Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zoran Hegedić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zoran23.06.2017. Prezime Hegedić 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje Elektrotehničar - energetičar23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 42225 Breznički Hum23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Breznički Hum23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42225 Breznički Hum23.06.2017. Ulica Breznički Hum23.06.2017. Kućni broj 423.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854261812723.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 31/05/202101.08.2021. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202123.06.2017. 18/05/202501.08.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 7912,2623.06.2017. 11183,7501.08.2021. 1484,2401.08.2021. Neto iznos (EUR) 5704,4523.06.2017. 7927,9201.08.2021. 1052,0901.08.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Zagrebačka banka d.d. Zagreb23.06.2017. OIB poslodavca 9296322347323.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 20852,8423.06.2017. 25852,8401.08.2021. 3431,1501.08.2021. Neto iznos (EUR) 14208,5623.06.2017. 18154,2201.08.2021. 2409,4501.08.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/07/200423.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 14884,8723.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201323.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 9423.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 458,8623.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,8923.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10842,2223.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 200723.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18023.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 181,2723.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,4723.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017. Osobno01.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.06.2017. sberbank d.d.01.08.2021. Nova hrvatska banka13.05.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 19154,9723.06.2017. 30000,0001.08.2021. 40000,0013.05.2023.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201023.06.2017. 202001.08.2021. 202313.05.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 18023.06.2017. 12001.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 237,7123.06.2017. 345,0001.08.2021. 396,0013.05.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,4723.06.2017. 6,0501.08.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25618,1323.06.2017. 19946,0501.08.2021. 17252,7213.05.2023.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201223.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 192,6123.06.2017. 176,2101.08.2021. 175,8613.05.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,4723.06.2017. 3,0513.05.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.08.2021. Nositelj obveze Bračni drug01.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka babka01.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0001.08.2021. 39816,8401.08.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.08.2021. EUR - Euro01.08.2021. Godina zaduženja 201901.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12001.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3240,9501.08.2021. 430,0201.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,4001.08.2021.
Napomena 01.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.08.2021. Nositelj obveze Bračni drug01.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka01.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13189,0201.08.2021.
Valuta duga EUR - Euro01.08.2021. Godina zaduženja 200101.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 34101.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 125,1801.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 1,4901.08.2021.
Napomena 01.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.08.2021. Nositelj obveze Osobno01.08.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka01.08.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3391,2101.08.2021.
Valuta duga EUR - Euro01.08.2021. Godina zaduženja 200701.08.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 18001.08.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 175,7001.08.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,0901.08.2021.
Napomena 01.08.2021.

Obveza

Vrsta obveze Leasing31.01.2024. Nositelj obveze Bračni drug31.01.2024.
Predmet leasinga osobni automobil31.01.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UniCredig leasing Croatia d.o.o.31.01.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23157,4131.01.2024.
Valuta duga EUR - Euro31.01.2024. Godina zaduženja 202331.01.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.01.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 964,8931.01.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,0531.01.2024.
Napomena Broj leasing rata je 2, obveza plaćanja godišnja i iznosi 12.294,43 EUR31.01.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Breznički Hum23.06.2017. Poštanski broj 4222523.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 741,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0023.06.2017. 99542,1123.06.2017.
Katastarska općina Butkovec23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan01.08.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.08.2021.
Mjesto Zagreb01.08.2021. Poštanski broj 1000001.08.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.08.2021. Površina 40,3001.08.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39000,0001.08.2021. 5176,1901.08.2021.
Katastarska općina Trešnjevka01.08.2021. Vrsta vlasništva Knjižno01.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno01.08.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.08.2021.
Napomena 01.08.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Mazda 323.06.2017. Mazda CX501.08.2021.
Godina proizvodnje 201223.06.2017. 201801.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0023.06.2017. 150000,0001.08.2021. 19908,4201.08.2021.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip Citroen Berlingo23.06.2017.
Godina proizvodnje 201723.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0023.06.2017. 75000,0001.08.2021. 9954,2101.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.08.2021. Marka/tip Mazda 201.08.2021.
Godina proizvodnje 201801.08.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0001.08.2021. 6636,1401.08.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug01.08.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.08.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.01.2024. Marka/tip mazda cx 531.01.2024.
Godina proizvodnje 202331.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 34563,3031.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug31.01.2024. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017.