Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Karla 10.05.2022. Karla29.03.2023. Prezime Jurešić10.05.2022.
Stručna sprema VSS10.05.2022.
Zvanje magistra prava10.05.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.05.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana10.05.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.05.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 51522 Draga Bašćanska10.05.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.05.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave - Direktor10.05.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti TRGOVAČKO DRUŠTVO BAŠKA d.o.o. za komunalne djelatnosti10.05.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51523 Baška10.05.2022. Ulica Palada10.05.2022. Kućni broj 8810.05.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855185613310.05.2022.
Datum početka mandata 25/12/202110.05.2022. Predviđeni datum kraja mandata 15/03/202410.05.2022. 28/02/202330.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.05.2022. Stvarni datum kraja mandata 28/02/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.05.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.05.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.05.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.05.2022.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Član uprave - Direktor10.05.2022. Naziv pravne osobe TD BAŠKA d.o.o.10.05.2022. OIB pravne osobe 8294717110810.05.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51523 Baška10.05.2022. Ulica Palada10.05.2022. Kućni broj 8810.05.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/03/201610.05.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10.05.2022. 28/02/202329.03.2023.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 13520,0010.05.2022. 2112,2430.01.2023. 2262,6429.03.2023. Neto iznos (EUR) 10302,8010.05.2022. 1624,9030.01.2023. 1667,0829.03.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.05.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.05.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji10.05.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji10.05.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 207367,5010.05.2022. 294300,0030.01.2023. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti10.05.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.05.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.05.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.05.2022. Nositelj obveze Osobno10.05.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ERSTE STEIERMARKISCHE BANK d.d.10.05.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0010.05.2022.
Valuta duga EUR - Euro10.05.2022. Godina zaduženja 202110.05.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 32410.05.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 320,0610.05.2022. Ugovorena kamatna stopa 3,5810.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.05.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište10.05.2022. Kuća sa okućnicom30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2022.
Mjesto Draga Bašćanska10.05.2022. Poštanski broj 5152210.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2022. Površina 558,0010.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 211000,0010.05.2022. 537900,0030.01.2023.
Katastarska općina Draga Baška10.05.2022. Vrsta vlasništva Knjižno10.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti10.05.2022. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.01.2023.
Napomena Na istom zemljištu nalazi se objekt u nedovršenoj fazi izgradnje. Radi se o k.č. 2507/4. Kućni broj u adresi je naveden približno jer još uvijek nije određen kućni broj.10.05.2022. Radi se o k.č. 2507/4. Kućni broj u adresi je naveden približno jer još uvijek nije određen kućni broj.30.01.2023. Radi se o k.č. 2507/429.03.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.05.2022. Vinograd30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2022.
Mjesto Draga Bašćanska10.05.2022. Poštanski broj 5152210.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2022. Površina 140,0010.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0010.05.2022. 2800,0030.01.2023.
Katastarska općina Draga Baška10.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.05.2022. Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti10.05.2022.
Napomena Radi se o k.č. 2533. Kućni broj u adresi je naveden približno jer ne postoji kućni broj.10.05.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)10.05.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.05.2022.
Mjesto Draga Bašćanska10.05.2022. Poštanski broj 5152210.05.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.05.2022. Površina 615,0010.05.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31000,0010.05.2022. 4100,0030.01.2023.
Katastarska općina Draga Baška10.05.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno10.05.2022. Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti10.05.2022.
Postotak 33,0010.05.2022.
Napomena Radi se o k.č. 2537. Kućni broj u adresi je naveden približno jer ne postoji kućni broj. Nekretnina je u suvlasništvu s trećim osobama. Navedeni postotak 33% predstavlja veličinu zajedničkog suvlasničkog udjela obveznika i bračnog druga.10.05.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.05.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.05.2022. Marka/tip Alfa romeo 15910.05.2022.
Godina proizvodnje 201010.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0010.05.2022. 5308,9110.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl10.05.2022. Marka/tip Kymco vitality 5010.05.2022.
Godina proizvodnje 200810.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0010.05.2022. 929,0610.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Kamion10.05.2022. Marka/tip MAN TGL 12.21010.05.2022.
Godina proizvodnje 200710.05.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190000,0010.05.2022. 25217,3310.05.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti10.05.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.05.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji10.05.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta10.05.2022. Naziv poslovnog subjekta Građevinarstvo Jurešić obrt za usluge u građevinarstvu vlasnik Darijo Jurešić10.05.2022.
OIB poslovnog subjekta 5277812441010.05.2022. Sjedište poslovnog subjekta Draga Bašćanska 51522, Draga Bašćanska 27110.05.2022.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug10.05.2022. Način stjecanja Na neki drugi način10.05.2022.
Drugi način stjecanja osnivanje obrta10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji10.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 5734,3010.05.2022. Valuta EUR - Euro10.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Podatci o štednji

Iznos 109854,1410.05.2022. 15026,0630.01.2023. 8660,6529.03.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna10.05.2022. EUR - Euro10.05.2022.
Oblik vlasništva Osobno10.05.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.05.2022.
Napomena 10.05.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji10.05.2022.