Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatko Babić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zlatko05.10.2017. Prezime Babić05.10.2017.
Stručna sprema VSS05.10.2017.
Zvanje Diplomirani inženjer kemijske tehnologije05.10.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica05.10.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana05.10.2017. Izvanbračna zajednica23.02.2020.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece05.10.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 44320 Kutina05.10.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji05.10.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik05.10.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Kutina05.10.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 44320 Kutina05.10.2017. Ulica Trg kralja Tomislava05.10.2017. Kućni broj 1205.10.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854469201005.10.2017.
Datum početka mandata 16/06/201705.10.2017. 16/06/202111.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/06/202105.10.2017. 16/06/202511.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno05.10.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji05.10.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji05.10.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji05.10.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji05.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direltor Proizvodnje gnojiva05.10.2017. Naziv pravne osobe Petrokemija d.d.05.10.2017. OIB pravne osobe 2450368500805.10.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina05.10.2017. Ulica Aleja Vukovara05.10.2017. Kućni broj 405.10.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 06/06/199005.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/06/201705.10.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik11.07.2021. Naziv pravne osobe Grad Kutina11.07.2021. OIB pravne osobe 4188887450011.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 44320 Kutina11.07.2021. Ulica Trg Kralja Tomislava 11.07.2021. Kućni broj 1211.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/06/201711.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/06/202111.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23096,1205.10.2017. 24525,9023.02.2020. 23538,2011.07.2021. Neto iznos (HRK) 14531,7505.10.2017. 15421,8623.02.2020. 15508,5211.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji05.10.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji05.10.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji05.10.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Petrokemija d.d.05.10.2017. Centar za socijalnu skrb Kutina23.02.2020. OIB poslodavca 2450368500805.10.2017. 3007025040023.02.2020.
Bruto iznos (HRK) 144000,0005.10.2017. 5200,4023.02.2020. 5800,0011.07.2021. Neto iznos (HRK) 100800,0005.10.2017. 4117,2223.02.2020. 4363,1111.07.2021.
Datum stupanja u radni odnos 06/06/199005.10.2017. 07/01/201923.02.2020. Datum prestanka radnog odnosa 05.10.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji05.10.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji05.10.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji05.10.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji05.10.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji05.10.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2017.
Mjesto Kutina05.10.2017. Poštanski broj 4432005.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2017. Površina 350,0005.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 888000,0005.10.2017.
Katastarska općina Kutina05.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug05.10.2017. Izvanbračni drug23.02.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)05.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom05.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2017.
Mjesto Kutina05.10.2017. Poštanski broj 4432005.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2017. Površina 935,0005.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 140000,0005.10.2017. 200000,0023.02.2020. 350000,0011.07.2021.
Katastarska općina Kutina05.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2017.
Oblik vlasništva Osobno05.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman05.10.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska05.10.2017.
Mjesto Kolan05.10.2017. Poštanski broj 2325105.10.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni05.10.2017. Površina 37,1005.10.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 310000,0005.10.2017.
Katastarska općina Kolan05.10.2017. Vrsta vlasništva Knjižno05.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug05.10.2017. Izvanbračni drug23.02.2020. Način stjecanja Kupnjom od kapitala05.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji05.10.2017. Postoji11.07.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.07.2021. Marka/tip Ford Fiesta11.07.2021.
Godina proizvodnje 201611.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0011.07.2021.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug11.07.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.07.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji05.10.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji05.10.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji05.10.2017. Ne postoji23.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 9090,8905.10.2017. Valuta EUR - Euro05.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug05.10.2017. Način stjecanja Od kapitala05.10.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 7056,3005.10.2017. Valuta AUD - Australski Dolar05.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug05.10.2017. Način stjecanja Nasljedstvom05.10.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji05.10.2017.