Početna
 

Imovinsko stanje obveznika -

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Lidija20.10.2016. Prezime Hrastić-Novak 20.10.2016. Hrastić-Novak19.04.2022.
Stručna sprema VSS20.10.2016.
Zvanje doktor medicine universae20.10.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske20.10.2016. Nisam član stranke19.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena20.10.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.10.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb20.10.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji20.10.2016. Mjesto 10000 Zagreb20.10.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj20.10.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom20.10.2016. Poliklinika Zagreb19.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.10.2016. Ulica Mihanovićeva 20.10.2016. Argentinska 19.04.2022. Kućni broj 320.10.2016. 219.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851604051120.10.2016. +3851646565219.04.2022.
Datum početka mandata 06/11/201420.10.2016. 01/05/202019.04.2022. Predviđeni datum kraja mandata 05/11/201820.10.2016. 30/04/202219.04.2022. 30/04/202430.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.10.2016. Stvarni datum kraja mandata 05/05/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.10.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.10.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.10.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.10.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnica ministra20.10.2016. Ravnatelj19.04.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava20.10.2016. Poliklinika Zagreb19.04.2022. OIB pravne osobe 5396948650020.10.2016. 0565756666919.04.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb20.10.2016. Ulica Vukovarska 20.10.2016. Argentinska19.04.2022. Kućni broj 7820.10.2016. 219.04.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/200920.10.2016. 01/05/201619.04.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 05/11/201420.10.2016. 30/04/202019.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21448,0020.10.2016. 25173,2519.04.2022. 3874,9830.01.2023. Neto iznos (EUR) 13230,0020.10.2016. 16329,8919.04.2022. 2493,6730.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.10.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji20.10.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0020.10.2016. 132,7220.10.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka20.10.2016.
Vremenski raspon Mjesečno20.10.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 700,0020.10.2016. 92,9120.10.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka20.10.2016.
Vremenski raspon Mjesečno20.10.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 900,0020.10.2016. 119,4520.10.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka20.10.2016.
Vremenski raspon Mjesečno20.10.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 324,0020.10.2016. 43,0020.10.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava20.10.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.10.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0020.10.2016. 265,4520.10.2016. Pravna osnova Od drugog dohodka20.10.2016.
Vremenski raspon Jednokratno20.10.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.10.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.10.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.10.2016. Nositelj obveze Osobno20.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.10.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 95000,0020.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro20.10.2016. Godina zaduženja 200920.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 16820.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 790,0020.10.2016. 754,2419.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,5020.10.2016. 2,5719.04.2022.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje20.10.2016. Nositelj obveze Osobno20.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) brat20.10.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,0020.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro20.10.2016. Godina zaduženja 201020.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.10.2016. 16819.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 119,0020.10.2016. 60,0019.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0020.10.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.10.2016. Nositelj obveze Osobno20.10.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka20.10.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8000,0020.10.2016.
Valuta duga EUR - Euro20.10.2016. Godina zaduženja 201120.10.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8420.10.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 126,0020.10.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,0020.10.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.04.2022. Nositelj obveze Osobno19.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka19.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 51910,3019.04.2022. 6889,6419.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.04.2022. EUR - Euro19.04.2022. Godina zaduženja 202019.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 4619.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1258,9419.04.2022. 166,9719.04.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,7019.04.2022.
Napomena 19.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.10.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto Zagreb20.10.2016. Poštanski broj 1000020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 45,0020.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0020.10.2016. 675000,0019.04.2022. 90000,0030.01.2023.
Katastarska općina Grad Zagreb20.10.2016. Trnje19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Na neki drugi način20.10.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Poklon oca - otac kreditom na svoje ime kupiloi stan na moje ime20.10.2016. Poklon oca - otac kreditom na svoje ime kupio stan na moje ime19.04.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto zagreb20.10.2016. Zagreb30.01.2023. Poštanski broj 1000020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 65,5420.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 490000,0020.10.2016. 990000,0019.04.2022. 131395,5819.04.2022.
Katastarska općina grad zagreb20.10.2016. Trešnjevka19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto zagreb20.10.2016. Zagreb19.04.2022. Poštanski broj 1000020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 56,4420.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,0020.10.2016. 855000,0019.04.2022. 113478,0019.04.2022.
Katastarska općina grad zagreb20.10.2016. Peščenica19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto zagreb20.10.2016. Zagreb30.01.2023. Poštanski broj 1000020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 22,7220.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0020.10.2016. 330000,0019.04.2022. 43798,5319.04.2022.
Katastarska općina grad zagreb20.10.2016. Trešnjevka19.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.10.2016. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2016.
Postotak 50,0020.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Otac je ostavio staru deviznu štednju u Zagrebačkoj banci za koji iznos smo brat i ja kupili garsonijeru na Fallerovom šetalištu19.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica20.10.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem19.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto zagreb20.10.2016. Zagreb30.01.2023. Poštanski broj 1000020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 33,0020.10.2016. 29,9119.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0020.10.2016. 375000,0019.04.2022. 49771,0519.04.2022.
Katastarska općina Gornji Stenjevec20.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Nasljedstvom20.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena pripadajuće zemljište je dvorište 273 m2 i voćnjak 350 m219.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica20.10.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.10.2016.
Mjesto Biograd na moru20.10.2016. Poštanski broj 2321020.10.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.10.2016. Površina 48,0020.10.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0020.10.2016. 750000,0019.04.2022. 99542,1119.04.2022.
Katastarska općina Biograd na moru20.10.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Prodajom imovine20.10.2016. Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine19.04.2022.
Napomena Novčanu pozajmicu dobila od brata Zvonimira Hrastića u iznosu od 10.000 EUR te 2011 prodala stan u M.Trnine 519.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.10.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Mercedes 200 C20.10.2016.
Godina proizvodnje 200020.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0020.10.2016. 25000,0019.04.2022. 3318,0719.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Novčanom pozajmicom20.10.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom19.04.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.10.2016. Marka/tip Seat Ibiza20.10.2016.
Godina proizvodnje 200520.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0020.10.2016. 2654,4620.10.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.10.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.10.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.10.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.10.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.10.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom20.10.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656020.10.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 920.10.2016.
Broj dionica 6320.10.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 161,0020.10.2016. 21,3720.10.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%20.10.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.10.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.10.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji20.10.2016. Postoji19.04.2022.

Podatci o štednji

Iznos 13000,0019.04.2022. Valuta EUR - Euro19.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno19.04.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.04.2022.
Napomena Dio honorara ostvaren od UNDP-a kao Savjetnika za reformu sustava vještačenja Crne Gore19.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji20.10.2016. Ne postoji19.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HZMO20.10.2016. Sjedište pravne osobe Mihanovićeva 3, Zagreb20.10.2016.
OIB pravne osobe 8439795662320.10.2016.
Datum učlanjenja 01/11/201320.10.2016. Datum kraja članstva 20.10.2016.
Funkcije član UV20.10.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Institut za sigurnost Zagreb20.10.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb, Čakovečka 1720.10.2016.
OIB pravne osobe 3456007127020.10.2016.
Datum učlanjenja 01/05/201420.10.2016. Datum kraja članstva 20.10.2016.
Funkcije član nadzornog odbora20.10.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Psihijtrujska bolnica Sveti Ivan20.10.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb, Jankomir 1120.10.2016.
OIB pravne osobe 3969656278320.10.2016.
Datum učlanjenja 01/09/201320.10.2016. Datum kraja članstva 20.10.2016.
Funkcije Predsjednica UV20.10.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu20.10.2016. Sjedište pravne osobe Planinska 13, Zagreb20.10.2016.
OIB pravne osobe 9546864359720.10.2016.
Datum učlanjenja 01/05/201320.10.2016. Datum kraja članstva 31/12/201420.10.2016.
Funkcije član UV20.10.2016.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: