Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatan Sremec

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zlatan13.07.2017. Prezime Sremec 13.07.2017.
Stručna sprema VSS13.07.2017.
Zvanje doktor veterinarske medicine13.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica13.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena13.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 48314 Koprivnički Ivanec13.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji13.07.2017. Mjesto 48314 Koprivnički Ivanec13.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika13.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Koprivnički Ivanec13.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 48314 Koprivnički Ivanec13.07.2017. Ulica M. Gupca13.07.2017. Kućni broj 1213.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854863810013.07.2017. Fax (službeni) 13.07.2017.
Datum početka mandata 01/11/201413.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 09/06/201713.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Volonterski13.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 12/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji13.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 3501,0013.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji13.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj ministarstvo poljoprivrede13.07.2017. OIB isplatitelja 7676736919713.07.2017.
Neto iznos (HRK) 16000,0013.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini13.07.2017.
Vrsta Poticaj13.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.07.2017. Nosioc obveze Osobno13.07.2017.
Vjerovnik privredna banka zagreb13.07.2017. Iznos duga 792000,0013.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.07.2017. Godina zaduženja 200613.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24013.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3300,0013.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 5,9513.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.07.2017.
Mjesto Koprivnički Ivanec13.07.2017. Poštanski broj 4831413.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.07.2017. Površina 1560,0013.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 800000,0013.07.2017.
Katastarska općina Koprivnički Ivanec13.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.07.2017. Marka/tip ford13.07.2017.
Godina proizvodnje 199713.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0013.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji13.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice13.07.2017. Naziv poslovnog subjekta zagrebačka banka13.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9296322347313.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb13.07.2017.
Broj dionica 513.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 40,0013.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos13.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji13.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: