Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonko Milas

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zvonko Prezime Milas
Stručna sprema VŠS
Zvanje Inženjer prometa Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Udovac/Udovica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji03.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik Predstojnik25.04.2016. Državni tajnik središnjeg državnog ureda03.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor Državni Ured Za Hrvate Izvan Republike Hrvatske25.04.2016. Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske25.04.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Markov trg Trg hrvatskih velikana25.04.2016. Kućni broj 6

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514569477 +3851644468025.04.2016. Fax (službeni) 03.02.2016. +3851644468825.04.2016.
Datum početka mandata 22/12/2011 30/03/201625.04.2016. 17/11/201603.12.2016. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/2015 30/03/202025.04.2016. 17/11/202003.12.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 27/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji Postoji25.04.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Zastupnik25.04.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor25.04.2016. OIB pravne osobe 3859750623425.04.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb25.04.2016. Ulica Trg sv. Marka25.04.2016. Kućni broj 625.04.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 22/12/201125.04.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28/12/201525.04.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Predstojnik03.12.2016. Naziv pravne osobe Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske03.12.2016. OIB pravne osobe 0341698545803.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb03.12.2016. Ulica Trg hrvatskih velikana03.12.2016. Kućni broj 603.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 30/03/201603.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17/11/201603.12.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 28049,00 24612,0325.04.2016. Neto iznos (HRK) 17088,00 17679,9125.04.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo Nosioc obveze Osobno
Vjerovnik Erste banka Iznos duga 50000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2001
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 400,00 Ugovorena kamatna stopa 4,50

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 63,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,00
Katastarska općina Maksimir Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Komarna Poštanski broj 20356
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 130,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina Slivno03.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Postotak 50,00

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji25.04.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip BMW X5
Godina proizvodnje 2007 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 170000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja
OIB poslovnog subjekta 39146857475 Sjedište poslovnog subjekta Savska cesta
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice Naziv poslovnog subjekta Vukovarski branitelj d.o.o
OIB poslovnog subjekta 51782914286 Sjedište poslovnog subjekta Vukovar
Broj dionica 200 Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,00
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe OIB
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine Sudjelovanje u Domovinskom ratu

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji Postoji25.04.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata25.04.2016. Sjedište pravne osobe Zagreb25.04.2016.
OIB pravne osobe 0732128400925.04.2016.
Datum učlanjenja 12/10/199425.04.2016. Datum kraja članstva 25.04.2016.
Funkcije Predsjednik Udruge25.04.2016.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u starom PDF formatu: