Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Morović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zoran21.09.2017. Prezime Morović 21.09.2017.
Stručna sprema VŠS21.09.2017.
Zvanje inženjer elektrotehnike21.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka21.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana21.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece21.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 23282 Žman21.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji21.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik21.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sali21.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23281 Sali21.09.2017. Ulica Sali II21.09.2017. Kućni broj 74/A21.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852337704221.09.2017.
Datum početka mandata 08/06/201721.09.2017. 21/05/202115.10.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202121.09.2017. 18/05/202515.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno21.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji21.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji21.09.2017. Postoji15.10.2021. Ne postoji03.02.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća 15.10.2021. Naziv pravne osobe Županijska lučka uprava Zadarske županije15.10.2021.
OIB pravne osobe 5839816541115.10.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski15.10.2021.
Datum početka dužnosti 21/12/201815.10.2021. Datum kraja dužnosti 15.10.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 23000 Zadar15.10.2021. Ulica Franka Lisice 15.10.2021. Kućni broj 7715.10.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3852325056315.10.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji21.09.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji21.09.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12634,7221.09.2017. 12860,3415.10.2021. 1714,3403.02.2023. Neto iznos (EUR) 10107,7721.09.2017. 10288,2715.10.2021. 1212,3203.02.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji21.09.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji21.09.2017. Postoji15.10.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0015.10.2021. 2000,0003.02.2023. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti15.10.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini15.10.2021.
Napomena 15.10.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji21.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OŠ Petar Lorini21.09.2017. OIB poslodavca 1356947977221.09.2017.
Bruto iznos (EUR) 111720,0021.09.2017. 11535,4515.10.2021. 1530,9615.10.2021. Neto iznos (EUR) 78864,0021.09.2017. 8694,6915.10.2021. 1153,8915.10.2021.
Datum stupanja u radni odnos 09/01/199521.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 21.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji21.09.2017. Postoji03.02.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 140000,0003.02.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka03.02.2023.
Vremenski raspon Jednokratno03.02.2023.
Napomena Prihod je od prodaje kuće punice. Pola novca je darovala mojoj supruzi i nalazi se na mom računu, a pola sestri od supruge.03.02.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji21.09.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi21.09.2017. OIB isplatitelja 9912223570921.09.2017.
Neto iznos (EUR) 2550,0021.09.2017. 552,4803.02.2023. Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.09.2017.
Vrsta Poticaj21.09.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji21.09.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit21.09.2017. Nositelj obveze Osobno21.09.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka21.09.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 62000,0021.09.2017.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak21.09.2017. Godina zaduženja 200521.09.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 30021.09.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 323,0521.09.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,3021.09.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Leasing15.10.2021. Nositelj obveze Osobno15.10.2021.
Predmet leasinga osobni automobil15.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing15.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 32042,7215.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro15.10.2021. Godina zaduženja 201815.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 7215.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 512,0215.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,8515.10.2021.
Napomena 15.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit15.10.2021. Nositelj obveze Osobno15.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb15.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 120000,0015.10.2021. 15926,7415.10.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna15.10.2021. EUR - Euro15.10.2021. Godina zaduženja 201915.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12015.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1373,5915.10.2021. 182,2315.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,6815.10.2021.
Napomena 15.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji21.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji21.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2017. Površina 540,0021.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0021.09.2017. 150000,0003.02.2023.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Zadar21.09.2017. Poštanski broj 2300021.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2017. Površina 61,5621.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700000,0021.09.2017. 150000,0003.02.2023.
Katastarska općina Zadar21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2017. Površina 480,0021.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 400000,0021.09.2017. 70000,0003.02.2023.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2017. Površina 292,0021.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0021.09.2017. 25000,0003.02.2023.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.09.2017. Površina 62,0021.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0021.09.2017. 3981,6821.09.2017.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.09.2017. Površina 16,5021.09.2017. 1,6515.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 200000,0021.09.2017. 33000,0003.02.2023.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak21.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.09.2017.
Mjesto Žman21.09.2017. Poštanski broj 2328221.09.2017.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar21.09.2017. Površina 0,6521.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0021.09.2017. 13272,2821.09.2017.
Katastarska općina Žman21.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno21.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Nasljedstvom21.09.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji21.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.09.2017. Marka/tip Ford Transit21.09.2017.
Godina proizvodnje 200721.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0021.09.2017. 40000,0015.10.2021. 5000,0003.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil21.09.2017. Marka/tip KIA Soul21.09.2017.
Godina proizvodnje 201021.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0021.09.2017. 5308,9121.09.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug21.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Brod21.09.2017. Marka/tip drveni 8m21.09.2017.
Godina proizvodnje 199021.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0021.09.2017. 10000,0003.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno21.09.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)21.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil15.10.2021. Marka/tip Škoda Superb15.10.2021.
Godina proizvodnje 201715.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 140000,0015.10.2021. 20000,0003.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno15.10.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)15.10.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor15.10.2021. Marka/tip Antonio Carraro Tigrone 580015.10.2021.
Godina proizvodnje 201915.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0015.10.2021. 15926,7415.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno15.10.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.10.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava i kreditno zaduženje15.10.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji21.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji21.09.2017. Postoji15.10.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a15.10.2021. Naziv poslovnog subjekta OPG Morović Zoran15.10.2021.
OIB poslovnog subjekta 7466342602815.10.2021. Sjedište poslovnog subjekta Žman 11, 23282 Žman15.10.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.10.2021. Način stjecanja Na neki drugi način15.10.2021.
Drugi način stjecanja osnivanjem OPG-a15.10.2021.
Napomena 15.10.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta15.10.2021. Naziv poslovnog subjekta Intrada15.10.2021.
OIB poslovnog subjekta 7466342602815.10.2021. Sjedište poslovnog subjekta Žman 11, 23282 Žman15.10.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno15.10.2021. Način stjecanja Na neki drugi način15.10.2021.
Drugi način stjecanja osnivač15.10.2021.
Napomena Od kada obavljam dužnost načelnika obrt ne radi. Nisam ga ugasio da ne izgubim povlasticu za ribolov.15.10.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji21.09.2017. Postoji03.02.2023.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0003.02.2023. Valuta EUR - Euro03.02.2023.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug03.02.2023. Način stjecanja Na neki drugi način03.02.2023.
Drugi način stjecanja Darovanje03.02.2023.
Napomena Prihod je od prodaje kuće punice. Pola novca je darovala mojoj supruzi i nalazi se na mom računu, a pola sestri od supruge.03.02.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji21.09.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PZ Žman21.09.2017. Sjedište pravne osobe Žman 14021.09.2017.
OIB pravne osobe 9843737522621.09.2017.
Datum učlanjenja 05/09/199121.09.2017. Datum kraja članstva 21.09.2017.
Funkcije Upravitelj21.09.2017.
Napomena Volonter15.10.2021.