Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonimir Novak

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zvonimir 17.12.2016. Zvonimir07.03.2021. Prezime Novak17.12.2016.
Stručna sprema VSS17.12.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist17.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb17.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Pomoćnik ministra17.12.2016. ravnatelj uprave07.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta17.12.2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja07.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.12.2016. Ulica Ulica grada Vukovara 17.12.2016. Kućni broj 7817.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851610612017.12.2016.
Datum početka mandata 24/11/201617.12.2016. 11/02/202107.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 24/11/202017.12.2016. 11/02/202507.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 11/02/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.12.2016. Postoji07.03.2021.
Dužnost Predsjednik Upravnog Vijeća07.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 17.12.2016. Hrvatska akreditacijska agencija07.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 17.12.2016. 10000 Zagreb07.03.2021. Ulica 17.12.2016. Ulica grada Vukovara07.03.2021. Kućni broj 17.12.2016. 7807.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 17.12.2016. +3851610611107.03.2021.
Datum početka mandata 17.12.2016. 09/02/201707.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 17.12.2016. 09/02/202107.03.2021.
Način obnašanja dužnosti 17.12.2016. Volonterski07.03.2021. Profesionalno07.03.2021. Stvarni datum kraja mandata 17.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.12.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.12.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.12.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Pomoćnik direktora sektora nadzora i izvještavanja17.12.2016. Pomoćnik ministra07.03.2021. Naziv pravne osobe Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d.17.12.2016. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja07.03.2021. OIB pravne osobe 2573957756817.12.2016. 1937010088107.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb17.12.2016. Ulica Avenija V. Holjevca17.12.2016. Ulica grada Vukovara07.03.2021. Kućni broj 2017.12.2016. 7807.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 17/09/201217.12.2016. 24/11/201607.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23/11/201617.12.2016. 11/02/202107.03.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 22652,8317.12.2016. 25160,2807.03.2021. Neto iznos (HRK) 13469,6417.12.2016. 16321,9607.03.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 1454,3307.03.2021. Neto iznos (HRK) 1000,0007.03.2021.
Volonterski (HRK) 0,0007.03.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.12.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Marković i partneri odvjetničko društvo d.o.o.17.12.2016. OIB poslodavca 9588334715517.12.2016.
Bruto iznos (HRK) 269000,0017.12.2016. 21621,5207.03.2021. Neto iznos (HRK) 178136,0017.12.2016. 14735,0407.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 18/10/199917.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 17.12.2016.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2016.
Mjesto Zagreb17.12.2016. Poštanski broj 1000017.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2016. Površina 88,8317.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1200000,0017.12.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb17.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.12.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)17.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica17.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2016.
Mjesto Kraljevica17.12.2016. Poštanski broj 5126217.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2016. Površina 507,0017.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0017.12.2016.
Katastarska općina Kraljevica17.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama17.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.12.2016.
Postotak 20,0017.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.12.2016. Marka/tip Suzuki Swift17.12.2016. BMW x325.03.2019.
Godina proizvodnje 201017.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0017.12.2016. 62500,0025.03.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.12.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.17.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb17.12.2016.
Broj dionica 6917.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 0,0017.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio17.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Marković i partneri odvjetničko društvo d.o.o.17.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 9588334715517.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb17.12.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 6,0017.12.2016. 12,0025.03.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug17.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu17.12.2016. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest d.o.o.17.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 2388936304517.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb17.12.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 15000,0017.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu17.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Fond Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 3914685747517.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb17.12.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 1300,0017.12.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.12.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.12.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.12.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji17.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 67000,0017.12.2016. 88000,0025.03.2019. 88190,0007.03.2021. Valuta EUR - Euro17.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 5000,0017.12.2016. 5320,0007.03.2021. Valuta USD - Američki Dolar17.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 23800,0017.12.2016. 16000,0025.03.2019. Valuta CHF - Švicarski Franak17.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7100,0017.12.2016. 8800,0025.03.2019. 14000,0007.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna17.12.2016.
Oblik vlasništva Dijete17.12.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 44000,0017.12.2016. 47500,0007.03.2021. Valuta EUR - Euro17.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug17.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala17.12.2016.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 6250,0025.03.2019. 11700,0007.03.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.03.2019.
Oblik vlasništva Dijete25.03.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.03.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji17.12.2016.