja, sudjelovanja u provedbi ispita prilikom obnove odobrenja za samostalan rad pri Hrvatskoj ljekarničkoj Komori22.02.2024.

Podatci o štednji

Iznos 31829,7103.08.2022. 4224,5329.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.08.2022. EUR - Euro03.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 8465,2903.08.2022. 8769,0929.01.2023. 9499,2822.02.2024. Valuta EUR - Euro03.08.2022.
Oblik vlasništva Osobno03.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Podatci o štednji

Iznos 117524,8003.08.2022. 16449,0029.01.2023. 20000,0022.02.2024. Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.08.2022. EUR - Euro03.08.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug03.08.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji03.08.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatsko Farmaceutsko Društvo03.08.2022. Sjedište pravne osobe Masarykova 2 10000 Zagreb03.08.2022.
OIB pravne osobe 7891745338603.08.2022.
Datum učlanjenja 04/11/200203.08.2022. Datum kraja članstva 03.08.2022.
Funkcije Član Izvršnog odbora Sekcije za javno ljekarništvo i Sekcije za kliničku farmaciju03.08.2022.
Napomena 03.08.2022.