Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonko Jutriša

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zvonko21.06.2017. Prezime Jutriša 21.06.2017.
Stručna sprema Magistar Inženjer21.06.2017.
Zvanje diplomirani inžinjere strojarstva 21.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke21.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana21.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 49231 Hum na Sutli21.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik21.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Hum Na Sutli21.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 49231 Hum na Sutli21.06.2017. Ulica Hum na Sutli 175 21.06.2017. Kućni broj 17521.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854938238221.06.2017. Fax (službeni) +3854934109521.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201721.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/07/202121.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji21.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji21.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji21.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 21311,8321.06.2017. Neto iznos (HRK) 13869,5921.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji21.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji21.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji21.06.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 4000,0021.06.2017. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak21.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno21.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji21.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Hum na Sutli21.06.2017. Poštanski broj 4923121.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 80,0021.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 220000,0021.06.2017.
Katastarska općina Prišlin21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća21.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.06.2017.
Mjesto Novi Vinodolski21.06.2017. Poštanski broj 5125021.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.06.2017. Površina 140,0021.06.2017. 95,0023.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 825000,0021.06.2017.
Katastarska općina Novi Vinodolski21.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Osobno23.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža11.02.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.02.2020.
Mjesto Hum na Sutli 11.02.2020. Poštanski broj 423111.02.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.02.2020. Površina 72,0011.02.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0011.02.2020.
Katastarska općina Prišlin 11.02.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.02.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip PASAT VW21.06.2017. AUDI -A411.02.2020.
Godina proizvodnje 200521.06.2017. 201911.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0021.06.2017. 30000,0023.01.2019. 250000,0011.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug21.06.2017. Osobno11.02.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017. Prodajom imovine11.02.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.06.2017. Marka/tip AUDI A421.06.2017.
Godina proizvodnje 201521.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0021.06.2017. 120000,0023.01.2019. 100000,0011.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.01.2019. Marka/tip Audi A jedan 23.01.2019.
Godina proizvodnje 201823.01.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 125000,0023.01.2019. 105000,0011.02.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Stražaplastika 21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 6855583738721.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Hum na Sutli 21.06.2017.
Broj dionica 8221.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 00,0021.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice21.06.2017. Naziv poslovnog subjekta T- COM21.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 81793146560 21.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb21.06.2017.
Broj dionica 7221.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 00,0021.06.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0021.06.2017. 25000,0011.02.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 35000,0021.06.2017. 65000,0023.01.2019. 28000,0011.02.2020. Valuta EUR - Euro21.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2017. Način stjecanja Prodajom imovine21.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji21.06.2017.