Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonko Milas

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zvonko Prezime Milas
Stručna sprema VŠS
Zvanje Inženjer prometa Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik Predstojnik25.04.2016. Državni tajnik središnjeg državnog ureda03.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Državni Ured Za Hrvate Izvan Republike Hrvatske25.04.2016. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske25.04.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Trg hrvatskih velikana25.04.2016. Pantovčak18.10.2020. Kućni broj 6 25818.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851644468025.04.2016.
Datum početka mandata 22/12/2011 30/03/201625.04.2016. 17/11/201603.12.2016. 24/09/202018.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2015 30/03/202025.04.2016. 17/11/202003.12.2016. 24/09/202418.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji Postoji25.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zastupnik25.04.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor25.04.2016. OIB pravne osobe 3859750623425.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.04.2016. Ulica Trg sv. Marka25.04.2016. Kućni broj 625.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/12/201125.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201525.04.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Predstojnik03.12.2016. Naziv pravne osobe Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske03.12.2016. OIB pravne osobe 0341698545803.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.12.2016. Ulica Trg hrvatskih velikana03.12.2016. Trg hrvatskih Velikana10.01.2022. Kućni broj 603.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 30/03/201603.12.2016. 17/11/201618.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 17/11/201603.12.2016. 23/09/202018.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 28049,00 24612,0325.04.2016. 25055,4918.10.2020. 25166,4910.01.2022. 3340,1010.01.2022. Neto iznos (EUR) 17088,00 17679,9125.04.2016. 18340,1618.10.2020. 18704,0010.01.2022. 2482,4510.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji18.10.2020.

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2001
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 400,00 Ugovorena kamatna stopa 4,50
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,00 700000,0018.10.2020. 92905,9718.10.2020.
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Vikendica s pripadajućim zemljištem18.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Komarna Poštanski broj 20356
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 130,00 252,0018.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,00 800000,0018.10.2020. 106178,2518.10.2020.
Katastarska općina Slivno03.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji25.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW X5
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 170000,00 22562,88
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja
OIB poslovnog subjekta 39146857475 Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,00 1990,84
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Vukovarski branitelj d.o.o
OIB poslovnog subjekta 51782914286 Sjedište poslovnog subjekta Vukovar
Broj dionica 200 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 40,00 5,31
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika OIB
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji Postoji25.04.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata25.04.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb25.04.2016.
OIB pravne osobe 0732128400925.04.2016.
Datum učlanjenja 12/10/199425.04.2016. Datum kraja članstva 25.04.2016.
Funkcije Predsjednik Udruge25.04.2016.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: