Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Mađeruh

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Zlatko23.06.2017. Prezime Mađeruh 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje strojarski tehničar23.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43293 Mali Zdenci23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Grubišno Polje23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43290 Grubišno Polje23.06.2017. Ulica Trg bana Josipa Jelačića23.06.2017. Kućni broj 123.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854344820223.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 21/05/202115.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202123.06.2017. 22/05/202515.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017. Postoji15.07.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik15.07.2021. Naziv pravne osobe Grad Grubišno Polje15.07.2021. OIB pravne osobe 1391865667915.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43290 Grubišno Polje15.07.2021. Ulica Trg bana Josipa Jelačića15.07.2021. Kućni broj 115.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/05/201715.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202115.07.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16989,9123.06.2017. 20557,8011.03.2020. 2728,5124.01.2023. Neto iznos (EUR) 11006,8623.06.2017. 13309,7911.03.2020. 13832,5310.01.2022. 1835,9124.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017. Ne postoji24.01.2023.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Dječji vrtić Tratinčica23.06.2017. OIB poslodavca 1578388073323.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 70437,9123.06.2017. 8170,6811.03.2020. 8543,8910.01.2022. 1133,8510.01.2022. Neto iznos (EUR) 54266,0123.06.2017. 6149,3311.03.2020. 6449,7410.01.2022. 855,9310.01.2022.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/198023.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.
Napomena Supruzi Ankici Mađeruh prestaje radni odnos jer ostvaruje pravo na mirovinu.10.01.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji23.06.2017. Ne postoji11.03.2020. Postoji24.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2330,2823.06.2017. 309,2423.06.2017. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti23.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 519,6624.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada24.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2023.
Napomena Supruga Ankica Mađeruh od 1.1.2022. godine nalazi se u mirovini.24.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji23.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju 23.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570923.06.2017.
Neto iznos (EUR) 14457,2123.06.2017. 16445,0011.03.2020. 2182,6311.03.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini23.06.2017.
Vrsta Poticaj23.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.03.2020. OIB isplatitelja 9912223570911.03.2020.
Neto iznos (EUR) 55593,0011.03.2020. 111186,0030.12.2020. 14756,9230.12.2020. Vremenski raspon Jednokratno11.03.2020.
Vrsta Subvencija11.03.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju11.03.2020. OIB isplatitelja 9912223570911.03.2020.
Neto iznos (EUR) 11376,0011.03.2020. 1509,8511.03.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.03.2020.
Vrsta Poticaj11.03.2020.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka d.d. 23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 4000,0023.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201423.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 121,9423.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,0023.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka d.d.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0023.06.2017. 3981,6823.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201723.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3623.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 933,1423.06.2017. 1343,2911.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,4923.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo23.06.2017. Nositelj obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Podravska banka d.d.23.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0023.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201223.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 14423.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 265,1523.06.2017. 257,4311.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 7,5723.06.2017. 6,5111.03.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Mali Zdenci23.06.2017. Poštanski broj 4329323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 687,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0023.06.2017. 66361,4023.06.2017.
Katastarska općina Mali Zdenci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Mali Zdenci 23.06.2017. Poštanski broj 4329323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 4485,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,0023.06.2017. 3716,2423.06.2017.
Katastarska općina Mali Zdenci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Dapčevački Brđani 23.06.2017. Poštanski broj 4329023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 48140,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0023.06.2017. 4645,3023.06.2017.
Katastarska općina Dapčevica23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Pavlovac23.06.2017. Poštanski broj 4329323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 109866,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 165000,0023.06.2017. 250000,0011.03.2020. 33180,7011.03.2020.
Katastarska općina Pavlovac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Pavlovac23.06.2017. Poštanski broj 4329323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 17771,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 24000,0023.06.2017. 3185,3523.06.2017.
Katastarska općina Pavlovac23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Veliki Zdenci 23.06.2017. Poštanski broj 4329323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 67,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 113000,0023.06.2017. 210000,0011.03.2020. 27871,7911.03.2020.
Katastarska općina Veliki Zdenci23.06.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2020.
Mjesto Mali Zdenci 11.03.2020. Poštanski broj 4329311.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2020. Površina 1111,0011.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0011.03.2020. 5308,9111.03.2020.
Katastarska općina Mali Zdenci11.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2020.
Mjesto Velika Trnovitica11.03.2020. Poštanski broj 4328411.03.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv11.03.2020. Površina 441,0011.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0011.03.2020. 1327,2311.03.2020.
Katastarska općina Trnovitica11.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2020.
Mjesto Velika Trnovitica11.03.2020. Poštanski broj 4328411.03.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv11.03.2020. Površina 1472,0011.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0011.03.2020. 60000,0010.01.2022. 7963,3710.01.2022.
Katastarska općina Trnovitica11.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2020. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma24.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2023.
Mjesto Topolovica24.01.2023. Poštanski broj 4327024.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2023. Površina 15060,0024.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 176,9724.01.2023.
Katastarska općina Topolovica24.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)24.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska24.01.2023.
Mjesto Topolovica24.01.2023. Poštanski broj 4327024.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni24.01.2023. Površina 16283,0024.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 88,4824.01.2023.
Katastarska općina Topolovica24.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno24.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno24.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.01.2023.
Napomena 24.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.06.2017. Marka/tip Prima tehničar 23.06.2017.
Godina proizvodnje 199923.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0023.06.2017. 5308,9123.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor23.06.2017. Marka/tip Landini 23.06.2017.
Godina proizvodnje 198723.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0023.06.2017. 15000,0010.01.2022. 1990,8410.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor11.03.2020. Marka/tip Fend Favorit11.03.2020.
Godina proizvodnje 197911.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 90000,0011.03.2020. 80000,0010.01.2022. 10617,8210.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka11.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2020. Marka/tip Ford fiesta11.03.2020.
Godina proizvodnje 201011.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0011.03.2020. 30000,0010.01.2022. 3981,6810.01.2022.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2020. Marka/tip Nissan Qaisqai30.12.2020.
Godina proizvodnje 201630.12.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 102000,0030.12.2020. 95000,0010.01.2022. 12608,6710.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno30.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka30.12.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Sabatti23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0023.06.2017. 1194,5123.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Benelli23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0023.06.2017. 1327,2323.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Steyr Mahhlih23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11000,0023.06.2017. 1459,9523.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Crvena zastava23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 700,0023.06.2017. 92,9123.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Crvena zastava23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0023.06.2017. 66,3623.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip FM Power23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0023.06.2017. 199,0823.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Beretta23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0023.06.2017. 331,8123.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Lovačko oružje23.06.2017. Marka/tip Crvena zastava 23.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0023.06.2017. 199,0823.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine11.03.2020. Marka/tip Prskalica za traktor11.03.2020.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32000,0011.03.2020. 4247,1311.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka11.03.2020.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta HT d.d.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb23.06.2017.
Broj dionica 6923.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,9523.06.2017. 15,7923.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Podravska banka d.d.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 9732628315423.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta 48000 Koprivnica, Opatička 323.06.2017.
Broj dionica 523.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 400,0023.06.2017. 53,0923.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 3914685747523.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Park stara Trešnjevka 423.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 13180,9623.06.2017. 1749,2923.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine temeljem Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji 23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo Bilogora23.06.2017. Sjedište pravne osobe Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 523.06.2017.
OIB pravne osobe 8614917390623.06.2017.
Datum učlanjenja 01/01/198823.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije član i predsjednik Lovne jedinice Veliki i Mali Zdenci 23.06.2017. član Lovne jedinice Veliki i Mali Zdenci i član LD Srndać Veliki i Mali Zdenci10.01.2022.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga sudionika Domovinskog rata RH Bilogora 9123.06.2017. Sjedište pravne osobe Grubišno Polje, Trg bana Josipa Jelačića 523.06.2017.
OIB pravne osobe 8154509856623.06.2017.
Datum učlanjenja 14/02/199223.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije član 23.06.2017.
Napomena