Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonko Šakić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zvonko16.03.2016. Prezime Šakić16.03.2016.
Stručna sprema VSS16.03.2016.
Zvanje diplomirani politolog16.03.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica16.03.2016. Hrvatska demokratska zajednica16.03.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.03.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.03.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.03.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.03.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra16.03.2016. Glavni tajnik20.02.2018. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo Financija16.03.2016. Ministarstvo financija16.03.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Katančićeva16.03.2016. Kućni broj 516.03.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459117616.03.2016. +3851459133020.02.2018.
Datum početka mandata 17/02/201616.03.2016. 07/04/201720.02.2018. Predviđeni datum kraja mandata 17/02/202016.03.2016. 06/04/202120.02.2018.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.03.2016. Stvarni datum kraja mandata 06/04/2017 31/12/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.03.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.03.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.03.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.03.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tajnik Kluba zastuponika u Hrvatskom saboru16.03.2016. pomoćnik ministra20.02.2018. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor16.03.2016. Ministarstvo financija20.02.2018. OIB pravne osobe 3859750623416.03.2016. 1868313648720.02.2018.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.03.2016. Ulica Trg sv.Marka 16.03.2016. Katančićeva 20.02.2018. Kućni broj 616.03.2016. 520.02.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201216.03.2016. 17/02/201620.02.2018. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/02/201616.03.2016. 06/04/201720.02.2018.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24190,3516.03.2016. 24292,8605.05.2017. 31696,3520.02.2018. 35031,2928.01.2021. Neto iznos (HRK) 14119,0916.03.2016. 15006,6605.05.2017. 18677,6320.02.2018. 22355,1228.01.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.03.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji16.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2300,0016.03.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava16.03.2016.
Vremenski raspon Mjesečno16.03.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2300,0016.12.2016. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava16.12.2016.
Vremenski raspon Mjesečno16.12.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 2000,0020.02.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka20.02.2018.
Vremenski raspon Mjesečno20.02.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.03.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.03.2016. Ne postoji22.03.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Specijalistička pedijatrijska ordinacija dr. Dragica Šakić16.03.2016. OIB poslodavca 1471604689316.03.2016.
Bruto iznos (HRK) 175864,9116.03.2016. Neto iznos (HRK) 175864,9116.03.2016.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/199916.03.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.03.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.03.2016. Postoji22.03.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 175164,9122.03.2016. 184717,0505.05.2017. 201551,8520.02.2018. 192677,8428.01.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti22.03.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.03.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.03.2016. Ne postoji28.01.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nositelj obveze Osobno16.03.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb16.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0016.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2016. Godina zaduženja 200816.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18016.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 375,9816.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,5016.03.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.03.2016. Nositelj obveze Bračni drug16.03.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb16.03.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 220000,0016.03.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.03.2016. Godina zaduženja 200716.03.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18016.03.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1606,8616.03.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,0016.03.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.03.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Zagreb16.03.2016. Poštanski broj 1000016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 115,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1300000,0016.03.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Porat16.03.2016. Poštanski broj 5151116.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 573,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 765000,0016.03.2016.
Katastarska općina Sveti Anton16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Repišće16.03.2016. Poštanski broj 1045016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 1366,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0016.03.2016.
Katastarska općina Klinča sela16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Studenci16.03.2016. Poštanski broj 2126516.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 100,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0016.03.2016.
Katastarska općina Studenci16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Studenci16.03.2016. Poštanski broj 2126516.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 90,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0016.03.2016.
Katastarska općina Studenci16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Studenci16.03.2016. Poštanski broj 2126516.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 1000,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0016.03.2016.
Katastarska općina Studenci16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.03.2016.
Postotak 50,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Zagreb16.03.2016. Poštanski broj 1000016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 350,0016.03.2016. 296,0028.01.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000000,0016.03.2016. 2200000,0016.12.2016.
Katastarska općina Vrapče16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Zagreb16.03.2016. Poštanski broj 1000016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 14,3016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0016.03.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Punat16.03.2016. Poštanski broj 5152116.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 80,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0016.03.2016.
Katastarska općina Punat16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina16.03.2016.
Mjesto Tomislavgrad16.03.2016. Poštanski broj 8024016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 2000,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0016.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.03.2016.
Postotak 25,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina16.03.2016.
Mjesto Tomislavgrad16.03.2016. Poštanski broj 8024016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 200,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0016.03.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama16.03.2016. Način stjecanja Nasljedstvom16.03.2016.
Postotak 25,0016.03.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.03.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.03.2016.
Mjesto Zagreb16.03.2016. Poštanski broj 1000016.03.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.03.2016. Površina 15,0016.03.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0016.03.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb16.03.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji16.03.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.03.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji16.03.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice16.03.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom16.03.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.03.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb16.03.2016.
Broj dionica 13816.03.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0016.03.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Udio manji od 0.5%16.03.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug16.03.2016. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti16.03.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine 12 dionica 6 osobno 6 bračni drug dodjelila Vlada RH protekom jedne godine od javne ponude16.03.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.03.2016.

Podatci o štednji

Iznos 11548,7616.03.2016. 21400,0020.02.2018. 29993,5128.01.2021. Valuta EUR - Euro16.03.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.03.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava16.03.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava16.03.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji16.03.2016.