Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Zlatan Avar

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Zlatan07.07.2017. Prezime Avar07.07.2017.
Stručna sprema VSS07.07.2017.
Zvanje Diplomirani informatičar07.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke07.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana07.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece07.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 42000 Varaždin07.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji07.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik gradonačelnika07.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Varaždin07.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42000 Varaždin07.07.2017. Ulica Trg kralja Tomislava07.07.2017. Kućni broj 107.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854240250307.07.2017. Fax (službeni) +3854221074207.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201707.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 08/06/202107.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno07.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji07.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji07.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji07.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji07.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto v.d. rukovoditelja Poslovna informatika07.07.2017. Naziv pravne osobe Hrvatska radiotelevizija07.07.2017. OIB pravne osobe 07.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb07.07.2017. Ulica Prisavlje07.07.2017. Kućni broj 307.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 14/07/200107.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30/06/201707.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 23002,5407.07.2017. Neto iznos (HRK) 14547,0907.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji07.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji07.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji07.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji07.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji07.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća07.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska07.07.2017.
Mjesto Varaždin07.07.2017. Poštanski broj 4200007.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni07.07.2017. Površina 130,0007.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0007.07.2017.
Katastarska općina Varaždin07.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom07.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji07.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil07.07.2017. Marka/tip Suzuki 07.07.2017.
Godina proizvodnje 201607.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 129000,0007.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji07.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656007.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.07.2017.
Broj dionica 6707.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 265,0007.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Business Intelligence Concept j.do.o.07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9512632644807.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0007.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Udio u fondu07.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Zagrebačka banka d.d.07.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 9296322347307.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb07.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 74686,9707.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji07.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0007.07.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna07.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno07.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada07.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji07.07.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: