Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Pinjuh

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zlatko20.09.2016. Prezime Pinjuh 20.09.2016.
Stručna sprema VSS20.09.2016.
Zvanje Doktor medicine20.09.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica20.09.2016. Hrvatska demokratska zajednica20.09.2016. Nisam član stranke03.01.2020. HRVATSKA NARODNA LISTA15.07.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena20.09.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.09.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31309 Grabovac20.09.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.09.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik20.09.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Čeminac20.09.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31325 Čeminac20.09.2016. Ulica Matije Gupca20.09.2016. Kućni broj 120.09.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853175654320.09.2016.
Datum početka mandata 31/10/201420.09.2016. 21/05/201711.07.2017. 24/05/202115.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/201720.09.2016. 23/05/202111.07.2017. 23/05/202515.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski20.09.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji20.09.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji20.09.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji20.09.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Liječnik u Timu I HMP20.09.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za hitnu medicinu Požeško-Slavonske županije20.09.2016. OIB pravne osobe 3811002193520.09.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34000 Požega20.09.2016. Ulica Matije Gupca20.09.2016. Kućni broj 1020.09.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 31/10/201120.09.2016. Datum prestanka radnog odnosa 20.09.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.09.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Liječnik u Timu I HMP20.09.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski zavod za hitnu medicinu Požeško-Slavobnske županije20.09.2016. OIB pravne osobe 3811002193520.09.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 34000 Požega20.09.2016. Ulica Matije Gupca20.09.2016. Kućni broj 1020.09.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 31/10/201120.09.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20.09.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Općine Čeminac15.07.2021. Naziv pravne osobe Općina Čeminac15.07.2021. OIB pravne osobe 9472415255915.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31325 Čeminac15.07.2021. Ulica Matije Gupca15.07.2021. Kućni broj 115.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 21/07/201715.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21/05/202115.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 4000,0020.09.2016. 5000,0011.07.2017. 6311,0003.01.2020. 6700,0031.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji20.09.2016.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Hrvatski zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije20.09.2016. OIB isplatitelja 3811002193520.09.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 11700,0020.09.2016. 18700,0003.01.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada20.09.2016.
Napomena

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Zavod za hitnu medicinu Požeško-Slavonske županije21.06.2021. OIB isplatitelja 3811002193521.06.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 20000,0021.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.09.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji20.09.2016. Postoji21.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Općina Čeminac21.06.2021. OIB isplatitelja 9472415255921.06.2021.
Neto iznos (HRK) 2960,1821.06.2021. 5850,0031.01.2022. Vremenski raspon Mjesečno21.06.2021.
Vrsta Subvencija21.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 21.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji20.09.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit20.09.2016. Nositelj obveze Osobno20.09.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ20.09.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1500000,0020.09.2016. 185439,7911.01.2021. 183222,3821.06.2021. 179574,5131.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro20.09.2016. Godina zaduženja 200620.09.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 42020.09.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 600,0020.09.2016. 1201,8111.01.2021. 1173,5121.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,4020.09.2016. 4,9411.01.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.01.2021. Nositelj obveze Osobno11.01.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ11.01.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 259450,0011.01.2021. 248544,6721.06.2021. 230715,2831.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.01.2021. Godina zaduženja 202011.01.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12011.01.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3027,2711.01.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,9811.01.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.09.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.09.2016. Ne postoji11.07.2017. Postoji31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2016.
Mjesto Grabovac20.09.2016. Poštanski broj 3132520.09.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar20.09.2016. Površina 50,0020.09.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0020.09.2016.
Katastarska općina Grabovac20.09.2016. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2016.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.09.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan31.01.2022. Kuća sa okućnicom17.03.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Osijek31.01.2022. Karanac17.03.2022. Poštanski broj 3100031.01.2022. 3130917.03.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 62,4431.01.2022. 803,0017.03.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 472500,0031.01.2022. 150000,0017.03.2022.
Katastarska općina Osijek31.01.2022. Karanac17.03.2022. Vrsta vlasništva Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Suvlasnik s trećim osobama17.03.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka31.01.2022. Nasljedstvom17.03.2022.
Postotak 50,0017.03.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.09.2016. Ne postoji17.03.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.09.2016. Marka/tip Peugeot 30820.09.2016.
Godina proizvodnje 201220.09.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0020.09.2016. 35000,0011.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)20.09.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil03.01.2020. Marka/tip BMV03.01.2020.
Godina proizvodnje 201903.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 500000,0003.01.2020.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)03.01.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.09.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji20.09.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji20.09.2016.

Podatci o štednji

Iznos 350000,0020.09.2016. 450000,0003.01.2020. 550000,0011.01.2021. 600000,0021.06.2021. 400000,0031.01.2022. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.09.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama20.09.2016. Osobno11.01.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)20.09.2016. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.07.2017. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine03.01.2020. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka11.01.2021.
Postotak 90,0020.09.2016.
Drugi način stjecanja Sudske presude u radnom sporu20.09.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji20.09.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HNK Grabovac20.09.2016. Sjedište pravne osobe Grabovac20.09.2016.
OIB pravne osobe 3091877345420.09.2016.
Datum učlanjenja 01/07/200320.09.2016. Datum kraja članstva 20.09.2016.
Funkcije Trener, Predsjednik20.09.2016.
Napomena