Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zvonimir Karlik

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zvonimir Prezime Karlik
Stručna sprema SSS
Zvanje ELEKTROTEHNIČAR Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka Nisam član stranke14.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece

Podatci o prebivalištu

Grad 35428 Dragalić

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Dragalić

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35428 Dragalić Ulica TRG SV.IVANA KRSTITELJA Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38535376236
Datum početka mandata 29/05/2017 19/05/202114.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/2021 18/05/202514.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12415,78 12633,0314.06.2021. 14527,9826.01.2022. 1954,8025.01.2023. Neto iznos (EUR) 8960,48 10330,4514.06.2021. 9945,4526.01.2022. 1336,5925.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 10000,00 22643,8114.06.2021. 2500,0025.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost OBRT
Napomena Dohodak od obrta je procijenjen na godišnjoj razini. Isti je varijabilan, a za 2020.g. iznosio je 22643,81 kn 14.06.2021. Dohodak od obrta je procijenjen na godišnjoj razini. Isti je varijabilan, a za 2020.g. iznosio je 22643,81 kn, prijava DOH obrazca za 2021. g nije obračunat do dana podnošenja26.01.2022. Dohodak od obrta je procijenjen na godišnjoj razini. Isti je varijabilan, a za 2020.g. iznosio je 22.643,81 kn (3.005,35 u00e2u0082u00ac), za 2021.g. 10.483,81 kn (1.391,44 u00e2u0082u00ac), dok prijava DOH obrasca za 2022. g nije obračunata do dana podnošenja25.01.2023.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Trgovački obrt BREZA04.09.2017. T.O. BREZA14.06.2021. OIB poslodavca 25412512677
Bruto iznos (EUR) 46800,00 4250,0014.06.2021. 4687,5026.01.2022. 760,0025.01.2023. Neto iznos (EUR) 37440,00 3400,0014.06.2021. 3750,0026.01.2022. 560,0025.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2003 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka dd Iznos duga (početni iznos glavnice) 15000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2002
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 149,00 Ugovorena kamatna stopa 8,57
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 24000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2010
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 205,35 Ugovorena kamatna stopa 4,87
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica26.01.2022. Nositelj obveze Osobno26.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.26.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0026.01.2022. 3981,6826.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.01.2022. EUR - Euro26.01.2022. Godina zaduženja 202126.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3626.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 950,0026.01.2022. 126,0926.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,8526.01.2022.
Napomena 26.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Nova Gradiška Poštanski broj 35400
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 150,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 250000,00 200000,0026.01.2022. 40000,0025.01.2023.
Katastarska općina Nova Gradiška Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Osijek Poštanski broj 31000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50,10
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,00 377475,0026.01.2022. 50000,0025.01.2023.
Katastarska općina Osijek Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit) Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od osiguranja, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2022.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dragalić Poštanski broj 35428
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 8573,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,00 7700,0026.01.2022. 2000,0025.01.2023.
Katastarska općina Medari Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom31.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2018.
Mjesto Dragalić31.12.2018. Poštanski broj 3542831.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2018. Površina 45,0031.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 116000,0031.12.2018. 75000,0026.01.2022. 16000,0025.01.2023.
Katastarska općina Dragalić31.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Dragalić14.06.2021. Poštanski broj 3542814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 120,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0014.06.2021. 120000,0026.01.2022. 30000,0025.01.2023.
Katastarska općina Dragalić14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Rješenjem o nasljedstvu iza pokojnih roditelja14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Dragalić14.06.2021. Poštanski broj 3542814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 12361,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0014.06.2021. 11250,0026.01.2022. 2500,0025.01.2023.
Katastarska općina Dragalić14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Rješenjem o nasljedstvu iza pokojnih roditelja14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak14.06.2021. Oranica (Njiva)26.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Dragalić14.06.2021. Poštanski broj 3542814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 591,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0014.06.2021. 500,0025.01.2023.
Katastarska općina Dragalić14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Rješenje o nasljedstvu iza pokojnih roditelja14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)14.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska14.06.2021.
Mjesto Dragalić14.06.2021. Poštanski broj 3542814.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni14.06.2021. Površina 1188,0014.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4000,0014.06.2021. 2000,0026.01.2022. 265,4526.01.2022.
Katastarska općina Dragalić14.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno14.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Rješenje o nasljedstvu iza pokojnih roditelja14.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Dragalić25.01.2023. Poštanski broj 3542825.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 6376,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0025.01.2023.
Katastarska općina Dragalić25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip ŠKODA OCTAVIA
Godina proizvodnje 2005 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,00 15000,0026.01.2022. 1500,0025.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja nekretnine FINANCIJSKIM LIZINGOM FINANCIJSKIM LIZINGOM - otplaćeno 2013.g.26.01.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji04.09.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio04.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Trgovački obrt BREZA04.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 2541251267704.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Trg sv.Ivana Krstitelja 13, Dragalić04.09.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0004.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu04.09.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017. OIB 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017. 04.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno04.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice14.06.2021. Naziv poslovnog subjekta KONČAR Elektroindustrija dd14.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 4505012641714.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Fallerovo šetalište 2214.06.2021.
Broj dionica 8214.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 470,0014.06.2021. 900,0026.01.2022. 127,0025.01.2023.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%14.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno14.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom14.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Rješenjem o nasljedstvu iza pokojnih roditelja14.06.2021. Rješenjem o nasljedstvu iza pokojnih roditelja. Trenutna vrijednost na zagrebačkoj burzi 900,00 kn26.01.2022. Rješenjem o nasljedstvu iza pokojnih roditelja. Trenutna vrijednost na zagrebačkoj burzi 127,00 u00e2u0082u00ac, (25.01.2023.g.)25.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji