Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Denis19.02.2019. Prezime Matić 19.02.2019. Matić27.01.2023.
Stručna sprema VSS19.02.2019.
Zvanje mag iur19.02.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati19.02.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.02.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.02.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb19.02.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.02.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član Vijeća19.02.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja19.02.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb19.02.2019. Ulica Savska cesta 19.02.2019. Kućni broj 4119.02.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617211319.02.2019.
Datum početka mandata 25/01/201919.02.2019. Predviđeni datum kraja mandata 25/01/202419.02.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno19.02.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.02.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.02.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji19.02.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.02.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto član Vijeća19.02.2019. Naziv pravne osobe Aztn19.02.2019. OIB pravne osobe 5488248004819.02.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb19.02.2019. Ulica Savska cesta19.02.2019. Kućni broj 4119.02.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/11/201319.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.02.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22262,8319.02.2019. 2954,6819.02.2019. Neto iznos (EUR) 12526,9519.02.2019. 1662,4919.02.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji19.02.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji19.02.2019.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.02.2019.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Palco d.o.o.19.02.2019. OIB poslodavca 1407804328119.02.2019.
Bruto iznos (EUR) 10600,0019.02.2019. 1406,8619.02.2019. Neto iznos (EUR) 7200,0019.02.2019. 1200,0027.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/200819.02.2019. Datum prestanka radnog odnosa 19.02.2019.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.02.2019.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji19.02.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji19.02.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.02.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.02.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan19.02.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.02.2019.
Mjesto Zagreb19.02.2019. Poštanski broj 1000019.02.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.02.2019. Površina 76,8019.02.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0019.02.2019. 92905,9719.02.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb19.02.2019. Vrsta vlasništva Knjižno19.02.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug19.02.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.02.2019.
Napomena stan je kupljen 1993 godine i otplaćen 2014 godine u 275 mjesečnih obroka09.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji19.02.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji19.02.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.02.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.02.2019.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji19.02.2019.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: