Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Željko Tufekčić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Željko16.12.2016. Prezime Tufekčić16.12.2016.
Stručna sprema VSS16.12.2016.
Zvanje diplomirani ekonomist16.12.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana16.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb16.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Državni tajnik16.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo financija16.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb16.12.2016. Ulica Katančićeva16.12.2016. Kućni broj 516.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459139216.12.2016. Fax (službeni) +3851459112516.12.2016.
Datum početka mandata 22/11/201616.12.2016. Predviđeni datum kraja mandata 09/11/202016.12.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno16.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 31/05/2018

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji16.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji16.12.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji16.12.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji16.12.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Direktor16.12.2016. Naziv pravne osobe Plavi partner d.o.o.16.12.2016. OIB pravne osobe 3632472363216.12.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.12.2016. Ulica Remetinečka cesta16.12.2016. Kućni broj 5c16.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 12/11/201216.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 21/11/201616.12.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 24200,0016.12.2016. Neto iznos (HRK) 15600,0016.12.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji16.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji16.12.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji16.12.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji16.12.2016.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Plavi partner d.o.o.16.12.2016. OIB poslodavca 3632472363216.12.2016.
Bruto iznos (HRK) 88800,0016.12.2016. Neto iznos (HRK) 63000,0016.12.2016.
Datum stupanja u radni odnos 15/03/201316.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa 16.12.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji16.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.12.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.12.2016. Nosioc obveze Osobno16.12.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.16.12.2016. Iznos duga 70000,0016.12.2016.
Valuta duga EUR - Euro16.12.2016. Godina zaduženja 200416.12.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 36016.12.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 420,0016.12.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,8016.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji16.12.2016.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica16.12.2016. Nosioc potraživanja Osobno, Bračni drug16.12.2016.
Iznos (HRK) 140000,0016.12.2016. 90000,0027.06.2018. Vremenski raspon Jednokratno16.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan16.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2016.
Mjesto Zagreb16.12.2016. Poštanski broj 1000016.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2016. Površina 140,3016.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1400000,0016.12.2016.
Katastarska općina Klara16.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2016.
Mjesto Zagreb16.12.2016. Poštanski broj 1000016.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2016. Površina 15,0016.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0016.12.2016.
Katastarska općina Klara16.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka16.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža16.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2016.
Mjesto Zagreb16.12.2016. Poštanski broj 1000016.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2016. Površina 12,0016.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0016.12.2016.
Katastarska općina Klara 16.12.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno16.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište16.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2016.
Mjesto Mrkopalj16.12.2016. Poštanski broj 5131516.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2016. Površina 454,0016.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0016.12.2016.
Katastarska općina Mrkopalj16.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak16.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.12.2016.
Mjesto Zagreb16.12.2016. Poštanski broj 1000016.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.12.2016. Površina 1780,0016.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0016.12.2016.
Katastarska općina Markuševac16.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno16.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine16.12.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji16.12.2016. Postoji27.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.06.2018. Marka/tip VW Polo27.06.2018.
Godina proizvodnje 201727.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 115000,0027.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.06.2018.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji16.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio16.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Plavi partner d.o.o.16.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 3632472363216.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Remetinečka cesta 5c16.12.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0016.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Prijenos na pravnu osobu16.12.2016.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe Maržić i Partneri odvjetničko društvo j.t.d.16.12.2016. OIB 16.12.2016. 16.12.2016.
Oblik vlasništva Osobno16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka16.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio16.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Plavi partner d.o.o.16.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 3632472363216.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Remetinečka cesta 5c, Zagreb16.12.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0016.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos16.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka16.12.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice16.12.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom d.d.16.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656016.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta Roberta Frangeša Mihanovića 916.12.2016.
Broj dionica 20716.12.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 170,0016.12.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava Nije izvršen prijenos16.12.2016.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete, Dijete16.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine16.12.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji16.12.2016.

Podatci o štednji

Iznos 150000,0016.12.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna16.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Dijete, Dijete, Dijete16.12.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine16.12.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji16.12.2016.