Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Paunović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zoran 06.07.2021. Prezime Paunović06.07.2021.
Stručna sprema Doktor Znanosti06.07.2021.
Zvanje Ekonomist06.07.2021. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske06.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 21300 Makarska06.07.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik06.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Makarska06.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 21300 Makarska06.07.2021. Ulica Kralja Tomislava06.07.2021. Kućni broj 106.07.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38595907717606.07.2021.
Datum početka mandata 07/06/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Pavones d.o.o.06.07.2021. OIB pravne osobe 9774241832706.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21300 Makarska06.07.2021. Ulica Prvosvibanjska 06.07.2021. Kućni broj 1506.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 14/05/201006.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202106.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Eno kultura d.o.o.06.07.2021. OIB pravne osobe 5740725449606.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.07.2021. Ulica Ćire Truhelke 06.07.2021. Kućni broj 2106.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/01/201306.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202106.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor06.07.2021. Naziv pravne osobe Dalmatinska vinska izložba06.07.2021. OIB pravne osobe 3318986892806.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.07.2021. Ulica Pavlenski put06.07.2021. Kućni broj 7a06.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/10/201106.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 07/06/202106.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20825,6706.07.2021. 2805,0027.01.2023. Neto iznos (EUR) 13739,6906.07.2021. 2093,7427.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.07.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2021. Postoji14.01.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Europska komisija14.01.2022. OIB isplatitelja 1234567891114.01.2022.
Neto iznos (EUR) 19540,0014.01.2022. 2593,4014.01.2022. Vremenski raspon Mjesečno14.01.2022.
Vrsta Poticaj (potpora)14.01.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 14.01.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Republika Hrvatska27.01.2023. OIB isplatitelja 8439795662327.01.2023.
Neto iznos (EUR) 145,0027.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno27.01.2023.
Vrsta Poticaj (potpora)27.01.2023.
Korisnik Svrha
Napomena Dječji doplatak.27.01.2023.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji06.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit06.07.2021. Nositelj obveze Osobno06.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb06.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0006.07.2021. 10617,8206.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2021. EUR - Euro06.07.2021. Godina zaduženja 201706.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 4806.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1951,1606.07.2021. 258,9406.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 7,9506.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Dugovanje06.07.2021. Nositelj obveze Osobno06.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Eno kultura d.o.o.06.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 175000,0006.07.2021. 23226,4906.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna06.07.2021. EUR - Euro06.07.2021. Godina zaduženja 201906.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12006.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1770,0006.07.2021. 234,9206.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0006.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji06.07.2021.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica06.07.2021. Nositelj potraživanja Osobno06.07.2021.
Iznos (EUR) 770000,0006.07.2021. 102196,5606.07.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji06.07.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2021. Marka/tip Renault Espace06.07.2021.
Godina proizvodnje 201606.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112000,0006.07.2021. 14864,9506.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2021. Marka/tip Citroen C406.07.2021.
Godina proizvodnje 201106.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0006.07.2021. 3981,6806.07.2021.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Pavones d.o.o.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 9774241832706.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Makarska06.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 25,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021. OIB 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Kao osnivač temeljem društvenog ugovora. 06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Eno kultura d.o.o.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 5740725449606.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021. OIB 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Dalmatinska vinska izložba06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 3318986892806.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb06.07.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0006.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu06.07.2021.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021. OIB 06.07.2021. 06.07.2021. 06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2021. Naziv poslovnog subjekta Petrokemija d.d.06.07.2021.
OIB poslovnog subjekta 2450368500806.07.2021. Sjedište poslovnog subjekta Aleja Vukovara 4, Kutina06.07.2021.
Broj dionica 106.07.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0006.07.2021. 1,3306.07.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.07.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2021.
Napomena 06.07.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.07.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2021.